Dekanat Kolbuszowa - Zachód Parafie

Trzęsówka

Wpisany przez Admin

Parafia Trzęsówka, pw. św. Anny, Adres: Trzęsówka 237, 36-106 Trzęsówka, tel. 17 779 83 91

Parafia Trzęsówka

pw. św. Anny
parafia erygowana:  1788 r.
Adres:  Trzęsówka 237
36-106 Trzęsówka,
tel. 17 779 83 91 – prob.
17 283 70 50 – wik

Nazwa urzędowa: Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Anny w Trzęsówce

E-mail:
www: http://www.parafia.trzesowka.org

gmina: Cmolas, Niwiska (część), powiat: kolbuszowski, województwo: podkarpackie

proboszcz: ks. mgr Stanisław Majda, EC, od 2002-08-22

Historia:

Tereny parafii Trzęsówka do 1788 r. należały do parafii Cmolas. W 1760 r. utworzono w Trzęsówce parafię filialną, a w 1788 r. biskup tarnowski Florian Amand Janowski utworzył samodzielną parafię. Kościół pod wezwaniem św. Anny, jednonawowy, drewniany, kryty blachą, konstrukcji zrębowej został zbudowany w 1759 r. jako kaplica dworska przez Stanisława i Urszulę Kuczkowskich, tutejszych dziedziców. Następnie został powiększony o nawę przez Andrzeja Kuczkowskiego, podkomorzego króla Stanisława Augusta. W latach 1905-1905 został rozbudowany: przedłużono nawę, dobudowano kaplicę i wieżę na której obecnie są dwa dzwony, jeden odlany w 1759 r. przez Emanuela Wittwercka w Gdańsku, drugi z 1924 r. 27.07.1788 r. biskup tarnowski Florian Amand Janowski dokonał konsekracji tej świątyni. Wewnątrz polichromia figuralna i ornamentalna z 1905 r., wykonana przez malarzy Juliana Krupskiego i Leszczyńskiego, odnawiana w 1954 r. i 1976 r. przez malarza Stanisława Kuczka i Czesława Lenczowskiego ze Starego Sącza. Wyposażenie wnętrza barokowe. Ołtarz główny z XVII w. z uzupełnieniami rokokowymi z drugiej połowy XVIII w. Dwa ołtarze boczne z XVIII w. i późniejszy ołtarz w kaplicy. W kościele znajdują się organy wykonane przez F. W. Biernackiego z Krakowa. W 1998 r. rozpoczęto budowę nowego kościoła parafialnego, który został poświęcony 25.07.2004 r. przez bpa Kazimierza Górnego. Natomiast 25.07.2010 r. bp Kazimierz Górny dokonał konsekracji ołtarza i świątyni. W wiosce Ostrowy Baranowskie wybudowano kaplicę dojazdową w latach 1982-1984. Bp Józef Gucwa z Tarnowa 24.04.1985 r. poświęcił kamień węgielny, a 02.09.1984 r. biskup tarnowski Jerzy Ablewicz poświęcił wybudowaną świątynię pw. MB Częstochowskiej. Na cmentarzu znajduje się murowana kaplica fundacji ówczesnych właścicieli dóbr trzęsowskich – państwa Piaseckich, wybudowana w 1869 r. Wewnątrz jest ołtarz św. Józefa, który był w kaplicy zakonnej Sióstr Józefitek w Trzęsówce.

Kościół parafialny:   murowany, zbudowany w latach 1998-2004, poświęcony w 2004 r., konsekrowany w 2010 r.

Odpust parafialny:   niedziela przed lub po 26. VII;

Kościoły oraz kaplice filialne i zakonne:

Ostrowy Baranowskie
pw. Matki Bożej Częstochowskiej, kościół filialny, odpust: niedziela po 26. 08.

Godziny mszy św.:

Trzęsówka, niedziele i święta, czas letni i zimowy, 7.00, 9.00, 11.00, 15.00
Trzęsówka, dzień powszedni, czas letni, 18.00 (wakacje: 19.00)
Trzęsówka, dzień powszedni, czas zimowy, 17.00
Trzęsówka, święta, czas letni i zimowy, 7.00, 11.00, 17.00
Ostrowy Baranowskie, niedziele i święta, czas letni i zimowy: 9.00, 17.00
Mieszkańcy parafii:

mieszkańców – 2480, wiernych – 2477, innowierców – 3, niewierzących – 0

Terytorium:

Trzęsówka bez przysiółka Kłodziny; Jagodnik; Kosowy (część nr 121 – 187); Ostrowy

 

Cmentarz: parafialny, 1,8 ha, kaplica cmentarna

Wydawnictwa o parafii:

Grabiec J., ParafiaTrzęsówka, Zarys historyczny do r. 1920, Tarnów 1968, mps.

Mroczka W., Zych S., Zarys dziejów parafii Trzęsówka, Kolbuszowa 2004.

Ziętek-Salwik A., Parafie dekanatu kolbuszowskiego, Kolbuszowa 2007.