Dekanat Jasło - Zachód Parafie

Trzcinica

Wpisany przez Admin

Parafia Trzcinica, pw. Przemienienia Pańskiego i św. Doroty, Adres: Trzcinica 103, 38-207 Przysieki, tel. 13 442 90 80

Parafia Trzcinica

pw. Przemienienia Pańskiego i św. Doroty
parafia erygowana:  1480 r.
Adres: Trzcinica 593
38-207 Przysieki,
tel. 13 445 12 40

Nazwa urzędowa: Parafia Rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego i św. Doroty w Trzcinicy

E-mail: trzcinica@opw.pl
www: trzcinica.opw.pl
https://www.facebook.com/trzcinicaprzemienieinepanskie/

 

gmina: Jasło, powiat: jasielski, województwo: podkarpackie

proboszcz: ks. mgr Andrzej Turoń, od 2016-08-23

Historia:

Trzcinica_stary

Stary kościół w Trzcinicy

Trzcinica jest jedną z najstarszych osad w tym rejonie. W najwcześniejszych okresach kształtowania się Państwa Polskiego istniał tutaj gród słowiański. Wieś wchodziła w skład ziemi bieckiej województwa krakowskiego jako wieś królewska. Jan Długosz w „Liber beneficiorum” wspomina Trzcinicę z racji istnienia tu kościoła w XIV w.W świetle prac konserwatorskich z lat 1995-1997 drewniany kościół w Trzcinicy uznaje się za budowlę reprezentującą najstarszy wariant konstrukcyjny w obrębie drewnianych świątyń zrębowych. Poczynione obserwacje dają podstawy do wysunięcia tezy, iż obecny kościół trzcinicki jest prawdopodobnie pierwszym kościołem wzniesionym w tej wsi, wymienianym już przez J. Długosza w II poł. XIV w. Wewnątrz tej świątyni odkryto polichromię z XVI w.Drugi kościół parafialny pw. Przemienia Pańskiego został zbudowany w latach 1984-1987. Kamień węgielny pod jego budowę 22.06.1983 r. na krakowskich błoniach poświęcił Jan Paweł II. Wmurowanie kamienia miało miejsce w listopadzie 1985 r. Uroczystego poświęcenia kościoła 15.11.1987 r. dokonał bp przemyski Ignacy Tokarczuk.

 

Kościół parafialny:   murowany, zbudowany w latach 1984-1987, stary drewniany zbudowany przed 1558 r., konsekrowany w 1646 r.

Odpust parafialny:    I Niedziela sierpnia i I Niedziela lutego

Kościoły oraz kaplice filialne i zakonne:

Godziny mszy św.:

Trzcinica, niedziele i święta, czas letni i zimowy, 7.30; 9.30; 11.00; 16.00

Trzcinica, dzień powszedni, czas letni, 18.00

Trzcinica, dzień powszedni, czas zimowy, 17.00

Mieszkańcy parafii:

mieszkańców – 2616, wiernych – 2611, innowierców – 5, niewierzących – 0

Terytorium:

Trzcinica, Tłoki (część obecnych Przysiek)

Cmentarz: parafialny- 0,54 ha, kaplica cmentarna