Dekanat Rzeszów - Północ Parafie Sanktuaria

Terliczka

Wpisany przez Admin

Parafia Terliczka, pw. Matki Bożej Fatimskiej, Adres: Terliczka 158, 36-001 Trzebownisko, tel. 17 772 17 28

Parafia Terliczka

pw. Matki Bożej Fatimskiej
parafia erygowana:     01.07.1992 r.
Adres: Terliczka 158
36-001 Trzebownisko,
tel. 17 772 17 28

Nazwa urzędowa: Parafia Rzymsko-katolicka pw. Matki Bożej Fatimskiej w Terliczce

E-mail: terliczka@kapucyni.pl
www: http://www.terliczka.pl
gmina: Trzebownisko, powiat: rzeszowski, województwo: podkarpackie

proboszcz: o. Andrzej Bochyński OFMCap

Historia:

Wieś Terliczka położona jest na prawym brzegu rzeki Wisłok. Prawdopodobnie wcześniej nazwa brzmiała Tarniczka, od rosnącej nad brzegami rzeki tarniny. Mieszkańcy Terliczki należeli do parafii Łąka, której początki sięgają 1409 r. Przygotowanie do budowy kościoła w Terliczce rozpoczęto w październiku 1984 r. Inicjatorem był pochodzący z tej parafii o. Włodzimierz Lech, kapucyn. Świątynię postanowiono wznieść ku czci Najświętszej Maryi Panny z Fatimy jako wotum wdzięczności za ocalenie życia Ojca Świętego Jana Pawła II, po zbrodniczym zamachu na jego życie w dniu 13.05.1981 r. Poświęcenia kamienia węgielnego dokonał biskup przemyski Ignacy Tokarczuk w dniu 13.10.1985 r. W dniu 13.05.1988 r. poświęcił również mury świątyni, nadając jej tytuł: Najświętszej Maryi Panny z Fatimy. W dziesiątą rocznicę zamachu na życie papieża Jana Pawła II, 13.10.1991 r. świątynię konsekrował bp Edward Frankowski, biskup pomocniczy diecezji przemyskiej. Dekretem z dnia 01.07.1992 r. biskup rzeszowski Kazimierz Górny erygował przy tym kościele samodzielną parafię, zlecając duszpasterstwo OO. Kapucynom Prowincji Krakowskiej. Pierwszym proboszczem był o. Szczepan Stanisław Król. W 80-tą rocznicę objawień NMP w Fatimie, w dniu 13.05.1997 r., bp Kazimierz Górny, zainicjował pokutne Nabożeństwa Fatimskie, które są odprawiane w każdy 13-ty dzień miesiąca od maja do października. Chlubnym zadaniem tutejszej parafii jest szerzenie kultu Najświętszej Maryi Panny w duchu Jej Fatimskiego Orędzia, a od września 1999 r. także kultu św. o. Pio (w każdy 23 dzień miesiąca tzw. „Wieczór z św. o. Pio”). Dnia 13.05.2005 r. biskup rzeszowski Kazimierz Górny wydał dekret ustanowienia Sanktuarium św. o. Pio w Terliczce.

Kościół parafialny: murowany, wzniesiony w latach 1984-1988, konsekrowany 13 X 1991 r.

Odpust parafialny: 13.05. – MB Fatimskiej, i 23.09. – O. Pio.

Kościoły oraz kaplice filialne i zakonne:

Kaplica domowa w klasztorze
pw. św. Franciszka z Asyżu, kaplica domowa, odpust 04.10.

Godziny mszy św.:

Terliczka, niedziele, czas letni i zimowy, 8.00, 10.30, 16.00
Terliczka, święta, czas letni i zimowy, 9.00, 18.00 (17.00)
Terliczka, dzień powszedni, czas zimowy, 17.00
Terliczka, dzień powszedni, czas letni, 18.00

Mieszkańcy parafii:

mieszkańców – 616, wiernych – 614, innowierców – 2, niewierzących – 0

Terytorium:

Terliczka

Cmentarz: parafialny

Dom Zakonny Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Terliczce

Terliczka 158, 36-001 Trzebownisko, tel. 17 772 17 28, przełożony: O. mgr Robert Kozłowski OFMCap., 3 kapłanów

Wydawnictwa o parafii:

Szypuła A., Historia nowych kościołów w Diecezji Przemyskiej 1966-1993, t. 4, Rzeszów 1998, s. 79.

Terliczka. Pradzieje, historia i czas dzisiejszy, Terliczka 2009;