Dekanat Rzeszów - Zachód Parafie

Będziemyśl

Wpisany przez Admin

Parafia Będziemyśl, pw. św. Jacka, Adres: Będziemyśl 174, 39-127 Będziemyśl, tel. 17 745 58 58

Parafia Będziemyśl

pw. św. Jacka w Będziemyślu
parafia erygowana:  27.07.1927 r.
Adres:  Będziemyśl 174
39-127 Będziemyśl,
tel. 17 745 58 58

Nazwa urzędowa:Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Jacka w Będziemyślu

E-mail:
www:
gmina: Sędziszów Młp., powiat: ropczycko-sędziszowski, województwo: podkarpackie

proboszcz: ks. mgr Jerzy Sepioł, EC, od 2016-08-23

Historia:

Wieś Będziemyśl sięga swymi początkami XIV w. Pierwsza wzmianka o niej pochodzi z 1409 r. Parafia Będziemyśl została wydzielona z parafii Sędziszów Młp. W dniu 13.03.1923 r. utworzono tu rektorat, a w dniu 27.07.1927 r. erygowano parafię. Składała się wówczas ze wsi Będziemyśl i Klęczany. Kościół parafialny, neogotycki, z czerwonej cegły powstał według projektu architekta Franciszka Stążkiewicza ze Lwowa. Zbudowany został w latach 1919 – 1921, poświęcony 07.08.1921 r. przez ks. prałata Pawła Sapeckiego, proboszcza z Sędziszowa Młp. Do budowy bardzo się przyczynił wikariusz z Sędziszowa Młp., ks. Wojciech Blajer i Stanisław Wołek (ojciec dwóch wybitnych kapłanów). Kościół wznosi się na miejscu starej drewnianej kaplicy podmurowanej kamieniami, prawdopodobnie z XV w., odnowionej w XIX w. W dniu 13.03.1923 r. bp. przemyski Józef Sebastian Pelczar utworzył przy nowej świątyni samodzielną ekspozyturę, a 27.07.1927 r biskup tarnowski Leon Wałęga erygował parafię, która obejmowała Będziemyśl i Klęczany. Polichromię w nowej świątyni wykonał w latach 1965-1966 Wacław Taranczewski z Krakowa przy współpracy Jerzego Lubańskiego i J. Kraupe – Świderskiej. Wielki ołtarz dłuta B. Wójtowicza (1926 r.), boczne i ambona są autorstwa St. Giemzy (1958-1959). Konsekracji kościoła dokonał 17.08.1966 r. bp tarnowski Jerzy Ablewicz. W latach 1988-1989 kościół pokryto miedzią, doprowadzono wodę i wykonano ogrzewanie. W latach 1993-1994 zakupiono nowe witraże projektu Bolesława Szpechta, które wykonali Janusz i Anna Zarzyccy z Krakowa. Założono także marmurową posadzkę. W 1987 dobudowano kaplicę od południowej strony świątyni, obecnie poświęconą Jezusowi Miłosiernemu. Od 4.08.1987 r., po wybudowaniu w latach 1983-1987 r. nowego kościoła, wieś Klęczany stała się saomodzielną parafią. W 1998 r. wybudowano grotę Matki Bożej z Lourdes, a w kaplicach bocznych kościoła
umieszczono tablice pamiątkowe pamięci księży Jana i Antoniego Wacławskich, sławnych rodaków i dobrodziejów kościoła. W 2006 r. wykonano dębowe ławki i konfesjonały, w 2009 r. na placu kościelnym stanął pomnik Jana Pawła II. W 2001 r. przeprowadzono remont organów oraz stacji Drogi Krzyżowej. W kolejnych latach przeprowadzono renowację bocznych ołtarzy. W 2015 r. wykonano nowy marmurowy ołtarz soborowy, ambonę i chrzcielnicę. Konsekracji ołtarza dokonał 21.08.2016 r. biskup rzeszowski Jan Wątroba.

Kościół parafialny: murowany, wzniesiony w latach 1919 – 21, konsekrowany 17 VIII 1966 r.

Odpust parafialny: niedziela po lub przed 17.08.

Godziny mszy św.:

Będziemyśl, niedziele, od II niedz miesiąca, 8.00, 11.00, 16.00
Będziemyśl, dzień powszedni, czas zimowy, 7.00 lub 17.00
Będziemyśl, niedziele, I niedz miesiąca, 8.00, 9.30, 11.00
Będziemyśl, dzień powszedni, czas letni, 7.00 lub 18.00

Mieszkańcy parafii:
mieszkańców – 942, wiernych – 940, innowierców – 2, niewierzących – 0

Terytorium:
Będziemyśl

Cmentarz: parafialny – 0,70 ha, kaplica cmentarna

Wydawnictwa o parafii:
Wołek – Wacławski J., Klęczany i Będziemyśl. Rys historyczno – etnograficzny, Jaworów 1937

Mapy Google: