Dekanat Kolbuszowa - Wschód Parafie

Werynia

Wpisany przez Admin

Parafia Werynia, pw. św. Maksymiliana Kolbe, Adres: Werynia 114, 36-100 Kolbuszowa, tel. 17 227 16 62

Parafia Werynia
pw. św. Maksymiliana Kolbe
parafia erygowana:  1978 r.
Adres: Werynia 114
36-100 Kolbuszowa,
tel. 17 227 16 62

Nazwa urzędowa: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Maksymiliana Kolbe w Weryni

E-mail:
www: www.parafiawerynia.webd.pl

gmina: Kolbuszowa, powiat: kolbuszowski, województwo: podkarpackie
proboszcz: ks. mgr Jarosław Depczyński, od 2008-08-24

Historia:

oczątki Weryni sięgają drugiej połowy XV w., a pierwsza wzmianka o jej istnieniu pochodzi z 28 kwietnia 1503 r., wówczas przed sądem ziemskim pilzneńskim stawił się szlachetny Mikołaj Kolbusz z Weryni (de Vyrynya). Miejscowość wzięła swą nazwę od potoku Virinya, odnotowanego już w 1459 r. W swych dziejach wieś stanowiła własność Tarnowskich, Lubomirskich, Sanguszków i Tyszkiewiczów (do 1944 r.). Niemal przez pięć wieków miejscowość należała do parafii pw. Wszystkich Świętych w Kolbuszowej. Ważnym wydarzeniem w dziejach wsi było wzniesienie w 1873 r. dworskiej kaplicy mszalnej z fundacji Tyszkiewiczów. Ponadto w latach 1902-1922 przy weryńskim dworze funkcjonował dom zakonny sióstr służebniczek starowiejskich wraz z ochronką dla dzieci. Początki samodzielnego ośrodka duszpasterskiego w Weryni sięgają 14 kwietnia 1974 r., kiedy to przy kaplicy dworskiej bp tarnowski Jerzy Ablewicz utworzył wikarię parafialną, a pieczę nad nią zlecił ówczesnemu wikariuszowi kolbuszowskiemu ks. Stanisławowi Wójcikowi. W wyniku starań mieszkańców Weryni, tenże Biskup 24 czerwca 1976 utworzył rektorat, a ks. Wójcika zamianował rektorem. Uwieńczeniem starań mieszkańców Weryni i ich duszpasterza było wydanie 27 maja 1978 r. dokumentu erygującego parafię przez bpa tarnowskiego Jerzy Ablewicza, a dotychczasowy rektor został jej pierwszym proboszczem. Na początku lat 80., mimo utrudnień ze strony władz komunistycznych, przystąpiono do budowy kościoła parafialnego. Projekt świątyni wykonał architekt Adam Gustaw z Rzeszowa. Dnia 14 sierpnia 1982 r. bp tarnowski Jerzy Ablewicz poświęcił i wmurował kamień węgielny. Uwieńczeniem budowy było poświęcenie kościoła i konsekracja ołtarza przez bpa pomocniczego diecezji tarnowskiej Piotra Bednarczyka 16 sierpnia 1986 r. W następnych latach dzięki ofiarności parafian, kontynuowano proces wyposażenia wnętrza świątyni. W 1987 r. zawieszono stacje Drogi Krzyżowej wykonane przez Janusza Krauzego z Gorlic, również w tym roku poświęcono nowe dzwony. W latach 1992-1994 lwowski artysta plastyk Piotr Szewciw wykonał m.in. nastawę ołtarzową w prezbiterium oraz ambonę i chrzcielnicę. Świątynia wzbogaciła się również o nowe ławki, organy i witraże. W latach 1989-1992 obok kościoła wzniesiono dom parafialny (plebanię).

Proboszczowie parafii Werynia:
Ks. Stanisław Wójcik 1978-2008
Ks. Jarosław Depczyński 2008-

Wikariusze:
Ks. Jan Wąchała 1978-1981
Ks. Kazimierz Bukowiec 1981-1985
Ks. Andrzej Bakalarz 1985-1987
Ks. Stefan Michalski 1987-1991
Ks. Michał Leśniara 1991-1993
Ks. Krzysztof Tomkiewicz 1993-1997
Ks. Marek Ryba 1997-2000
Ks. Wiesław Rafacz 2000-2005
Ks. Artur Progorowicz 2005-2008

Kościół parafialny: murowany, zbudowany w latach 1982-1985.

Odpust parafialny: 14.08.

Godziny mszy św.:
Werynia, dzień powszedni, czas letni, 6.30, 18.00
Werynia, dzień powszedni, czas zimowy, 6.30, 17.00
Werynia, niedziele, w ciągu roku, 8.00, 10.00, 15.00
Werynia, święta, święta zniesione, czas letni i zimowy, 8.00, 10.00, 18.00 (zima 17.00)

Mieszkańcy parafii:
mieszkańców – 1193, wiernych – 1189, innowierców – 4, niewierzących – 0

Terytorium:

Werynia
Cmentarz: parafialny lub komunalny w Kolbuszowej
Wydawnictwa o parafii:
Ziętek-Salwik A., Parafie dekanatu kolbuszowskiego, Kolbuszowa 2007.