Dekanat Jasło - Wschód Parafie

Szebnie

Wpisany przez Admin

Parafia Szebnie, pw. św. Marcina, Adres: Szebnie 45, 38-203 Szebnie, tel. 13 442 86 30

Parafia Szebnie

pw. św. Marcina
parafia erygowana:  1326 r.
Adres: Szebnie 45
38-203 Szebnie,
tel. 13 442 86 30

Nazwa urzędowa: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marcina w Szebniach

E-mail:
www: www.szebnie.parafia.info.pl

gmina: Jasło, powiat: jasielski, województwo: podkarpackie

proboszcz: ks. Henryk Maguda

Historia:

Wieś Szebnie (Sebna) istnieje od XI w. Do końca XIII w. względnie do początku XIV w., należała do parafii w Zręcinie. Była ona własnością opactwa benedyktynów w Tyńcu. Na początku XIV w. przechodzi w posiadanie prywatne (rycerskie). W tym też czasie zorganizowano w Szebniach parafię. W 1327 r. znany jest proboszcz Szebni Samson. Do parafii należały: Szebnie, połowa Niepli, Chrząstówka, Zimna Woda, Bajdy, Jaszczew, Moderówka, Budzisz, Białkówka oraz Ustrobna. Przy końcu XIX w. Ustrobna stała się samodzielną parafią. W 1922 r. włączono do parafii Szebnie drugą połowę Niepli, należącą do Warzyc. Kościół drewniany pochodzi z początku XVII w. (1605 r.), restaurowany był w 1759 r. a prawie całkowicie przebudowany w 1793 r. Jest to już kolejny kościół w parafii. Poprzednie zniszczone przez pożary. W 1894 r. staraniem ks. Wł. Sarny, ówczesnego proboszcza, powiększono nawę o 70 m2 po usunięciu wieży – dzwonnicy. Dzwonnicę wybudowano oddzielnie – włączono ją w ogrodzenie kościoła. Wystrój kościoła w stylu barokowym pochodzi z XVIII w. Tutejsze wsie ogromnie ucierpiały w czasie działań frontowych w 1944/45 r. Ludność została wysiedlona w sierpniu 1944 r. aż do połowy stycznia 1945 r. Wiele budynków było spalonych i zniszczonych. Ucierpiał też bardzo kościół, plebania, wikarówka i organistówka. Na szczęście kościół nie został spalony. Całkowicie odbudowany, ołtarze odrestaurowane przez rzeźbiarzy Smoczeńskich z Wojkówki w 1946/47 r. W 1950 r. położono nową posadzkę (terazzo) w miejsce zniszczonej starej z kamienia. W 1957 r. artysta mal. St. Szmuc wykonał polichromię kościoła, a konserwator Morański zakonserwował i odnowił polichromię ołtarzy i ambony. W 1960 r. zainstalowano organy czeskiej firmy Riegera pochodzące z kościoła OO. Jezuitów z Tarnopola. Parafianie wraz z księdzem proboszczem Wacławem Rybką podjeli decyzję o budowie nowego kościoła. Od 1995 r. do 2003 r. trwała budowa nowej świątyni jako pomnika na trzecie milenium chrześcijaństwa. Uroczystego poświęcenia kościoła i ołtarza dokonał bp rzeszowski Kazimierz Górny, 15.06.2003 r. Obecnie są prowadzone prace konserwacyjne przy zabytkowym kościele w Szebniach.

Kościół parafialny:   zbudowany w latach 1995-2003, poświęcony w 2003 r.

Odpust parafialny: 11.11.

Kościoły oraz kaplice filialne i zakonne:

Kaplica Sióstr Służebniczek, pw. Opatrzności Bożej, kaplica domowa, odpust 08.12.

Dawny kościół parafialny, drewniany, zbudowany w 1605 r., przebudowany w 1794 r., 1855 i 1894

Godziny mszy św.:

Szebnie, niedziele, czas letni i zimowy, 7.30, 8.15, 9.30, 11.00, 15.30

Szebnie, święta zniesione, czas letni i zimowy, 7.30, 9.30, 18.00 (17.00)

Szebnie, dzień powszedni, czas letni i zimowy, 7.00, 18.00 (17.00)

Mieszkańcy parafii:

mieszkańców – 3011, wiernych – 3000, innowierców – 11, niewierzących – 0

Terytorium:

Szebnie, Bierówka, Chrząstówka, Moderówka, Niepla, Zimna Woda.

Cmentarz: parafialny- 1,50 ha, dwie kaplice cmentarne

Domy zakonne:

Siostry Służebniczki NMP Dębickie

Szebnie 16, 38-203 Szebnie, tel. 13 442 82 60, przełożona: s. Maria Haščáková, 6 sióstr

 

Wydawnictwa o parafii:

Macek Z., Wieś Szebnie, Szebnie 1993;

Macek Z., Dzieje Szkoły Podstawowej w Szebniach w latach 1605-1980, Szebnie 1981;

Witkoś S., Bajdy i Moderówka, Poznań 1977;

Bogusz A., Wieś Moderówka, Kraków 1904.