Dekanat Rzeszów - Północ Parafie

Stobierna

Wpisany przez Admin

Parafia Stobierna, pw. Niepokalanego Serca NMP, Adres: Stobierna 355, 36-002 Jasionka, tel. 17 771 34 35

Parafia Stobierna

pw. Niepokalanego Serca NMP
parafia erygowana:     1789 r.
Adres: Stobierna 355
36-002 Jasionka,
tel. 17 771 34 35
17 772 39 89 – wik.

Nazwa urzędowa: Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Serca NMP w Stobiernej

E-mail: parafia@parafiastobierna.pl
www: www.parafiastobierna.pl
gmina: Trzebownisko, powiat: rzeszowski, województwo: podkarpackie
proboszcz: Ks. mgr Józef Pasiak, EC, od 1993-08-26

Historia:

Dokumenty źródłowe po raz pierwszy wymieniły Stobierną 03.02.1409 r. przy okazji założenia i uposażenia parafii w Łące przez Jana Feliksa Rzeszowskiego. Sama wieś jest z pewnością nieco starsza, gdyż przed 1409 r. należała ona razem z okolicznymi miejscowościami do parafii Staromieście. Do 1789 r. Stobierna należała do dwóch parafii: w Łące i w Nienadówce. W 1789 r. wieś Stobierna została wyłączona z parafii Łąka razem z Wólką pod Lasem oraz przysiółkami Grond i Gęsiówka. W tymże roku został wzniesiony drewniany kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, konsekrowany w 1847 r. Kościół ufundował właściciel dóbr sokołowskich Benedykt Józef Grabiński. Tragicznym wydarzeniem w dziejach parafii stobierskiej był pożar drewnianego kościoła 07.04.1890 r., w drugi dzień Świąt Wielkanocnych. Staraniem ówczesnego proboszcza, ks. Stanisława Nyrkowskiego oraz ogromnym wysiłkiem całej społeczności parafialnej już w 1891 r. wybudowano nowy murowany kościół, w stylu neogotyckim z czerwonej palonej cegły. W dniu 31.05.1899 r. bp Józef Sebastian Pelczar konsekrował kościół pw. Niepokalanego Serca Maryi. Dzięki staraniom ks. prałata Mieczysława Szewczyka, proboszcza w latach 1956-1993, wybudowano w Wólce Podleśnej kościół pw. św. Jadwigi Królowej, a w 1985 r. utworzono tam samodzielną parafię. Z inicjatywy ks. Szewczyka wybudowano również budynek katechetyczny w Stobiernej – Krzywe, przeznaczono ją na kaplicę, którą poświęcił w 1992 r. bp Kazimierz Górny, nadając tytuł bł. Józefa Sebastiana Pelczara. W 1993 r. nowym proboszczem został mianowany ks. Józef Pasiak, który zainicjował renowację ołtarzy i polichromii ściennej wnętrza kościoła. Równocześnie podjęto remont plebanii i budowę budynku katechetycznego. W roku 2000, po gruntownym remoncie i rozbudowie kaplica w Stobiernej – Krzywe pw. św. J. S. Pelczara została poświęcona przez biskupa rzeszowskiego Kazimierza Górnego.
.

 

Kościół parafialny: murowany, wzniesiony w 1890 – 1891, konsekrowany 31 V 1899 r.

Odpust parafialny: Wspomnienie Niepokalanego Serca NMP

Kościoły oraz kaplice filialne i zakonne:
Stobierna – Krzywe, pw. św. Józefa Sebastiana Pelczara, kościół filialny, odpust 19.01.

Godziny mszy św.:
Stobierna, niedziele, czas letni i zimowy, 7.00, 8.30, 11.30, 16.00
Stobierna, święta, czas letni i zimowy, 7.00, 9.00, 18.00 (17.00)
Stobierna, dzień powszedni, czas letni i zimowy, 7.00, 18.00 (17.00)
Stobierna – Krzywe, święta, czas letni i zimowy, 16.30 (15.30)
Stobierna – Krzywe, niedziele, czas letni i zimowy, 10.00

Mieszkańcy parafii:
mieszkańców – 2695, wiernych – 2679, innowierców – 16, niewierzących – 0

Terytorium:
Stobierna

Cmentarz: parafialny – 2,5 ha

Wydawnictwa o parafii:
Urban B., Wnęk S., Stobierna w latach 1409 – 1914. Zarys dziejów, Rzeszów 1998;
Urban B., Wnęk S., Z dziejów parafii Stobierna w latach 1789-1999, Stobierna 1999.