Dekanat Rzeszów - Północ Parafie

Trzebownisko

Wpisany przez Admin

Parafia Trzebownisko, pw. św. Wojciecha i Niepokalanego Poczęcia NMP, Adres: Trzebownisko 995, 36-001 Trzebownisko, tel. 17 772 26 08

Parafia Trzebownisko

pw. św. Wojciecha
parafia erygowana:     1945 r.
Adres: Trzebownisko 995
36-001 Trzebownisko,
tel. 17 772 26 08
17 772 27 05 – wik.

Nazwa urzędowa: Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Wojciecha w Trzebownisku

E-mail: kancelaria@parafia.trzebownisko.pl
www: http://www.parafia.trzebownisko.pl/

gmina: Trzebownisko, powiat: rzeszowski, województwo: podkarpackie

proboszcz: Ks. Michał Czeluśniak od 25 sierpnia 2018 roku

Historia:

Przez wiele stuleci Trzebowniski należała do parafii Staromieście. Ze względu na dużą odległość od kościoła, w 1936 r. grupa gospodarzy z Trzebowniska zaproponowała budowę kościoła, aby dzieci i ludzie starsi mogli częściej uczestniczyć we Mszy św. Miejscowość bowiem należała do parafii w Rzeszowie – Staromieściu. Kaplicę według projektu Wawrzyńca Dayczaka i wsparciu bpa Wojciecha Tomaki, rodaka z Trzebowniska, rozpoczęto wznosić w 1939 r. i dokończono po zakończeniu II wojny światowej. W 1945 r. erygowano parafię. W 1946 r. bp Wojciech Tomaka poświęcił kościół, a w 1952 r. konsekrował go. W 1957 r. inż. W. Dayczak opracował plan rozbudowy kaplicy, ale ze strony władz wojewódzkich nie otrzymano zezwolenia na budowę. Myśl o rozbudowie kaplicy powróciła w 1997 r. za przyczyną bpa rzeszowskiego Kazimierza Górnego. Prace przygotowawcze poczyniono w 1998 r. a w 1999 r. dokonano dzieła remontu i rozbudowy świątyni, która stała się wotum wdzięczności na Wielki Jubileusz Wcielenia. W ostatnich latach wykonano polichromię w kościele.

 

Kościół parafialny: murowany, wzniesiony w latach 1939 – 46, rozbudowany w 1999 r., konsekrowany w 1952 r.

Odpust parafialny:   23.04 i 08.12.

Godziny mszy św.:

Trzebownisko, niedziele, czas letni i zimowy, 7.00, 9.00, 11.00, 16.00
Trzebownisko, święta, czas letni, 7.00, 9.00, 18.00
Trzebownisko, święta, czas zimowy, 7.00, 9.00, 17.00
Trzebownisko, dzień powszedni, czas letni, 7.00, 18.00
Trzebownisko, dzień powszedni, czas zimowy, 7.00, 17.00

Mieszkańcy parafii:

mieszkańców – 3047, wiernych – 3043, innowierców – 4, niewierzących – 0

Terytorium:

Trzebownisko

Cmentarz: parafialny – 1,00 ha

Wydawnictwa o parafii:

„Wojciech. Kwartalnik Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Trzebownisku” –

pismo wydawano w l. 2001-2002.