Dekanat Rzeszów - Północ Parafie

Wólka Podleśna

Wpisany przez Admin

Parafia Wólka Podleśna, pw. św. Jadwigi Królowej, Adres: Wólka Podleśna 334, 36-002 Jasionka,
tel. 17 771 45 57

Parafia Wólka Podleśna

pw.  św. Jadwigi Królowej
parafia erygowana:     14 VI 1983 r.
Adres: Wólka Podleśna 334
36-002 Jasionka,
tel. 17 771 45 57

Nazwa urzędowa: Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Jadwigi Królowej w Wólce Podleśnej

E-mail: waldop@wp.pl
www: http://parafia-jadwiga.pl/

gmina: Trzebownisko, powiat: rzeszowski, województwo: podkarpackie

proboszcz: Ks. mgr lic. Waldemar Dopart, EC, od 2003-08-24

Historia:

Wólka Podleśna przez długi czas należała do parafii w Stobiernej. Dnia 22.08.1978 r. ówczesny dziekan sokołowski i proboszcz w Stobiernej, ks. Mieczysław Szewczyk odprawił pierwszą Mszę św. w Wólce Podleśnej. Odtąd Msze św. były tu odprawiane, bądź w sali katechetycznej, bądź w domach wiernych. Ówczesne władze starały się przeszkadzać w utworzeniu stałego punktu duszpasterskiego. Wreszczie w sierpniu 1979 r. zbudowano tymczasową drewnianą kaplicę, którą bp Tadeusz Błaszkiewicz 18.08.1979 r. poświęcił pw. błogosławionej Jadwigi Królowej. Budowa kościoła rozpoczęła się po Mszy św. w dniu 15.08.1981 r. W dniu 14.11.1982 r. bp przemyski Ignacy Tokarczuk poświęcił kamień węgielny i kościół. Wierni bardzo się zaangażowali w budowę. Pomagali także mieszkańcy Pogwizdowa, Medyni Łańcuckiej i Jasionki. Dekretem bpa Ignacego Tokarczuka z dnia 14.06.1983 r. została erygowana samodzielna parafia. W 1984 r. uzyskano zgodę władz gminnych i wojewódzkich na założenie cmentarza parafialnego. Obecnie trwają prace nad urządzeniem i wyposażeniem świątyni według projektu architekta wnętrz Henryka Sobolewskiego z Rzeszowa. Ołtarz główny zdobi figura Ukrzyżowanego z drewna gruszkowego i figura św. Jadwigi Królowej z drewna lipowego dłuta Jerzego Górki ze Szkoły Kenara w Zakopanem. W ołtarzu bocznym znajduje się figura św. Brata Alberta, dzieło Stanisława Rodzińskiego z Krakowa. W ołtarzu bocznym znajduje się kopia obrazu Jasnogórskiego, wykonana przez ks. Wacława Partykę z Przemyśla. W latach 2006-2007 trwała przebudowa i wyposażenie prezbiterium wg projektu arch. Macieja Kałczyńskiego. Po oddaniu do użytku plebanię i zakupieniu kolejnej działki pod drugi parking, rozpoczęto prace projektowe przed rozbudową kościoła. Początkiem marca 2012 r. przystąpiono do rozbudowy świątyni. W roku 2016 prowadzono prace przy elewacji kościoła i wykonano instalację ogrzewania podłogowego.

Kościół parafialny: murowany, wzniesiony w latach 1981 – 1982, poświęcony w 1982 r., rozbudowany w latach 2012-2016.

Odpust parafialny: 08.06.

Godziny mszy św.:

Wólka Podleśna, dzień powszedni, czas letni, 18.00

Wólka Podleśna, dzień powszedni, czas zimowy, 17.00

Wólka Podleśna, święta, czas letni i zimowy, 7.00, 18.00

Wólka Podleśna, niedziele, czas letni i zimowy, 7.30, 10.30, 16.00

Mieszkańcy parafii:

mieszkańców – 1280, wiernych – 1280, innowierców – 0, niewierzących – 0

Terytorium:

Wólka Podleśna

Cmentarz: parafialny – 0,60 ha, kaplica cmentarna pw. św. Józefa – Patrona Dobrej Śmierci

 

Wydawnictwa o parafii:

Szypuła A., Historia nowych kościołów w Diecezji Przemyskiej 1966-1993, t. 4, Rzeszów 1998, s. 175-177.