Kuria

Wydział Katechetyczny

Wpisany przez Admin
Dzieci w szkole (http://all-free-download.com/free-photos/)

Dzieci w szkole
(http://all-free-download.com/free-photos/)

1. WYDZIAŁ KATECHETYCZNY

Adres: ul. Zamkowa 4, 35-032 Rzeszów

tel. 17 852 44 19, fax 17 852 17 83

e-mail: wydzialkatechetyczny@op.pl

Strona www: wk.rzeszow.pl

Zadania wydziału

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie tworzą Osoby, które wspomagają Księdza Biskupa Jana Wątrobę w organizacji, nadzorowaniu i nadawaniu kierunków rozwoju katechezy na terenie Diecezji Rzeszowskiej. Zadaniem Wydziału Katechetycznego jest troska o katechizację szkolną i parafialną dzieci, młodzieży i dorosłych, współpraca z placówkami oświatowymi oraz instytucjami rządowymi i samorządowymi nadzorującymi oświatę.

 Do szczegółowych zadań Wydziału Katechetycznego należy:

 • wydawanie misji do nauczania religii w szkołach,
 • monitorowanie nauczania religii katolickiej w szkołach pod względem zgodności z oficjalnym nauczaniem Kościoła,
 • organizowanie formacji katechetów,
 • organizowanie szkoleń oraz sympozjów pogłębiających przygotowanie profesjonalne katechetów,
 • współpraca z kuratoriami i agendami państwowymi, które są odpowiedzialne za edukację,
 • współpraca z dyrekcjami szkół na terenie diecezji,
 • nadzór merytoryczny i metodyczny nad katechetami,
 • sprawy personalne i organizacyjne dotyczące katechezy zarówno
  w szkole, jak i w parafii,
 • koordynacja szkolnego nauczania religii z katechezą sakramentalną
  w parafiach,
 • nadzór nad realizacją w parafiach planu katechetycznego diecezji, uwzględniającego również katechezę dorosłych,
 • nadzór nad organizacją rekolekcji dla dzieci i młodzieży,
 • inspirowanie działań duszpastersko-katechetycznych w diecezji,
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez biskupa diecezjalnego

 

Skład personalny wydziału:

Pracami wydziału kieruje: Ks. Bp Edward BIAŁOGŁOWSKI

Referenci wydziału:

Ks. dr Marek Winiarski, 80, Gogolów, 05, referent Wydziału Kateche­tycznego i katecheta od 12, zam. ul. 17 Pułku Piechoty 7, 35-020 Rze­szów, tel. 696 200 211, e-mail: winiarm@poczta.onet.pl

Ks. dr Krzysztof Budzyń 71,96, referent Wydziału Katechetycznego od 09, zam. ul. Ks. Kazimierza Guzego 6, 35-317 Rzeszów, tel. 17 221 31 80, 698 694 490; nauczyciel konsultant w PCEN Rzeszów od 12,

Sekretariat wydziału:

S. Iza Judyta Zych (Sercanka), sekretarka wydziału od 16

 

2. KATECHETYCZNI DORADCY METODYCZNI
Ks. mgr lic. Janusz Winiarski, Zespół Szkół Techniczno-Weterynaryjnych
w Trzcianie – tel. szkoły 17 851 40 77. Dyżur metodyczny w szkole: środa 11.00-11.50, tel. dom. 17 851 43 14, 604 174 656, e-mail:jwiniarski7@poczta.onet.pl, doradca metodyczny od 06

Ks. mgr lic. Paweł Zimny, Zespół Szkół w Budach Głogowskich – tel. szkoły 17 851 92 17. Dyżur metodyczny w szkole: poniedziałek: 10.30-11.20
i czwartek: 10.30-11.20, e-mail:zimpaw@wp.pl, doradca metodyczny od 01

3. DIECEZJALNI WIZYTATORZY KATECHEZY
rok katechetyczny 2014/2015
Bp dr Edward Białogłowski
Ks. dr Krzysztof Budzyń
Ks. dr Marian Czenczek
Ks. mgr Jan Gajda
Ks. mgr Zbigniew Irzyk
Ks. mgr lic. Zygmunt Mularski
Ks. dr Janusz Podlaszczak
Ks. dr Wacław Sopel
Ks. mgr lic. Jan Szczupak
Ks. dr Dariusz Trojnar
Ks. dr Jan Wolak
Ks. mgr lic. Paweł Zimny

4. DEKANALNI WIZYTATORZY KATECHEZY
BIECZ – ks. Stanaszek Czesław
BOGUCHWAŁA – ks. Mik Mariusz
BOGUCHWAŁA – ks. Krupa Ludwik
BRZOSTEK – ks. Marian Chłopiński
BRZOSTEK – ks. Pasionek Edward
CZUDEC – ks. Kocoł Antoni
CZUDEC – ks. Goraj Czesław
DĘBOWIEC – ks. Reczek Jan
FRYSZTAK – ks. Matera Marek
FRYSZTAK – ks. Bogaczewicz Bogdan
GŁOGÓW – ks. Kot Lucjan
GORLICE – ks. Ruszel Stanisław
JASŁO WSCH. – ks. Rybka Wacław
JASŁO ZACH. – ks. Cesarz Marek
KOLBUSZOWA – WSCH. – ks. Depczyński Jarosław
KOLBUSZOWA – ZACH. – ks. Jan Pępek
KOLBUSZOWA – ZACH. – ks. Franczak Kazimierz
NOWY ZMIGRÓD – ks. Ozga Józef
NOWY ZMIGRÓD – ks. Wilk Henryk
ROPCZYCE – ks. Kędzior Marek
ROPCZYCE – ks. Kozicki Tomasz
RZESZÓW-KATEDRA – ks. Pindara Tadeusz
RZESZÓW-KATEDRA – ks. Potera Stanisław
RZESZÓW-FARA – ks. Wojtyło Henryk
RZESZÓW-FARA – ks. Rusin Edward
RZESZÓW-POŁUDNIE – ks. Jamiński Stanisław
RZESZÓW-PÓŁNOC – ks. Dopart Waldemar
RZESZÓW PÓŁNOC – ks. Gołąbek Krzysztof
RZESZÓW-WSCHÓD – ks. Wójcik Stanisław
RZESZÓW-ZACH. – ks. Paradysz Jerzy
RZESZÓW-ZACH. – ks. Winiarski Janusz
SĘDZISZÓW – ks. Pikul Jan
SĘDZISZÓW – ks. Gac Krzysztof
SOKOŁÓW – ks. Lib Jan
SOKOŁÓW – ks. Prucnal Jan
STRZYŻÓW – ks. Potyrała Wacław
TYCZYN – ks. Lignowski Mieczysław
WIELOPOLE – ks. Kłosowski Józef

5. DELEGACI BISKUPA DS. BIERZMOWANIA

Ks. dr Krzysztof Budzyń, delegat dla Dekanatu Rzeszów-Południe od 11

Ks. mgr Marek Cesarz, delegat dla Dekanatu Gorlice od 14

Ks. dr Marian Czenczek, delegat dla Dekanatu Rzeszów-Fara od 11

Ks. mgr Waldemar Dopart, delegat dla Dekanatu Rzeszów-Wschód od 14

Ks. mgr Jan Gajda, delegat dla Dekanatu Biecz od 14

Ks. mgr lic. Krzysztof Gołąbek, EC, delegat dla Dekanatu Strzyżów od 11

Ks. dr Czesław Goraj, delegat dla Dekanatu Boguchwała od 14

Ks. mgr Zbigniew Irzyk, delegat dla Dekanatu Dębowiec i Frysztak od 11

Ks. mgr Stanisław Jamiński, delegat dla Dekanatu Głogów od 14

Ks. mgr Ryszard Lis, delegat dla Dekanatu Czudec od 11

Ks. dr Zbigniew Pałka, delegat dla Dekanatu Nowy Żmigród od 16

Ks. mgr Jerzy Paradysz, delegat dla Dekanatu Kolbuszowa-Wschód i Zachód od 14

Ks. dr Janusz Podlaszczak, delegat dla Dekanatu Tyczyn od 14

Ks. mgr Jan Reczek, delegat dla Dekanatu Jasło-Zachód od 16

Ks. mgr Stanisław Ruszel, delegat dla Dekanatu Brzostek od 14

Ks. Michał Rurak, delegat dla Dekanatu Rzeszów Zachód od 14

Ks. dr Wacław Sopel, delegat dla Dekanatu Sokołów od 14

Ks. mgr lic. Jan Szczupak, delegat dla Dekanatu Rzeszów-Katedra od 11

Ks. dr Dariusz Trojnar, delegat dla Dekanatu Ropczyce od 03

Ks. dr Janusz Winiarski, delegat dla Dekanatu Jasło-Wschód od 14

Ks. dr Marek Winiarski, delegat dla Dekanatu Sędziszów Młp. od 12

Ks. dr Jan Wolak, delegat dla Dekanatu Wielopole Skrzyńskie od 14

Ks. mgr lic. Paweł Zimny, delegat dla Dekanatu Rzeszów- Północ od 14