Dekanat Wielopole Skrzyńskie Parafie

Brzeziny

Wpisany przez Admin

Parafia Brzeziny, pw. św. Mikołaja, Adres: Brzeziny 619, 39-111 Brzeziny, tel. 17 223 32 14

Parafia Brzeziny

pw. św. Mikołaja
parafia erygowana:  1501 r.
Adres:  Brzeziny 619
39-111 Brzeziny,
tel. 17 223 32 14
17 223 32 19 – wik.

Nazwa urzędowa: Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Mikołaja w Brzezinach

E-mail: brzeziny-mikolaj@wp.pl
www: www.parafiabrzeziny.pl
gmina: Wielopole Skrzyńskie, powiat: ropczycko-sędziszowski, województwo:

proboszcz: ks. mgr Józef Kłosowski, RM, od 1997-08-24

Historia:

Powstanie parafii w Brzezinach datuje się na II połowę XIV w., zaś sam kościół wzniesiono znacznie później, bo w drugiej połowie XV w. Kościół został konsekrowany w 1501 r. Pierwotnie była to budowla utrzymana w stylu późnogotyckim, składająca się z prezbiterium i szerszej nawy. W latach 1767-1778, z inicjatywy proboszcza Józefa Kazimierza Szalickiego, kościół został gruntownie przebudowany (m.in. do nawy dobudowano obszerny babiniec, ufundowano też nowe elementy wyposażenia – cztery ołtarze boczne). Na przełomie XIX/XX w. świątynię wielokrotnie poddawano remontom (m.in. wymieniając pokrycie dachu z gontu na blachę). W 1933 r. ks. Mikołaj Piechura dokonał gruntownej przebudowy kościoła według projektu arch. Wacława Krzyżanowskiego, nadając świątyni kształt krzyża. Obydwie strony nawy głównej zostały także uzupełnione o soboty. Obok kościoła znajduje się dzwonnica z 1777 r. Całość zamknięta jest w obrębie drewnianego ogrodzenia pokrytego deskami na wzór gontu. Wewnątrz na szczególną uwagę zasługują siedemnastowieczne polichromie znajdujące się na ścianach prezbiterium i naw. Północna ściana prezbiterium przedstawia tzw. „Biblię ubogich”. W dwóch poziomych pasmach odtworzone są sceny: Nawiedzenie, Pokłon pasterzy, Obrzezanie Dzieciątka Jezus, Pokłon Trzech Króli, Wniebowzięcie Matki Bożej, Ukoronowanie Matki Bożej chwałą nieba. Na południowej ścianie nieznany malarz umieścił sceny męczeństwa św. Szczepana i św. Wawrzyńca. Polichromia na północnej ścianie nawy jest malarską wizją Sądu Ostatecznego. Na południowej widnieje postać św. Marcina oraz scena, której treść można określić jako „sztukę umierania”. Jednym z najstarszych elementów wyposażenia jest późnogotycka chrzcielnica z 1495 r. oraz płaskorzeźba ze sceną opłakiwania Chrystusa z pocz. XVI w. Ołtarz główny wykonany w 1700 r., reprezentuje styl późnobarokowy. Ołtarze boczne to dzieła rokokowe z lat 1769-1777, ufundowane przez ks. Józefa Szalickiego. Ponadto w świątyni znajduje się ambona rokokowa z 1768 r. i barokowy prospekt organowy z II poł XVIII w. W ostatnich latach prowadzono konserwację zewnętrzną i wewnętrzną kościoła w Brzezinach oraz dokonano kapitalnego remontu „starej” zabytkowej plebani przy kościele oraz kapitalnego remontu zabytkowej kapliczki pw. Świętego Ducha w Jaszczurowej.

Kościół parafialny: drewniany, zbudowany przed 1500 r.

Odpust parafialny: 06.12. i niedziela przed 2. VII (Nawiedzenie NMP);

Kościoły oraz kaplice filialne i zakonne:

Berdechów, pw. św. Jadwigi Królowej, kościół filialny,

Jaszczurowa, pw. Dobrego Pasterza, kościół filialny.

Godziny mszy św.:

Brzeziny, święta, czas letni i zimowy, 7.00, 10.30, 17.00
Brzeziny, dzień powszedni, czas letni, 7.00, 18.30
Brzeziny, niedziele, czas letni i zimowy, 7.00, 10.30, 15.00
Brzeziny, dzień powszedni, czas zimowy, 7.00, 16.30

Berdechów, niedziele i święta, czas letni i zimowy, 12.00
Jaszczurowa, niedziele, czas letni i zimowy, 9.00
Jaszczurowa, święta, czas letni i zimowy, 9.00

Mieszkańcy parafii:
mieszkańców – 2225, wiernych – 2195, innowierców – 28, niewierzących – 2

Terytorium:
Brzeziny; Jaszczurowa.

Cmentarz: parafialny – 3,0 ha, kaplica cmentarna

Wydawnictwa o parafii:
Tabasz Wł., Wielopolszczyzna – szkice z dziejów, Wielopole Skrzyńskie 1991.
Tabasz Wł., Brzeziny. 500 lat kościoła św. Mikołaja 1501-2001, Brzeziny-Ropczyce 2001.

Mapa Google: