Dekanat Głogów Małopolski Parafie

Widełka

Wpisany przez Admin

Parafia Widełka, pw. Matki Bożej Królowej Polski, Adres: Widełka 175, 36-145 Widełka, tel. 17 22 74 311

Parafia Widełka

pw. Matki Bożej Królowej Polski
parafia erygowana:  02.08.1920 r.
Adres:  Widełka 175
36-145 Widełka,
tel. 17 22 74 311

Nazwa urzędowa: Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Królowej Polski w Widełce

E-mail: widelka@rzeszow.opoka.org.pl
www: http://www.parafia.widelka.pl

gmina: Kolbuszowa, powiat: kolbuszowski, województwo: podkarpackie

proboszcz: ks. mgr Lucjan Kot, EC, od 2000-07-03

Historia:

Pierwsze wzmianki historyczne o Widełce sięgają XVII w. Występuje tam jako średniej wielkości wieś wraz z sąsiednim Kupnem i Kłapówką. Widełka od początku swego istnienia należała do parafii Przewrotne. Parafia nalezała najpierw do diecezji krakowskiej, od 1785 r. do diecezji tarnowskiej , a od 1786 do diecezji przemyskiej. W 1919 r., w dwu wioskach Widełce i Kłapówce zaczęła się rodzić myśl o budowie kościoła i utworzeniu nowej parafii. Kościół ów, jak motywowano w prośbie do Kurii Diecezjalnej, chciano zbudować jako wotum dziękczynne „na pamiątkę zmartwychwstania Polski – pod wezwaniem Maryi Królowej Polski”. Motywem przewodnim prośby była zbyt duża odległość i trudna droga do kościoła w Przewrotnym. Biskup przychylił się do prośby parafian, zatwierdzając budowę kościoła oraz nadał ekspozyta w osobie księdza Antoniego Grębskiego, wikariusza w Przewrotnym. Parafia została erygowana 02.08.1920 r. Praca przy budowie nowego kościoła trwała kilka lat. Dnia 14.09.1935 r. kościół został konsekrowany przez biskup przemyskiego Franciszka Bardę. Ks. proboszcz Grębski pracował w parafii 27 lat i zmarł 16.09.1947 r. Nowy proboszcz, ks. Kazimierz Szepieniec, przyczynił się do wybudowania w Widełce i Kłapówce nowych szkół. W 1971 r. proboszczem został mianowany ks. Józef Sokołowski. W 1980 r. wybudowano nową plebanię. W 1982 r. wybudowano budynek katechetyczny, który poświęcił bp Stefan Moskwa. W latach 1990-92 wybudowano w Kłapówce kaplicę dojazdową, której patronką zostaje Matka Boża Częstochowska, poświęcona przez bpa Stefana Moskwę 24.08.1991 roku. W latach 1993/94 wybudowano kaplicę cmentarną, którą poświęcił w 1994 r. biskup rzeszowski Kazimierz Górny. Jako wotum na rok wielkiego jubileuszu 2000 r. dzięki ofiarności indywidualnych i zespołowych fundatorów wykonano 8 witraży przedstawiających polskich świętych ostatniego stulecia, które poświęcił w czasie wizytacji kanonicznej w maju 1999 r. bp Edward Białogłowski. W dniu 3 sierpnia 2000 roku biskup rzeszowski Kazimierz Górny przyjął rezygnację z probostwa Ks. Józefa Sokołowskiego, a proboszczem mianował dotychczasowego wikariusza ks. Lucjana Kota. W roku 2006 odmalowano wnętrze kościoła i ze względu na brak miejsca na starym cmentarzu poświęcono krzyż pod nowy cmentarz. Poświęcenia dokonał bp Edward Białogłowski w czasie wizytacji kanonicznej w maju 2006 roku. W następnym roku odremontowano organy. A jako wotum na 90- lecie powstania parafii na nowym cmentarzu powstała, „Kalwaria” którą uroczyście poświęcił 12.03.2010 roku bp rzeszowski Kazimierz Górny.

Kościół parafialny:rch murowany, zbudowany i konsekrowany w 1936 r.

Odpust parafialny: 03.05.

Kościoły oraz kaplice filialne i zakonne:

Kaplica klasztorna w Widełce – pw. Matki Bożej Różańcowej, kaplica domowa, odpust 07.10.

Kłapówka – pw. Matki Bożej Częstochowskiej, kościół filialny, odpust 26. 08.

Godziny mszy św.:

Widełka, niedziele i święta, czas letni i zimowy, 7.30; 10.30; 16.00
Widełka, dzień powszedni, czas letni i zimowy, 18.00 (16.00)
Kłapówka, niedziele i święta, czas letni i zimowy, 9.00 (W. Post 13.00)

Mieszkańcy parafii:

mieszkańców – 2342, wiernych – 2340, innowierców – 0, niewierzących – 2

Terytorium:

Widełka; Kłapówka

Cmentarz: parafialny- 0,7 ha, kaplica cmentarna, nowy cmentarz – 0,5 ha.

Domy zakonne:

Siostry Michalitki

Widełka 175, 36-145 Widełka, tel. 17 227 42 58, przełożona: S. Estera Stadnicka, 5 sióstr