Dane diecezji

Terytorium diecezji

Wpisany przez Admin

   Diecezja rzeszowska położona jest w południowo-wschodniej Polsce. Od wchodu graniczy z diecezją przemyską, od zachodu – z diecezją tarnowską, od północy – z diecezją sandomierską, zaś jej południowa granica stanowi równocześnie granicę państwa. Ogółem zajmuje terytorium liczące 6 000 km2. Terytorium diecezji położone jest na terenie dwóch makroregionów fizyczno-geograficznych: Kotliny Sandomierskiej oraz Pogórza Karpackiego. Z pierwszego obejmuje głównie Płaskowyż Kolbuszowski, zaś z drugiego znaczne części Pogórza Ciężkowickiego, Pogórza Strzyżowskiego, Pogórza Dynowskiego, Dołów Jasielsko-Sanockich oraz Beskidu Niskiego. Za wyjątkiem Płaskowyżu Kolbuszowskiego, który posiada monotonne ukształtowanie terenu, większość terytorium diecezji ma rzeźbę bardzo urozmaiconą, pofałdowaną, przeplataną na przemian kotlinami i wzgórzami. Najwyżej położonym regionem diecezji jest Beskid Niski, ze swymi szczytami Magurą Małastowską (814 m. n.p.m.), Magurą Wątkowską (846 m. n.p.m.), Kozim Żebrem (847 m. n.p.m.) i Jaworzyną (881 m. n.p.m.); od 1995 r. na jego terenie znajduje się Magórski Park Narodowy. Przez terytorium diecezji przepływają dwie większe rzeki regionu: Wisłok i Wisłoka.

ratusz

Ratusz w Rzeszowie

Największą część terytorium diecezji zajmują obszary rolne i leśne. Wpływa to oczywiście decydująco na jej rolniczy charakter, a co za tym idzie na zajęcia ludności. Niewielki natomiast teren zajmują ośrodki przemysłowo-usługowe, których jest zaledwie kilka, m. in. Rzeszów, Gorlice, Jasło, Kolbuszowa, Ropczyce, Sędziszów, Strzyżów. Przez terytorium diecezji przebiegają ważne szlaki komunikacyjne, drogowe i kolejowe. Znajduje się tu także port lotniczy w Jasionce. Powyższe względy, a więc stosunkowo niewielkie uprzemysłowienie oraz dobry dojazd sprawiają, iż region, jest terenem atrakcyjnym turystycznie.
Początkowo, w latach 1992-1999, diecezja rzeszowska obejmowała swym zasięgiem tereny należące aż do czterech województw: rzeszowskiego, krośnieńskiego, tarnowskiego i nowosądeckiego. Obecnie, po reformie administracyjnej, dokonanej w 1999 r., obejmuje część terytoriów dwóch województw, podkarpackiego i małopolskiego. Trzeba tu dodać, że do tego pierwszego należy blisko 90% jej terytorium; natomiast w skład województwa małopolskiego wchodzi jedynie przynależąca do niej część powiatu gorlickiego. Na terenie diecezji znajdują się siedziby siedmiu powiatów: gorlickiego, jasielskiego, kolbuszowskiego, ropczycko-sędziszowskiego, rzeszowskiego (ziemskiego), rzeszowskiego (grodzkiego) i strzyżowskiego. Diecezja obejmuje swoim zasięgiem duży procent ich terytoriów, a nadto – niewielką część powiatu dębickiego, m. in. okolice Brzostku.
Stolicą regionu i diecezji jest Rzeszów. W tym mieście, liczącym około sto osiemdziesiąt tysięcy mieszkańców, znajduje się siedziba wielu lokalnych urzędów państwowych, samorządowych i kościelnych. Jest ono także regionalnym centrum oświatowym, w którym funkcjonuje kilka wyższych uczelni, na czele z Uniwersytetem Rzeszowskim i Politechniką Rzeszowską oraz kilkadziesiąt różnego typu szkół: podstawowych, gimnazjalnych, zawodowych, technicznych i licealnych. Nadto jest on ważnym ośrodkiem kulturalnym, handlowym, komunikacyjnym oraz sportowym.
Terytorium diecezji, stosunkowo niewielkie i niezbyt rozległe, jest dla władzy diecezjalnej bez wątpienia wielkim atutem, gdyż pozwala jej na sprawniejszą administrację. Są też jednak jego pewne minusy, polegające głównie na niekorzystnym położeniu wielu parafii względem stolicy diecezji.
ks. dr Andrzej Motyka

 Ciekawe miejsca w diecezji

Diecezja Rzeszowska powstała z części diecezji przemyskiej i tarnowskiej. Diecezja rozciąga się od Gorlic i Nowego Żmigrodu na południu, aż po Kolbuszową i Sokołów na północy.

Diecezja jest położona bardzo malowniczo, można tutaj znaleźć miejsce do wypoczynku, zwłaszcza w Parku Magórskim, ale również do podziwianiu piękna architektury sakralnej. Na tym terenie znajduje się bowiem wiele zabytkowych kościołów, zwłaszcza drewnianych. Tutaj także jest dużo sanktuariów maryjnych. Tutaj działa bardzo wielu wspaniałych ludzi zaangażowanych w pracę dla dobra Ojczyzny i Kościoła. Zapraszamy do odwiedzenia naszej diecezji.
Na terenie diecezji jest kilka większych miast: Rzeszów – ok. 180 tys. mieszkańców, Jasło – 36 tys., Gorlice – prawie 30 tys. Pozostałe miasta liczą od 5-10 tys. mieszkańców. Diecezja obejmuje swym zasięgiem tereny należące do części dwóch województw: podkarpackiego i w części małopolskiego (rejon gorlicko-biecki). Ludność tych terenów jest jednolita pod względem tradycji, kultury , religii, mentalności. Większość diecezjan mieszka na wsi i utrzymuje się z rolnictwa.

Południowa część diecezji

Bazylika mniejsza w Gorlicah

Bazylika mniejsza w Gorlicah

W południowej części diecezji znajduje się piękny Krajobrazowy Park Magurski. Park obejmuje piękną okolicę od Folusza przez Małastów i Smerekowiec. Są tu miasta: Gorlice, Biecz, Jasło i Frysztak. W Gorlicach w bazylice Narodzenia NMP znajduje się bardzo czczona figura Pana Jezusa Ubiczowanego. Biecz słynie piękną świątynią ze słynnym obrazem zdjęcia Pana Jezusa z krzyża. Tutaj są sanktuaria maryjne w Lipinkach, Dębowcu i Tarnowcu. Tutaj jest sanktuarium Chrystusa Ukrzyżowanego w Kobylance. W niektórych parafiach tego regionu znajdują się piękne drewniane kościoły i cerkwie. Jest to teren gdzie obok katolików mieszkają również greko-katolicy oraz prawosławni.

Środkowa część diecezji

5-k.tif

Kościół we Frysztaku

Środkowa część diecezji, to okolice Frysztaka, Strzyżowa i Czudca i Rzeszowa. Przez ten teren przepływa rzeka Wisłok. W szeregu parafii są piękne zabytkowe obiekty. We Frysztaku z daleka widoczny jest piękny kościół parafialny. W Strzyżowie w pięknym kościele czczony jest obraz Matki Bożej, podobnie w Czudcu, w pięknie odnowionym kościele, znajduje się czczony od wieków obraz Matki Bożej. W Tyczynie zabytkowy zespół kościelno-plebanijny budzi podziw dla piękna architektury. W Połomii znajduje się piękny kamienny kościół z tryptykiem ołtarzowym.

Rzeszów – stolica diecezji. Tutaj znajduje się siedziba Biskupa Rzeszowskiego, Kuria Diecezjalna, Seminarium Duchowne. Szczególne cenne kościoły to najstarsza świątynia Rzeszowska Fara, bazlika OO. Bernardynów – z Matką Bożą Rzeszowską, kościół św. Krzyża.

W Rzeszowie funkcjonuje kilka wyższych uczelni, a wśród nich Politechnika Rzeszowska, Uniwersytet Rzeszowski od 2001 roku (w jego skład weszły: Wyższa Szkoła Pedagogiczna, filia UMCS z Lublina, wydział zamiejscowy AR z Krakowa), wyższe szkoły prywatne, zwłaszcza Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania i oczywiście Wyższe Seminarium Duchowne. Rzeszów jest obecnie siedzibą województwa i Sejmiku Podkarpackiego. Jest to duża szansa dla tego regionu – zwłaszcza dla jego rozwoju gospodarczego, kulturalnego i naukowego.

Północna część diecezji
Kolbuszowa Fara

Kościół Wszystkich Świętych w Kolbuszowej

Północna część diecezji, począwszy od Rzeszowa – po Sokołów i Kolbuszową to tereny równinne, bogate w lasy i tereny rekreacyjne. Ciekawsze miejsca tego regionu to Cmolas – sanktuarium Pana Jezusa Przemienionego, Ropczyce – z kościółkiem z Matką Bożą czczoną od wieków, Sokołów – Sanktuarium Matki Bożej. Jest to równocześnie ziemia bogata w powołania kapłańskie i zakonne – z tego regionu pochodzi najwięcej powołanych.