Dekanat Frysztak Parafie

Ustrobna

Wpisany przez Admin

Parafia Ustrobna, pw. św. Jana Kantego, Adres: Ustrobna 3, 38-406 Odrzykoń,, tel. 13 431 16 92

Parafia Ustrobna

pw. św. Jana Kantego
parafia erygowana:  05.10.1895 r.
Adres: Ustrobna 3
38-406 Odrzykoń,
tel. 13 431 16 92

Nazwa urzędowa: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Kantego w Ustrobnej

E-mail:
www: www.ustrobna.pl

gmina: Wojaszówka, powiat: krośnieński, województwo: podkarpackie

proboszcz:   ks. mgr Artur Progorowicz, , od 2010-08-27

Historia:

Wieś Ustrobna istnieje od 1446 r. W 1855 r. ks. Henryk Zaremba Skrzyński nabył od Henryka Kurdwanowskiego wieś Ustrobną na własność. Ks. Henryk Skrzyński po nabyciu wsi Ustrobnej, zamieszkał w niej i w 1860 r. jako główny fundator rozpoczął budowę kościoła. Poświęcenie kamienia węgielnego odbyło się 13.06.1860 r. Budowa kościoła trwała przez 17 lat. Poświęcenie kościoła odbyło się w 1877 r. Dokonał go ks. Ignacy Łobos, kanonik Kapituły Katedralnej w Przemyślu, późniejszy Biskup Tarnowski. Fundator sprawiał ołtarz główny, przedstawiający Golgotę: Chrystus ukrzyżowany, rzeźbiony w Monachium, figury Matki Bożej Bolesnej i św. Jana Apostoła, wykonane w pracowni Franciszka Wyspiańskiego – ojca poety, oraz dzwony wykonane pracowni Wienner Neustadt. Imiona dzwonów: św. Jan Kanty (328 kg), Matki Bożej Wspomożenia Wiernych (283 kg), św. Franciszek Ksawery (186 kg). Dzwony zostały zrabowane w 1917 r. przez wojska austriackie. Ustrobna należała do parafii Szebnie. Od 1880 r. staje się ekspozyturą. Rozpoczęto wtedy budować plebanię, a w 1881 r. założono cmentarz grzebalny. Od 1882 r. rozpoczęto pisać księgi metrykalne. Pierwszym współpracownikiem ks. H. Skrzyńskiego był ks. Stefan Wawro (1880-1887). Ks. Henryk Skrzyński sprzedał ziemię i uposażył kościół, probostwo i organistę. Bp Łukasz Solecki w dniu 15.11.1888 r. wydał dekret erekcyjny parafii, ale nie wszedł on w życie, ponieważ brakowało kolatora. W 1895 r. kolatorem stał się Stanisław Strowieyski z Bratkówki, ojciec bł. Stanisława Starowieyskiego. I tak w dniu 05.10.1895 r. erygowano parafię. Pierwszym proboszczem został ks. Michał Goryl (1895 – 1911). Fundator kościoła zmarł 17.04.1903 r. w Krakowie i został pochowany w podziemiach kościoła w Ustrobnej. Kościół konsekrował bp J. S. Pelczar, biskup przemyski, dnia 23.05.1903 r. Podczas II wojny światowej kościół został zniszczony w 60% i obrabowany. Po wojnie przystąpiono do odbudowy świątyni. W latach 1967-1969 wybudowano nową plebanię. Wieś Bratkówka została przyłączona do parafii Ustrobna w dniu 16.10.1975 r., zaś wieś Bajdy 29.01.1982 r. Ojciec św. Jan Paweł II beatyfikował w Warszawie 13.06.1999 r. bł. Stanisława Starowieyskiego, jednego z 108 męczenników II wojny światowej, który urodził się 11.05.1895 r. w Ustrobnej.

Kościół parafialny:   murowany, zbudowany i poświęcony w 1877 r., konsekrowany 23.05.1903 r.

Odpust parafialny:    20.10.- św. Jana Kantego; 24.05. (MB Wspomożenia Wiernych);

Kościoły oraz kaplice filialne i zakonne:

Bajdy

pw. św. Królowej Jadwigi, kościół filialny, odpust niedziela po 08.06.

Godziny mszy św.:

Ustrobna, niedziele i święta, czas letni i zimowy, 7.30; 11.00; 16.00
Ustrobna, święta zniesione, czas letni: 7.30, 18.00
Ustrobna, święta zniesione, czas zimowy: 7.30, 17.00
Ustrobna, dzień powszedni: 18.00 (17.00)
Bajdy, niedziele i święta, czas letni i zimowy, 9.00
Bajdy, święta zniesione, czas letni i zimowy, 18.00 (17.00)

Mieszkańcy parafii:

mieszkańców – 2425, wiernych – 2408, innowierców – 10, niewierzących – 7

Terytorium:

Ustrobna, Bajdy, Bratkówka,

Cmentarz: Ustrobna, parafialny – 1,13 ha; Bajdy, par, – 0,93 ha