Dekanat Jasło - Zachód Parafie

Święcany

Wpisany przez Admin

Parafia Święcany, pw. św. Anny, Adres: Święcany 7, 38-242 Skołyszyn, tel. 13 449 50 04

Parafia Święcany

pw. św. Anny
parafia erygowana:  XIV w.
Adres:  Święcany 7
38-242 Skołyszyn,
tel. 13 449 50 04

Nazwa urzędowa: Parafia Rzym.-kat pw. Świętej Anny w Święcanach

E-mail:
www:

gmina: Skołyszyn, powiat: jasielski, województwo: podkarpackie

proboszcz: ks. mgr Krzysztof Biernacki, od 2016-05-15

Historia:

„POL Kosciol Swiecany” autorstwa Tomasz Bienias - Praca własna. Licencja CC BY-SA 3.0 na podstawie Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:POL_Kosciol_Swiecany.JPG#/media/File:POL_Kosciol_Swiecany.JPG

„POL Kosciol Swiecany” autorstwa Tomasz Bienias – Praca własna. Licencja CC BY-SA 3.0 na podstawie Wikimedia Commons – http://commons.wikimedia.org/wiki/File:POL_Kosciol_Swiecany.JPG#/media/File:POL_Kosciol_Swiecany.JPG

Parafia w Święcanach powstała w drugiej połowie XIV w. Święcany otrzymały prawo magdeburskie około połowy XIV w. Z 1369 r. posiadamy pierwsze wzmianki o istniejącej już wsi. Należy przypuszczać, że kościół w Święcanach istniał w drugiej połowie XIV w. Nie zachowały się z tego okresu wiadomości źródłowe. Pierwszą źródłową wiadomość o kościele i parafii w Święcanach posiadamy z lat sześćdziesiątych XV w. Wówczas to Jan Długosz w swoim dziele. „Liber beneficiorum” wymienia, że w Święcanach był kościół parafialny. Ponadto wspomina, że Ołpiny należały wówczas do parafii Święcany. Według miejscowej tradycji pierwotny kościół miał stać w innym miejscu niż obecny (około 500 m. na południe od obecnego kościoła). Obecny kościół został zbudowany w 1520 r. W parafii są ponadto trzy kaplice filialne. Na prośbę mieszkańców Siepietnicy Kuria Biskupia w Przemyślu dekretem z dnia 13.06.1966 r. wyłączyła wieś Siepietnicę z parafii Sławęcin i przyłączyła ją do parafii Święcany. W 1974 r. mimo sprzeciwu władz przystąpiono tam do budowy kaplicy. Parcelę uzyskano nieodpłatnie od Marianny Pawlik. Mury kaplicy wymurowano w ciągu jednej nocy w starej stodole. Już w dniu 07.07.1974 r. odbyła się pierwsza Msza św. W dniu 03.11.1974 r. poświęcenia kaplicy dokonał bp przemyski Ignacy Tokarczuk. Druga z kolei kaplica na tzw. Przechodach, w lesie, została zbudowana w 1910 r. jako kapliczka przydrożna. Następnie została rozbudowana w latach 1969 – 1974 i 1984 przez dobudowanie drugiej podobnej bliźniaczej kaplicy a następnie połączenie obydwu kaplic w jedną całość. Poświęcenia kaplicy filialnej pod wezwaniem Jezusa Ukrzyżowanego dokonał bp Ignacy Tokarczuk w dniu 01.06.1986 r. Trzecim z kolei obiektem była niewielkich rozmiarów kapliczka z końca ubiegłego wieku w Czermiance. Już w 1972 r. odbyła się tam pierwsza Msza św. Po rozbudowie oddano ją do użytku jako kolejny kościół filialny pod wezwaniem św. Rodziny. Rozbudowę zakończono jesienią 1979 r. Poświęcenia dokonał bp Tadeusz Błaszkiewicz 30.06.1984 r. Czwarta kaplica zlokalizowana jest w przysiółku Nadole. Została zbudowana w 1838 r. przez ówczesnego właściciela realności. Msze św. są tam sprawowane sporadycznie.

Kościół parafialny:   drewniany, zbudowany i konsekrowany w 1520 r.

Odpust parafialny:    26.07.

Kościoły oraz kaplice filialne i zakonne:

Siepietnica

pw. Matki Bożej Częstochowskiej, kościół filialny, odpust 26. 08.

Czermianka

pw. św. Rodziny, kościół filialny, odpust niedziela po Bożym Narodzeniu

Przechody

pw. Jezusa Ukrzyżowanego, kościół filialny, odpust I niedziela września

Godziny mszy św.:

Święcany, niedziele i święta, czas letni i zimowy, 7.30; 11.30;

Święcany, dzień powszedni, czas letni i zimowy, 7.00, 18.00 (7.00, 16.30)

Święcany – Przechody, niedziele i święta, czas letni i zimowy, 10.15

Siepietnica, niedziele i święta, czas letni i zimowy, 9.00

Czermianka, niedziele i święta, czas letni i zimowy, 10.15

 

Mieszkańcy parafii:

mieszkańców – 2238, wiernych – 2230, innowierców – 8, niewierzących – 0

Terytorium:

Święcany, Święcany-Czernianka, Święcany-Przechody, Siepietnica.

Cmentarz: parafialny- 1,5 ha, kaplica cmentarna, wystarczy na 10-20 lat.

Wydawnictwa o parafii:

Sławski T., Święcany, 1995

Sławski T., Siepietnica, 1996