Historia diecezji

Wydarzenia 2013-

Wpisany przez Admin

2013 – czerwiec

Komunikat Nuncjatury w Polsce o mianowaniu nowego Biskupa Rzeszowskiego

W piątek, 14 czerwca, o godz. 12.00 Nuncjatura Apostolska w Polsce opublikowała komunikat informujący że Ojciec Święty Franciszek przyjął rezygnację księdza biskupa Kazimierza Górnego z posługi Biskupa Rzeszowskiego, złożoną zgodnie z kan. 401 §1 Kodeksu Prawa Kanonicznego i mianował Biskupem Rzeszowskim dotychczasowego biskupa pomocniczego archidiecezji częstochowskiej księdza biskupa Jana Wątrobę.

 

Zaproszenia na dziękczynienie za posługę pierwszego Biskupa Rzeszowskiego

W związku z zakończeniem posługi Ks. Biskupa Kazimierza Górnego, jako biskupa rzeszowskiego pragniemy wspólnie złożyć Bogu dziękczynienie za Jego służbę i wszystkie dzieła, które dokonały się w ciągu ponad 21 lat istnienia naszej Diecezji.

Zapraszamy więc w niedzielę, 14 lipca, na godz. 17.00 do Katedry na dziękczynną Eucharystię: kapłanów, siostry zakonne i wiernych świeckich: członków duszpasterstw, ruchów, stowarzyszeń, przedstawicieli parafii, władz, służb mundurowych, uczelni i szkół oraz wszystkich, którym bliska jest osoba pierwszego Biskupa Rzeszowskiego.

Niech nasz udział będzie wyrazem wdzięczności za ojcowskie serce Księdza Biskupa, za jego ogromny trud budowania od początku struktur Diecezji, za jego świadectwo miłości Chrystusa Eucharystycznego i Matki Najświętszej, a także Ojczyzny, rodziny i każdego człowieka.

To dziękczynienie oraz prośbę o błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata Jego posługi biskupiej pośród nas pragniemy zanosić przez wstawiennictwo Matki Najświętszej – Pani Rzeszowa oraz patronów naszej Diecezji św. Józefa Sebastiana Pelczara oraz bł. Karoliny.

+Edward Białogłowski

Biskup Wikariusz Generalny

 

Figura św. Michała Archanioła w Rzeszowie

Od piątku 28 czerwca, w parafii pw. św. Michała Archanioła w Rzeszowie przebywała Figura Św. Michała Archanioła z Groty Objawień na Gargano. To dla parafii szczególny czas, to dni „mocy i łaski”. Chętni mogli przyjąć szkaplerz Św. Michała. Odbyło się też błogosławieństwo dzieci, chorych i starszych. W niedzielę, w ostatnim dniu peregrynacji, odprawione zostały Msze św. o godzinie 7.00, 9.00, 10.30, 12.00 oraz 18.00. O godz. 17.00 rozpoczęło się nabożeństwo do Św. Michała Archanioła. Liturgii przewodniczył bp Edward Białogłowski.

Jubileusz 700-lecia parafii Zgłobień

29 czerwca w kościele pw. św. Andrzeja Apostoła w Zgłobniu odprawiona została uroczysta Msza Św. za jubileusz 700-lecia istnienia tutejszej parafii. Liturgii przewodniczył bp Edward Białogłowski, Biskup Pomocniczy Diecezji Rzeszowskiej. We Mszy Św. uczestniczyli kapłani okolicznych parafii, księża rodacy, przedstawiciele władz samorządowych oraz placówek i instytucji oświatowych. Uroczystości uświetniła Orkiestra Dęta z Komorowa. Gości przybyłych na obchody Jubileuszu witali mieszkańcy Zgłobnia i ks. kanonik Marian Cebula, proboszcz parafii. Kościół w Zgłobniu ufundowano ok. 1313 roku, a konsekrowano go w roku 1678. W 1741 wybudowano obecną świątynię. W 1913 roku rozpoczęto rozbudowę kościoła.

Studia w Instytucie Teologiczno – Pastoralnym w Rzeszowie

W Instytucie Teologiczno – Pastoralnym w Rzeszowie w roku akademickim 2013/2014 rozpoczną się studia z teologii dla świeckich (5-letnie) oraz podyplomowe studia z duchowości dla kapłanów i sióstr zakonnych (3-letnie). Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Instytutu:http://www.instytut.rzeszow.pl/

Msza św. dziękczynna za posługę Ks Bpa Ordynariusza Kazimierz Górnego

W związku z zakończeniem posługi Ks. Biskupa Kazimierza Górnego, jako biskupa rzeszowskiego w niedzielę 14 lipca o godz. 17.00 odbyła się w Katedrze Rzeszowskiej Msza św. dziękczynna za Jego służbę i wszystkie dzieła, które dokonały się w ciągu ponad 21 lat istnienia Diecezji Rzeszowskiej. W uroczystości wzięli udział biskupi, kapłani, siostry zakonne, członkowie duszpasterstw, ruchów, stowarzyszeń, przedstawicieli parafii, władz, służb mundurowych, uczelni i szkół oraz wszystkich, którym bliska jest osoba pierwszego Biskupa Rzeszowskiego.

Uroczysty ingres Biskupa Ordynariusza Jana Wątroby do katedry w Rzeszowie

Procesją do rzeszowskiej katedry pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, pod przewodnictwem nuncjusza apostolskiego w Polsce abp. Celestino Migliore, rozpoczął się 20 lipca ingres bp. Jana Wątroby. W uroczystej Eucharystii uczestniczyło wielu księży biskupów, kapłanów, sióstr zakonnych i wiernych świeckich.

Księdza Biskupa przywitał proboszcz parafii katedralnej ks. Jan Delekta, który podał mu do ucałowania krzyż i wręczył klucze. Do bp. Jana Wątroby, a także do liczenie zgromadzonych kapłanów i świeckich zwrócił się na początku bp senior Kazimierz Górny. Następnie ks. dr Jerzy Buczek – kanclerz kurii rzeszowskiej odczytał list abp. Celestino Migliore informujący o papieskiej nominacji. Homilię wygłosił Ordynariusz Rzeszowski, który podkreślał znaczenie pokornego serca, łagodności, posłuszeństwa i uległości wobec Boga.

Na zakończenie Abp Józef Michalik, metropolita przemyski, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, podziękował Ojcu Świętemu Franciszkowi za tę nominację, Ks. abp Wacław Depo złożył nowemu ordynariuszowi życzenia.

Światowe Dni Młodzieży w Rio, następne w Krakowie

„Drodzy młodzi, jesteśmy umówieni na najbliższy Światowy Dzień Młodzieży w 2016 r. w Krakowie, w Polsce”. Te słowa zabrzmiały na plaży Copacabana na zakończenie spotkania w Rio de Janeiro, budząc zrozumiały entuzjazm obecnych tam Polaków. W Mszy wzięło udział ok. 3 mln wiernych. Uroczysta Msza, kończąca to kilkudniowe święto młodych katolików z całego świata, zgromadziła według wstępnych szacunków blisko 3 mln ludzi. W Eucharystii wzięli udział także prezydenci: Brazylii Dilma Rousseff, Argentyny Cristina Kirchner oraz Boliwii Evo Morales.

Pod koniec Mszy nastąpił długo oczekiwany moment. Papież ogłosił bowiem miasto, w którym za trzy lata odbędą się kolejne Światowe Dni Młodzieży. Ku ogromnej radości wszystkich Polaków będzie to Kraków. Wraz z błogosławieństwem, którego pod na koniec Mszy udzielił Papież Franciszek, wspaniałe święto młodych chrześcijan ze wszystkich kontynentów dobiegnie końca.

Jubileusz 650–lecia parafii i wsi Sękowa

W roku 2013 parafia i wieś Sękowa świętują bowiem Jubileusz 650 swego istnienia. Parafia w Sękowej powstała na mocy przywileju króla Kazimierza Wielkiego, wydanego w Bieczu 22 lutego 1363 roku. Obecnie do parafii należą trzy wsie: Sękowa, Siary i Owczary. Zamieszkuje ją 2730 wiernych. Parafia posiada trzy zabytkowe kościoły.

28 lipca o godzinie 11.00 odbyła się Uroczysta Msza Polowa przed starym kościołem pw. Filipa i Jakuba w Sękowej. Miejsce to nie było przypadkowe, bo jak stwierdził ks. Janusz Kurasz – proboszcz sękowskiej parafii: to tutaj wszystko się zaczęło. Eucharystii przewodniczył i Słowo Boże wygłosił Biskup Kazimierz Górny. Wraz z Księdzem Biskupem Mszę św. celebrowali kapłani pracujący w parafii, księża rodacy i kapłani z dekanatu gorlickiego. Od strony muzycznej Uroczystość wzbogacił chór parafialny i orkiestra z Dominikowic.

Odpust ku czci Pana Jezusa Przemienionego w Cmolasie

4 sierpnia w Sanktuarium Przemieniania Pańskiego w Cmolasie odbyły się dziś centralne uroczystości odpustowe. Zgromadziły rzesze wiernych. Sumie odpustowej w intencji parafian, pielgrzymów, rolników i ludzi pracy przewodniczył bp Edward Frankowski, biskup senior diecezji sandomierskiej wraz z bpem Kazimierzem Górnym, biskupem seniorem diecezji rzeszowskiej. Uroczystości odpustowe w Cmolasie rozpoczęły się w czwartek, 1 sierpnia nowenną ku czci Przemienia Pańskiego i Mszą św., a zakończyły we wtorek, 8 sierpnia. Sumie odpustowej w uroczystość Przemienia Pańskiego przewodniczył bp Jan Wątroba, Ordynariusz Rzeszowski.

Jubileusz 50-lecia świeceń kapłańskich arcybiskupa Edwarda Nowaka

Arcybiskup Edward Nowak z Rzymu, nasz Rodak, przeżywa w tym roku jubileusz 50-lecia świeceń kapłańskich. Uroczystości jubileuszowe miały miejsce 23 sierpnia, we wspomnienie bł. Władysława Findysza, w Nowym Żmigrodzie o godz. 11.00.

 

500 lat Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej

12 września br. w Uroczystość Matki Bożej Rzeszowskiej, o godz. 17.00 rozpoczęła się procesja z figurą Matki Bożej Rzeszowskiej do ogrodów bernardyńskich, a godzinę później uroczysta suma pontyfikalna połączona z nałożeniem nowych koron na łaskami słynącą figurę Matki Bożej i Dzieciątka Jezus. Korony 9 września br. pobłogosławił papież Franciszek. Mszy św. przewodniczył metropolita lwowski abp Mieczysław Mokrzycki. Kazanie wygłosił bp Ignacy Dec ze Świdnicy. Ponadto Mszę św. sprawowali biskupi: Jan Wątroba, Kazimierz Górny, Marian Rojek, Jan Niemiec i Edward Białogłowski. Po Mszy św. w kościele ojców bernardynów rozpoczęła się noc sanktuarium trwająca do północy.
Obchody roku jubileuszowego zakończa się 8 grudnia Mszą św. pod przewodnictwem biskupa rzeszowskiego Jana Wątroby.

Odpust i zjazd sołtysów w Tanowcu

8 września w Tarnowcu w uroczystość odpustową w Sanktuarium Narodzenia NMP odbył się zjazd Sołtysów Województwa Podkarpackiego, Kół Gospodyń Wiejskich i rolników z regionu. Sumie odpustowej o godz. 11.00 przewodniczył Ks. Bp Ordynariusz Jan Wątroba, który dokonał aktu zawierzenia rolników diecezji rzeszowskiej Matce Bożej Tarnowieckiej – Pani Rolniczego Trudu.

Ikona Krzyża Świętego w kościele rzeszowskich dominikanów

W kościele rzeszowskich dominikanów umieszczono długo wyczekiwaną ikonę Krzyża Świętego. To kolejny etap wykańczania wnętrza świątyni. Ikona przedstawia ukrzyżowanego Jezusa, a także stojące przy krzyżu osoby: Matkę Bożą, Świętego Jana, Świętą Marię Magdalenę – patronkę Zakonu Kaznodziejskiego oraz setnika wyznającego wiarę w Chrystusa. W kościele pod wezwaniem Świętego Jacka jest już także ikona Świętego Dominika – założyciela Zakonu Dominikanów, którą umieszczono w bocznej nawie świątyni. Ikona jest jednak niedokończona – po obu jej stronach umieszczone zostaną jeszcze sceny z życia Dominika Guzmana. W listopadzie do kościoła przybędzie także ikona Świętego Jacka, który w 1223 roku sprowadził do Polski dominikanów. Podobnie jak ikona Świętego Dominika, będzie ona przedstawiała postać Świętego Jacka oraz sceny z jego życia.

Nowa ewangelizacja

W środę, 11 września, o godz. 16.00 w sali Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie odbyło się spotkanie kapłanów z biskupem rzeszowskim Janem Wątrobą w sprawie nowej ewangelizacji, kursów ewangelizacyjnych, rekolekcji dla maturzystów i bierzmowanych. W spotkaniu wzięło udział 29 księży diecezjalnych i zakonnych.

Nuncjusz w Dębowcu

15 września w Dębowcu odbyły się uroczystości związane z odpustem ku czci Najświętszej Maryi Panny z La Salette. Sumie przewodniczył nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino Migliore. W homilii zwrócił uwagę, że niektórzy chrześcijanie uczestniczą w praktykach religijnych tylko pozornie. Zauważył, iż bywa tak, że praktykujący chrześcijanie, którzy wcale nie chcą porzucać publicznego jej praktykowania, robią to tylko okazjonalnie, najczęściej w związku z jakimiś wydarzeniami, bo taka jest tradycja, folklor, społeczna moda, ale w sercu nie mają żadnych odniesień do osoby Jezusa Chrystusa. Nuncjusz apostolski nawiązał także do swoich związków z La Salette. Urodził się 100 km od miejsca objawień Matki Bożej i często pielgrzymował do saletyńskiego sanktuarium.

I Kongres Parafialnych Rad Duszpasterskich

Ponad tysiąc osób z całej Polski, w tym 50 przedstawicieli diecezji rzeszowskiej, uczestniczyło 14 i 15 września br. w I Kongresie Parafialnych Rad Duszpasterskich w Licheniu. Celem dwudniowego spotkania było podsumowanie dotychczasowej działalności rad, ocena szansy ich rozwoju oraz wymiana doświadczeń i oczekiwań członków.

Inauguracja roku akademickiego uczelni Rzeszowa

14 października o godz. 18.30 w Bazylice Ojców Bernardynów w Rzeszowie odbędzie się inauguracja roku akademickiego uczelni Rzeszowa z udziałem biskupa rzeszowskiego Jana Wątroby. Po Mszy św. Biskup Rzeszowski dokona aktu zawierzenia środowiska akademickiego Matce Bożej Rzeszowskiej. Inaugurację zakończy spotkanie pracowników nauki w Bernardyńskim Centrum Religijno-Kulturowym.

Rodzina Szkaplerzna w Rzeszowie

28 września br. do stóp Matki Bożej Szkaplerznej w kościele Krzyża św. w Rzeszowie przybyli przedstawiciele Rodziny Szkaplerznej z całego Podkarpacia. Głównym punktem spotkania była Msza św., której przewodniczył ks. infułat Wiesław Szurek. W homilii ks. Wiesław Szurek odniósł się do encykliki Ojca Świętego Franciszka pt. „Lumen Fidei” (Światło wiary).

Maturzyści na Jasnej Górze

27 i 28 września br. maturzyści z diecezji rzeszowskiej pielgrzymowali na Jasną Górę. 27 września duchową stolicę Polski odwiedzili uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych z powiatu rzeszowskiego, 28 września – z pozostałych powiatów

Seminarium Odnowy Wiary u OO. Bernardynów w Rzeszowie

  1. Bernardyni zapraszają na „Seminarium Odnowy Wiary”, które rozpocznie się w środę, 2 października o godz. 19.15. Cykl obejmuje 8 cotygodniowych spotkań, z konferencjami kerygmatycznymi, świadectwami, wspólną modlitwą, rozmowami w grupach. Na seminarium można się zapisać 2 i 9 października.

Dzień środowiska medycznego z okazji św. Łukasza w Mrowli

W związku z dniem Św. Łukasza, Duszpasterstwo Służby Zdrowia zaprasza wszystkich kapelanów i środowisko medyczne w niedzielę, 13 października 2013 r., na godz. 15.00 do kościoła parafialnego w Mrowli na wspólną modlitwę w intencji pracowników służby zdrowia. W programie Msza św., której będzie przewodniczył Ksiądz Biskup Rzeszowski Jan Wątroba. Po Mszy św. koncert organowy, dedykowany bł.  Janowi Pawłowi II, w wykonaniu dr Marka Bochniaka z Lublina pt. “Improwizacje do pieśni o świętych Pańskich”.

Dzień Papieski w Rzeszowie

W niedzielę 13 października odbył się XIII Dzień Papieski. Obchody rozpoczęły się audycją “Studio papieskie” w Katolickim Radiu “Via” już 27 września, a zakończą się konkursem piosenki religijnej 26 października

Wystawa prac prof. Stanisława Białogłowicza w Kurii

16 października br. o godz. 18.00 w auli Kurii Diecezjalnej odbyła się wystawa prac Stanisława Białogłowicza pt. “Niedokończone narracje” w 40-lecie pracy artystycznej. Wystawę otworzył biskup rzeszowski Jan Wątroba.

 

20 lat Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży

19 października br. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży diecezji rzeszowskiej przeżywało jubileusz 20-lecia istnienia. KSM diecezji rzeszowskiej należy do najstarszych w Polsce, biorąc pod uwagę reaktywację stowarzyszenia po 1989 r. Pierwsze oddziały parafialne stowarzyszenia powstały w 1992 r., natomiast struktury diecezjalne powołał biskup rzeszowski Kazimierz Górny 24 kwietnia 1993.

Dom Diecezjalny “Tabor”

Dom Diecezjalny „Tabor” mieści się w dawnej siedzibie Wyższego Seminarium Duchownego przy ul. Połonińskiej w Rzeszowie. Funkcjonuje tu dom rekolekcyjny oraz akademik katolicki dla studentów. „Siła tej placówki tkwi w tym, że jest to miejsce omodlone. Tu przez 20 lat formowali się klerycy. Z pewnością nasz dom będzie doskonałym miejscem dla studentów, którzy mają za sobą formację duchową, jako animatorzy Liturgicznej Służby Ołtarza, czy animatorzy oazowi – będą mieli możliwość wrastania w klimacie chrześcijańskich wartości” – tłumaczył ks. Daniel Drodz, dyrektor Domu.
Na podstawie  http://tabor.rzeszow.pl/

Pielgrzymka rodzin do Rzymu

23 października br. 250 osób z diecezji rzeszowskiej wyjechało z Rzeszowa na pielgrzymkę do Rzymu. Pielgrzymów, zgromadzonych na modlitwie w kościele Chrystusa Króla w Rzeszowie już o godz. 5.30 pobłogosławił biskup rzeszowski Jan Wątroba, który dołączy do pielgrzymów w sobotę. Pielgrzymka jest odpowiedzią na apel papieża Franciszka, który zaprosił rodziny z całego świata do Rzymu.

Nowi diakoni Diecezji Rzeszowskiej

„Kościół rzeszowski jest już w komplecie” – powiedział biskup rzeszowski Jan Wątroba na zakończenie Mszy św. w katedrze rzeszowskiej w czasie której udzielił święceń diakonatu siedmiu klerykom seminarium duchownego w Rzeszowie. 22 października br. o godz. 10.00 w katedrze rzeszowskiej siedmiu kleryków szóstego roku Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie przyjęło z rąk bp. Jana Wątroby święcenia diakonatu. Odwołując się do przeżywanego 22 października liturgicznego wspomnienia Jana Pawła II, bp Wątroba określił Ojca Świętego znakiem, drogowskazem i pomocą dla nowych diakonów. Na zakończenie obrzędu diakoni wraz z biskupem podeszli przed figurę Matki Bożej Fatimskiej prosząc Maryję o pomoc życiu zgodnym z ewangelicznym radykalizmem.

Spotkanie Rady Duszpasterskiej Diecezji Rzeszowskiej

9 listopada br. o godz. 9.30 w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym w Rzeszowie odbyło się spotkanie Rady Duszpasterskiej Diecezji Rzeszowskiej. W spotkaniu wziął udział m.in. biskup rzeszowski Jan Wątroba oraz biskup pomocniczy Edward Białogłowski. Rada stanowi organ doradczy biskupa ordynariusza. Radę duszpasterską powołuje i określa jej statut biskup diecezjalny. Tworzą ją świeccy i duchowni diecezjalni i zakonni reprezentujący całą diecezję. Głównym jej zadaniem jest analiza działań duszpasterskich i definiowanie praktycznych wniosków, które mają wspomóc pracę biskupa ordynariusza. Rada powinna gromadzić się przynajmniej raz w roku.

Zmarł ks. Władysław Aszklar – najstarszy kapłan diecezji rzeszowskiej

6 listopada br. zmarł najstarszy kapłan diecezji rzeszowskiej – ks. Władysław Aszklar (19.01.1913 r. – 06.11.2013 r.). Eksporta odbyła się w piątek, 8 listopada, o godz. 15.00 w Świlczy. Pogrzeb – w sobotę, 9 listopada, o godz. 11.00, również w Świlczy.

Otwarcie wystawy o Prymasie Tysiąclecia

12 listopada br. w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym w Rzeszowie bp Kazimierz Górny otworzył wystawę pt. „Więzienne lata Prymasa Stefana Wyszyńskiego 1953 -56” przygotowanej przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, Instytut Pamięci Narodowej – oddział w Rzeszowie oraz Instytut Teologiczno-Pastoralny w Rzeszowie. Otwarciu towarzyszył wykład pt. „Teologia narodu w nauczaniu Prymasa Stefana Wyszyńskiego”. Wystawa składa się z 53 plansz zawierających kilkadziesiąt wielkoformatowych zdjęć dokumentujących miejsca uwięzienia prymasa Wyszyńskiego oraz cytaty z „Zapisków więziennych”.

Spotkanie rodzin wielodzietnych w Myczkowcach

Od 8 do 10 listopada br., w Ośrodku Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnym w Myczkowcach, odbyło się spotkanie rodzin wielodzietnych. To cykliczne spotkanie organizowane raz w roku przez „Caritas” diecezji rzeszowskiej. W tym roku spotkały się rodziny wielodzietne z Rzeszowa, Głogowa Małopolskiego i Czudca. Program pobytu to m.in. wspólne spotkania rodziców z psychologiem i duszpasterzem rodzin.

Święto Niepodległości w Rzeszowie

11 listopada o godz. 11.00 w kościele farnym w Rzeszowie odbyła się uroczysta Msza św. pod przewodnictwem bp Kazimierza Górnego z okazji 95. rocznicy odzyskania niepodległości w 1918 r. W homilii bp Kazimierz Górny, odwołując się do bohaterstwa walczących o wolność Polski na przestrzeni wieków, zwrócił uwagę na wciąż aktualną potrzebę patriotyzmu w różnych obszarach życia. „W tamten listopadowy dzień Polska powstała aby żyć. Dziękujemy dzisiaj za bohaterów tamtych czasów, którzy ofiarnie i odważnie służyli sprawie odzyskania niepodległości(…). Nie dopuszczajmy do wypłukiwania polskości z Polski, jeśli chcemy zbudować lepszą przyszłość

Pomnik płk. Łukasza Cieplińskiego odsłonięty

17 listopada br. odbyła się uroczystość odsłonięcia pomnika płk. Łukasza Cieplińskiego. Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. Bazylice Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Rzeszowie. Mszy św. przewodniczył biskup rzeszowski Jan Wątroba. Homilię wygłosił ks. infułat Józef Sondej, kapelan Armii Krajowej – najstarszy kapłan diecezji rzeszowskiej. Przypomniał postać płk. Cieplińskiego, którego jest niemal rówieśnikiem, zwrócił uwagę na dramat Żołnierzy Wyklętych, tuszowanie prawdy w okresie komunizmu oraz współczesne zagrożenia i wyzwania jakie stoją przez Polską.
Po Mszy św. zebrani przeszli na plac przy zbiegu Al. Ł. Cieplińskiego, ul. S. Moniuszki i ul. Zygmuntowskiej. Po oficjalnych przemówieniach Prezydenta Rzeszowa, Wojewody Podkarpackiego i Prezesa IPN zaprezentowano treść grypsów, które płk. Ciepliński pisał z więzienia do rodziny. Odsłonięcia postaci Cieplińskiego dokonał ks. Józef Sondej, popiersia sześciu członków IV Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość: mjr. Józefa Batorego, mjr Franciszka Błażeja, kpt. Karola Chmiela, płk. Mieczysława Kawalca, ppłk. Adama Lazarowicza, mjr. Józefa Rzepki odsłonili przedstawiciele rodzin wraz z przedstawicielami fundatorów.

“Pro Publico Bono” dla Ośrodka Caritas w Myczkowcach

14 listopada br. w Myczkowcach odbyło się uroczyste wręczenie nagrody “Pro Publico Bono” Ośrodkowi Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnemu “Caritas” w Myczkowcach. Pierwszym punktem uroczystości była Msza św. w kaplicy ośrodka pod przewodnictwem biskupa rzeszowskiego Jana Wątroby.

Wystawa rzeź Jerzego Bandury w Muzeum Diecezjalnym

20 listopada br. w Muzeum Diecezjalnym w Rzeszowie, którego dyrektorem jest ks. Franciszek Dziedzic, odbyło się otwarcie wystawy prac rzeźbiarskich Jerzego Bandury. Jerzy Bandura urodził się w Chabówce w 1915 r. Był uczniem Xawerego Dunikowskiego, następnie profesorem ASP w Krakowie. Tworzył głównie monumentalne rzeźby i pomniki, włączał elementy rzeźbiarskie w naturalny pejzaż, posługiwał się ekspresyjnymi symbolami. Na dorobek artysty składają się także rzeźby o tematyce sakralnej. Projektował również witraże, mozaiki, wykonywał prace medalierskie. Zmarł w 1987 r. w Krakowie.
W diecezji rzeszowskiej znajduje się kilka prac Jerzego Bandury, m.in. krzyż w tęczy kościoła farnego w Kolbuszowej. Do najbardziej znanych należą rzeźby, które stanowiły wystrój wnętrza kościoła farnego w Jaśle. Główny ołtarz przedstawiał Matkę Bożą, ołtarz z lewej strony św. Józefa, a ołtarz z prawej strony Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego. Elementy te zdobiły kościół do ostatniego remontu w 1998 r. Wtedy zastąpiono je ołtarzami w stylu gotyckim, a rzeźby po konserwacji trafiły do Muzeum Diecezjalnego w Rzeszowie.
W czasie otwarcia wystawy pracę prof. Bandury i jego życiorys przybliżyła pani Marta Nikiel – historyk sztuki z Wojewódzkiego Urzędu Zabytków. Pani Aneta Filip – konserwator dzieł sztuki przybliżyła historię konserwacji rzeźb. Oprócz rzeźb Bandury po raz pierwszy zaprezentowano odnowioną skrzynię z przełomu XVI i XVII wieku pochodzącą z Gogołowa.\
W spotkaniu uczestniczył m.in. biskup rzeszowski Jan Wątroba, rodzina prof. Bandury oraz proboszcz z Gogołowa – ks. Jacek Cierpich. (tn)

Kongregacja kapłanów w katedrze rzeszowskiej

23 listopada br. w katedrze rzeszowskiej odbyła się kongregacja kapłanów Diecezji Rzeszowskiej, w której uczestniczyło ok. 370 księży diecezjalnych i zakonnych. Po odśpiewaniu przez zgromadzonych hymnu do Ducha Świętego “O Stworzycielu, Duchu, przyjdź!”, ks. Franciszek Dziedzic – dyrektor Muzeum Diecezjalnego, wygłosił konferencję inspirowaną encykliką papieża Franciszka „Lumen fidei”. Po konferencji kanclerz Kurii Diecezjalnej – ks. Jerzy Buczek zapoznał zebranych z bieżącymi sprawami diecezji. Natomiast ks. Janusz Podlaszczak – proboszcz parafii Chrystusa Króla w Rzeszowie – przypomniał główne idee Wspólnoty dla Intronizacji Najświętszego Serca Jezusowego.
O godz. 11.05 rozpoczęła się Msza św. pod przewodnictwem biskupa rzeszowskiego Jana Wątroby. Uczestniczyli w niej także biskupi: Edward Białogłowski i Kazimierz Górny. Homilię wygłosił Biskup Ordynariusz. Po Komunii św. Biskup Rzeszowski zawierzył wszystkich kapłanów i całą diecezję Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. (tn)

 

Uroczystość Chrystusa Króla w Rzeszowie – święto AK i KSM

24 listopada br., w uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, o godz. 12.00 w katedrze rzeszowskiej odbyła się Msza św. pod przewodnictwem biskupa rzeszowskiego Jana Wątroby. Msza św. była dziękczynieniem za Rok Wiary i jednocześnie zakończeniem tego wyjątkowego czasu. W Eucharystii uczestniczyli m.in. członkowie Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. W czasie Mszy św. 72 kandydatów na członków KSM złożyło odpowiednie przyrzeczenie. W Diecezji Rzeszowskiej przyrzeczenie składa się raz w roku w święto patronalne KSM, którym jest Uroczystość Chrystusa Króla, po odbyciu stażu kandydackiego przy przychylnej opinii prezesa i księdza asystenta. Rota przysięgi składa się z następujących słów: „Uroczyście przyrzekam pracować nad sobą, aby móc całym życiem wiernie służyć Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie, czynić dobro ludziom, być dobrym członkiem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży”. W homilii Biskup Ordynariusz poruszył m.in.trzy tematy: królowanie Jezusa Chrystusa jako służba; wiara jako łaska, która jest źródłem, radości oraz zaangażowanie świeckich w życie Kościoła. Po Mszy Biskup Rzeszowski wręczył nominacje 29 nowym prezesom oddziałów parafialnych Akcji Katolickiej. Po Komunii św. w imieniu stowarzyszeń głos zabrali kolejno – pani Anna Dzwonkowicz prezes KSM i pan Artur Stojałowski – prezes Zarządu Diecezjalnego Instytutu AK. (tn)

Radość Ewangelii – adhortacja papieża Franciszka

26 listopada br. Biurze Prasowym Stolicy Apostolskiej zaprezentowano posynodalną adhortację apostolską papieża Franciszka pt. „Evangelii Gaudium” – “Radość Ewangelii”. W dokumencie można znaleźć tematy, które już pojawiły się nauczaniu Ojca Świętego: Konieczność reformowania kościelnych struktur, aby je dostosować do wymagań ewangelizacji, troskę o ubogich i konieczność osobistego nawrócenia każdego z wierzących. Postulowane zmiany mają służyć większej wiarygodności w głoszeniu Ewangelii. Pisząc o reformie kościelnej papież Franciszek wskazuje na potrzebę większej kolegialności i decentralizacji oraz podkreśla potrzebę powierzenia większej odpowiedzialności za pewne działania osobom świeckim. Ojciec Święty po raz kolejny przypomina w dokumencie opcję Kościoła na rzecz ubogich. Krytykuje egoizm, nadużycia ekonomiczne, wyzysk, komercjalizację i korupcję. Przypomina o godności każdego człowieka od poczęcia zwracając uwagę, że zaangażowanie Kościoła w obronę życia nienarodzonych nie jest dyktowane ideologią lecz nauką. (tn)

 

Błogosławieństwo lektorów w Jaśle

30 listopada br. w kościele św. Stanisława w Jaśle odbyła się uroczysta Msza św. z obrzędem błogosławieństwa lektorów. Mszy św. przewodniczył biskup rzeszowski Jan Wątroba, który udzielił błogosławieństwa 130 lektorom. – Lektor to osoba, która nie tylko czyta Pismo Święte podczas Eucharystii, ale została do tego wcześniej przygotowana.

 

Spotkanie ruchów i stowarzyszeń katolickich

14 grudnia br., w godz. od 10.00 do 13.00, w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym w Rzeszowie odbyło się spotkanie przedstawicieli ruchów, stowarzyszeń i fundacji działających w Diecezji Rzeszowskiej. W spotkaniu uczestniczył biskup rzeszowski Jan Wątroba oraz biskup pomocniczy Edward Białogłowski. Celem spotkania było pogłębienie współpracy poszczególnych organizacji i ich liderów w ramach Diecezjalnej Rady Ruchów Katolickich Diecezji Rzeszowskiej. Na początku poszczególne ruchy i stowarzyszenia przedstawiły sprawozdanie ze swojej działalności. Przedstawiciele Akcji Katolickiej, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i Ruchu Światło-Życie – zaprezentowali sprawozdanie ustnie, pozostali pisemnie. Ksiądz Jan Szczupak zaprezentował założenia roku duszpasterskiego, a ks. Wiesław Szurek przedstawił adhortację „Evangelii gaudium”. Na koniec wybrano siedmioosobowe prezydium Diecezjalnej Rady Ruchów Diecezji Rzeszowskiej. W Diecezji Rzeszowskiej działa 18 stowarzyszeń katolickich

Opłatek duchowieństwa w Kurii

23 grudnia br. o godz. 20.00 w auli Kurii Diecezjalnej przy ul. Zamkowej w Rzeszowie odbyło się spotkanie opłatkowe księży Diecezji Rzeszowskiej. W opłatku co roku biorą udział biskupi, przedstawiciele instytucji diecezjalnych oraz proboszczowie z Rzeszowa i okolic, którzy reprezentują duchowieństwo całej diecezji.

Imieniny Biskupa Rzeszowskiego

27 grudnia, w święto św. Jana Apostoła, w rzeszowskiej katedrze Biskup Jan Wątroba celebrował Mszę św., po które przedstawiciele kapłanów, ruchów i stowarzyszeń składali dostojnemu Solenizantowi życzenia z okazji imienin. Potem wszyscy spotkali się Sali Papieskiej.