Kuria

Wydział Architektury i Sztuki Kościelnej

Wpisany przez Admin

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I SZTUKI KOŚCIELNEJ

Dyrektor:
Ks. mgr Paweł Batory, 79 – Brzozów, pp. Gorlice – św. Jadwigi, ś. 04, dyrektor wydziału od 16, zam. ul. Zamkowa 4, 35-032 Rzeszów, tel. 509 528 779, email: batory.pawel@gmail.com

Diecezjalny Konserwator Zabytków:
Ks. mgr Paweł Batory, diecezjalny konserwator od 15, zam. ul. Zamkowa 4, 35-032 Rzeszów, tel. 509 528 779, email: batory.pawel@gmail.com

Komisja ds. Architektury i Sztuki Kościelnej:

Ks. dr Tomasz Bać, EC, członek Komisji od 07
Ks. mgr Bogusław Babiarz, EC, członek Komisji od 15
Ks. mgr Paweł Batory, członek Komisji od 15
Ks. mgr Franciszek Dziedzic, Kap. Hon. Ojca św., członek Komisji od 13
Ks. mgr Dariusz Gościmiński, EC, członek Komisji od 13
Mgr arch. Krzysztof Grzebyk,  Rzeszów, członek Komisji od 15
Mgr Marta Nikiel,  Kielnarowa, członek Komisji od 15
Mgr arch. Marcin Smoczeński, Rzeszów, członek Komisji od 15