Dane diecezji

Pismo urzędowe “Zwiastowanie”

Wpisany przez Admin

ZWIASTOWANIE – PISMO URZĘDOWE DIECEZJI RZESZOWSKIEJ

Redagowane od utworzenia Diecezji Rzeszowskiej /25.03. 1992/ w formie kwartalnika.

Podstawowe działy poszczególnych zeszytów:

– Kościół w świecie-nauczanie Ojca świętego i  główne dekrety Stolicy Apostolskiej
– Kościół w Polsce – Akta, listy, komunikaty i zarządzenia  Konferencji Episkopatu Polski
-Kościół  diecezjalny – Dekrety i nauczanie biskupa diecezjalnego, zarządzenia i komunikaty kancelarii i agend kurii diecezjalnej
– Sprawozdania i dokumentacje wydarzeń diecezjalnych
– Nauczanie biskupa diecezjalnego  – kazania  i konferencje
– Artykuły i pomoce duszpasterskie
-Zmarli kapłani.

Kolegium Redakcyjne

Przewodniczący Kolegium Redakcyjnego:
Ks. dr Wiesław Szurek, Protonotariusz Apostolski, KKK,
Kuria Diecezjalna, zam. ul. Zamkowa 4, 35-032 Rzeszów, przewodniczący kolegium redakcyjnego od 05, wszurek@rzeszow.opoka.org.pl

Członkowie Kolegium Redakcyjnego:
Ks. dr Józef Mucha, prezes Bonus Liber”, członek kolegium redakcyjnego od 14
Ks. dr Andrzej Motyka, RM, członek kolegium redakcyjnego od 05
Ks. mgr lic. Stanisław Walczak, RM członek kolegium redakcyjnego od 05
Ks. dr Tomasz Nowak,  rzecznik prasowy, członek kolegium redakcyjnego od 14; internet@diecezja.rzeszow.pl
Ks. dr Sławomir Zych, EC, członek kolegium redakcyjnego od 11