Dane diecezji

Pismo urzędowe “Zwiastowanie”

Wpisany przez Admin

ZWIASTOWANIE – PISMO URZĘDOWE DIECEZJI RZESZOWSKIEJ

Redagowane od utworzenia Diecezji Rzeszowskiej /25.03. 1992/ w formie kwartalnika.

Podstawowe działy poszczególnych zeszytów:

– Kościół w świecie-nauczanie Ojca świętego i  główne dekrety Stolicy Apostolskiej
– Kościół w Polsce – Akta, listy, komunikaty i zarządzenia  Konferencji Episkopatu Polski
-Kościół  diecezjalny – Dekrety i nauczanie biskupa diecezjalnego, zarządzenia i komunikaty kancelarii i agend kurii diecezjalnej
– Sprawozdania i dokumentacje wydarzeń diecezjalnych
– Nauczanie biskupa diecezjalnego  – kazania  i konferencje
– Artykuły i pomoce duszpasterskie
-Zmarli kapłani.

Kolegium Redakcyjne

ks. dr hab. Sławomir Zych (przewodniczący)

ks. dr Paweł Koleśnikowicz

ks. dr Andrzej Motyka

ks. mgr lic. Tomasz Nowak