Dekanat Tyczyn Parafie

Błędowa Tyczyńska

Wpisany przez Admin

Parafia Błędowa Tyczyńska, pw. Matki Bożej Królowej Polski, Adres: Błędowa Tyczyńska 42, 36-017 Błędowa Tyczyńska, tel. 17 229 65 99

Parafia Błędowa Tyczyńska

pw. Matki Bożej Królowej Polski i św. Jana Kantego
parafia erygowana:  26 VII 1958 r.
Adres:  Błędowa Tyczyńska 42
36-017 Błędowa Tyczyńska,
tel. 17 229 65 99

Nazwa urzędowa: Parafia Rzymskokatolicka pw. MB Królowej Polski i św. Jana Kantego w Błędowej Tyczyńskiej

E-mail:
www:
gmina: Chmielnik, powiat: rzeszowski, województwo podkarpackie

proboszcz: ks. dr Zbigniew Kosik, od 2005-08-21

Historia:

Błędowa Tyczyńska po raz pierwszy była wzmiankowana w XV w. Przez wiele stuleci należała do parafii w Chmielniku. Myśl powstania placówki duszpasterskiej w Błędowej Tyczyńskiej powstała wśród mieszkańców już pod koniec XIX w. Jednak dopiero bp przemyski Franciszek Barda w dniu 18.11.1948 r. polecił budowę kościoła i plebanii dla nowej placówki duszpasterskiej. Trudne ówczesne warunki polityczne i ekonomiczne sprawiły, że starania te rozpoczęto dopiero w 1956 r. Koordynatorem wszystkich prac był ówczesny proboszcz z Chmielnika ks. Julian Pleśniak. W 1957 r. rozpoczęto prace przy budowie tymczasowej kaplicy mszalnej, a następnie rozpoczęto wznoszenie właściwej świątyni, zaprojektowanej przez architekta Andrzeja Galara. W dniu 26.07.1958 r. bp przemyski Franciszek Barda utworzył w Błędowej wikariat eksponowany, a jego administratorem mianował ks. Eugeniusza Śpiewlę. Decyzja ta wpłynęła na zintensyfikowanie prac przy budowie świątyni. Zakończono je w 1960 r. Dnia 13.11.1960 r. bp Stanisław Jakiel dokonał poświęcenia świątyni, nadając jej tytuł Matki Bożej Królowej Polski i św. Jana Kantego. W następnych latach upiększano świątynię oraz wybudowano plebanię. W 1979 r. wikariat eksponowany podniesiono do rangi samodzielnej parafii.

 

Kościół parafialny: murowany, wzniesiony w latach 1957-60, poświęcony 13 XI 1960 r.

Odpust parafialny: 03.05. i 20.10. (św. Jana Kantego)

Godziny mszy św.:

Błędowa Tyczyńska, niedziele i święta, czas letni i zimowy, 7.30, 10.30
Błędowa Tyczyńska, niedziele, Wielki Post, V, VI, X, XI,, 7.30, 10.30, 14.30
Błędowa Tyczyńska, dzień powszedni, czas zimowy, 17.00
Błędowa Tyczyńska, dzień powszedni, czas letni, 19.00

Mieszkańcy parafii:
mieszkańców – 488, wiernych – 488, innowierców – 0, niewierzących – 0

Terytorium:
Błędowa Tyczyńska (nr 1-79, 157-219)

Cmentarz: komunalny – 0,80 ha

Wydawnictwa o parafii:
Ziętek – Salwik A., Rodziną silni. Prezentacja parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Błędowej Tyczyńskiej, „Niedziela Południowa”, 44(2001), nr 1, s. 1-2.

Mapy Google: