Dekanat Boguchwała Parafie

Zabierzów

Wpisany przez Admin

Parafia Zabierzów, pw. Wszystkich Świętych, Adres: Zabierzów-Racławówka 282, 36-047 Niechobrz, tel. 17 850 16 78

Parafia Zabierzów

pw. Wszystkich Świętych
parafia erygowana:  1409 r.
Adres:  Zabierzów-Racławówka 282
36-047 Niechobrz,
tel. 17 850 16 78
17 850 16 77

Nazwa urzędowa: Parafia Rzymskokatolickapw.Wszystkich Świętych w Zabierzowie

E-mail:
www: raclawowka-zabierzow.pl

gmina: Boguchwała, powiat: rzeszowski, województwo: podkarpackie

proboszcz:   ks. mgr Józef Opaliński,  od 2015 r.

Historia:

Według akt wizytacyjnych bpa Jana Krzysztofa Szembeka z 1721 r., pierwszy kościół w Zabierzowie ufundowano już w 1115 r. Pierwsza zachowana wzmianka o istnieniu parafii w Zabierzowie pochodzi z 1409 r. Od średniowiecza okręg parafialny obejmuje wsie: Racławówkę (obecnie Zabierzów stanowi jej przysiółek), Kielanówkę i Nosówkę. Do połowy XV w. w granicach parafii znajdowała się Zwięczyca. Pierwotny kościół parafialny pw. Wszystkich Świętych wzniesiono z drewna. W 1624 r. został on zdewastowany przez Tatarów, a ówczesny proboszcz ks. Michał Kruciński dostał się do niewoli, w której prawdopodobnie zmarł. budowę obecnej świątyni rozpoczęto w 1719 r. Kościół ten konsekrował w 1732 r. sufragan przemyski bp Andrzej Pruski. Była to nieduża, jednonawowa budowla barokowa. W 1873 r. dobudowano do niej kaplicę-mauzoleum właścicieli Nosówki: Dąmbskich i Jędrzejowiczów. Przed wybuchem I wojny światowej ówczesny proboszcz, ks. Marceli Sochański przedłużył nawę kościoła i dobudował do niej neobarokową wieżę oraz kaplicę Najświętszego Serca Pana Jezusa. W latach międzywojennych z inicjatywy ks. Sochańskiego, sprawiono nowe organy i odnowiono polichromię z 1875 r. Nowy ołtarz soborowy konsekrował bp rzeszowski Edward Białogłowski 01.11.2011 r. W tym kościele 01.09.1754 r. bp przemyski Wacław Hieronim Sierakowski udzielił czterech święceń niższych Antoniemu Maciejowi Sierakowskiemu (1731-1781), późniejszemu bpowi inflanckiemu. W parafii funkcjonował do 1950 r. szpital ubogich fundowany przez Mikołaja Spytka Ligęzę formalnie w 1631 r. oraz szkoła parafialna wzmiankowana po raz pierwszy w 1638/1640 r

Kościół parafialny:  murowany, zbudowany i poświęcony w 1719 r., konsekrowany w 1732 r.

Odpust parafialny: 01.11.

Godziny mszy św.:

Zabierzów, dzień powszedni, czas letni i zimowy, 17.00 lub 18.00

Zabierzów, niedziele i święta, czas letni i zimowy, 7.30, 9.00, 11.00, 15.00

Mieszkańcy parafii:

mieszkańców – 1803, wiernych – 1800, innowierców – 3, niewierzących – 0

Terytorium:

Zabierzów, Racławówka (bez numerów 296-306), Nosówka (nr 211, 212, 219a, 222, 224, 226, 228, 229a, 230, 231, 235, 239, 240, 241, 241a,243a, 244, 245, 249), Błędowa Zgłobieńska (nr 75, 76, 77a), Zgłobień (nr 236-241).

Cmentarz: parafialny – 2 ha, kaplica cmentarna

Wydawnictwa o parafii:

Zych S., Szpital ubogich przy kościele parafialnym w Zabierzowie w latach ok. 1619-1939, Kolbuszowa 2002.
Zych A., Zych S., Dzieje szkoły parafialnej w Zabierzowie w czasach staropolskich, w: Z dziejów szkoły w Racławówce, Rzeszów 2006, s. 37-41.

Zobacz mapy Google: