Bp Jan Wątroba

Zaproszenie do udziału w XXXVI Pielgrzymce na Jasną Górę

Umiłowani Diecezjanie. W letnich miesiącach – lipcu i sierpniu – polska ziemia przybiera zupełnie wyjątkowy kształt piękna. Gdyby spojrzeć na nią z lotu ptaka, ukazałyby się niezliczone grupy pątników, zmierzających ze wszystkich kierunków do duchowej stolicy Polski – Częstochowy.

W ten pielgrzymkowy pejzaż wpisuje się już po raz trzydziesty szósty Piesza Pielgrzymka Rzeszowska. W Roku Wiary jest ona szczególnie czytelnym znakiem
i przypomnieniem podstawowej prawdy o ostatecznym celu życia człowieka. Jest nim pełne zjednoczenie z Trójjedynym Bogiem, radosne i uszczęśliwiające spotkanie w domu Ojca Niebieskiego. Pielgrzymka przypomina nam, że tu na ziemi jesteśmy nieustannie w drodze do prawdziwego domu.

Tegorocznej pielgrzymce towarzyszyć będzie hasło: „Maryjo wierzących broń”. Na jej czele stanie – jak to było w latach ubiegłych – niezmordowany duchowy przewodnik i pielgrzym – Ksiądz Biskup Edward. Pielgrzymkę rozpocznie uroczysta Eucharystia, odprawiona w niedzielę, 4 sierpnia, o godz. 6.30 przed rzeszowską Farą. Już wtedy złożymy na ołtarzu intencje, w jakich pielgrzymi wyruszą na pątniczy szlak. Do modlitwy za umiłowaną Ojczyznę, za Kościół powszechny, a zwłaszcza za naszą diecezję dołączymy prośby w intencji naszych rodzin, młodzieży i dzieci, wspierając również wszystkich walczących z nałogiem pijaństwa. Ufamy, że połączona z trudem i zmęczeniem modlitwa ta pomoże nam wszystkim w pokonywaniu codziennych trudności, a zwłaszcza umocni w radosnym dawaniu ewangelicznego świadectwa wiary.

Nie wszyscy mogą pielgrzymować w sposób fizyczny. Ale każdy z nas może stać się duchowym pielgrzymem, gdy łączyć się będzie myślą, modlitwą i osobistą ofiarą z tymi, którzy przez dziesięć dni będą przemierzać polskie drogi ku Jasnej Górze, niosąc w swych sercach także nasze sprawy. Niech chwilą szczególnej bliskości i duchowej łączności będzie godzina Apelu Jasnogórskiego.

Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich Diecezjan, a szczególnie was, drodzy młodzi przyjaciele, do odważnego włączenia się w tegoroczne pielgrzymowanie. Niech to będzie także wasza odpowiedź na słowa papieża Franciszka i przesłanie Światowych Dni Młodzieży w Rio.

Wszystkim drogim pielgrzymom życzę potrzebnych sił i wytrwania oraz obfitych owoców duchowych. Powierzam was macierzyńskiej opiece Maryi i z serca błogosławię.

+Jan Wątroba
Biskup Rzeszowski