Dekanat Jasło - Wschód Parafie

Warzyce

Wpisany przez Admin

Parafia Warzyce, pw. św. Wawrzyńca, Adres: Warzyce 251, 38-200 Jasło, tel. 13 446 88 21

Parafia Warzyce

pw. św. Wawrzyńca
parafia erygowana:  XIV w.
Adres:  Warzyce 251
38-200 Jasło,
tel. 13 446 88 21

Nazwa urzędowa: Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Wawrzyńca w Warzycach

E-mail:
www:

gmina: Jasło, powiat: jasielski, województwo: podkarpackie

proboszcz: ks. Mieczysław Piróg

Historia:

Parafię Warzyce założyli opaci tynieccy, prawdopodobnie w XIV w. Jan Długosz pisze w dziele pt. „Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis”, że Warzyce w połowie XV w. miały kościół drewniany pod wezwaniem św. Wawrzyńca. W drugiej połowie XVII w. wystawił w Warzycach kościół murowany ówczesny proboszcz ks. Maciej Walentynowicz. Kościół ten z czasem uległ wielkiemu zawilgoceniu i groził zawaleniem. W 1904 r. został on rozebrany, a na jego miejscu postawiony nowy kościół staraniem ówczesnego proboszcza ks. Gracjana Szklarskiego, według projektu inżyniera Adolfa Kuhna ze Lwowa. Roboty prowadził majster budowlany Józef Romanowski – również ze Lwowa. Budowa trwała dwa lata. Dnia 07.10.1906 r. w uroczystość odpustową Matki Bożej Różańcowej, świątynię wraz z trzema dzwonami uroczyście poświęcił ks. infułat Jakub Federkiewicz z Przemyśla. Kościół zbudowany w stylu neoromańskm. Plebania została wybudowana w 1925 r. Ołtarz główny wybudowano w 1920 r. za ks. Andrzeja Ostrowskiego, natomiast ołtarze boczne w 1955 r. za ks. Józefa Sołtysika. Wszystkie ołtarze wykonał rzeźbiarz Oryszczak z Sanoka. W kościele znajduje się cenny wizerunek Pana Jezusa Ukrzyżowanego. W ołtarzu bocznym, po lewej stronie, znajduje się obraz Matki Bożej Bolesnej, o którym w XVIII w. pisano, że jest to obraz łaskami słynący. W 1972 r. kościół otrzymał nową polichromię, którą wykonał artysta plastyk Zygmunt Wigliusz z Krakowa. W 1975 r. odrestaurowano kościół z zewnątrz, z pomalowaniem dachu na wieży i kościele. W 1996 r. do istniejącego dzwonu sprawiono dwa następne na pamiątkę zbliżającej się pielgrzymki Ojca świętego Jana Pawła II do Dukli i do Krosna. W dniu 27.11.2016 r. biskup rzeszowski Jan Wątroba konsekrował świątynię parafialną. W roku 1996 w Bierówce, miejscowości należącej do parafii Warzyce, od maja do końca września, wzniesiono w stanie surowym kościół filialny, Dnia 15.05.1999 r. bp Kazimierz Górny uroczyście poświęcił ten kościół nadając mu tytuł Matki Bożej Królowej Pokoju, dla upamiętnienia licznych mogił zbiorowych z czasów II wojny światowej znajdujących się na terenie parafii.

Kościół parafialny: murowany, zbudowany w latach 1903-1906, poświęcony w 1906 r., konsekrowany w 2016 r.

Odpust parafialny: 10.08. i MB Różańcowej (I niedziela października)

Kościoły oraz kaplice filialne i zakonne:

Bierówka
pw. Matki Bożej Królowej, kościół filialny, odpust 22.08.

kościół filialny w Bierówce

Godziny mszy św.:

Warzyce, dzień powszedni, czas letni i zimowy, 18.00 (17.00)

Warzyce, niedziele i święta, czas letni i zimowy, 7.30, 9.30, 11.00, 17.00

Bierówka, niedziele i święta, czas letni i zimowy, 8.30, 16.00

Mieszkańcy parafii:

mieszkańców – 1885, wiernych – 1880, innowierców – 5, niewierzących – 0

Terytorium:

Warzyce, Bierówka.

Cmentarz: komunalny – 1 ha, kaplica cmentarna