Dekanat Tyczyn Parafie Sanktuaria

Chmielnik

Wpisany przez Admin

Parafia Chmielnik Rzeszowski, pw. Matki Bożej Łaskawej, Adres: Chmielnik 4a, 36-016 Chmielnik, tel. 17 229 66 23

Parafia Chmielnik

pw. Matki Bożej Łaskawej
parafia erygowana:  II poł. XIV w.
Adres: Chmielnik 4a
36-016 Chmielnik,
tel. 17 229 66 23
17 229 21 28

Nazwa urzędowa: Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Łaskawej w Chmielniku

E-mail: kontakt@sanktuariumchmielnik.pl
WWW: http://www.sanktuariumchmielnik.pl/
gmina: Chmielnik, powiat: rzeszowski, województwo:podkarpackie

proboszcz: Ks. mgr Mariusz Cymbała, EC, od 2012-08-26

Historia:

Wieś Chmielnik powstała według historyków na przełomie XI i XII wieku. Po odzyskaniu przez króla Kazimierza Wielkiego Rusi Czerwonej, osada stała się własnością Ottona Pileckiego h. Topór, który prawdopodobnie w 1373 roku ufundował parafię, bez zapisu odnośnie beneficjum. W dokumentach historycznych z 1419 roku występuje Nicolaus (Mikołaj) Laurini, proboszcz z Chmielnika, jako delegat duchowieństwa rzeszowskiego. Parafia posiadała kościół przed 1421 roku, o czym świadczą akta wizytacyjne. Została uposażona przez Jana Pileckiego h. Leliwa w 1438 roku, gdy wieś była dobrze zorganizowana według prawa magdeburskiego. Chmielnik został zniszczony na początku XVII w. przez właściciela Łańcuta – Stanisława Stadnickiego, w czasie „wojen magnackich”. Kolejna klęska przyszła na wioskę w 1624 roku, gdy Tatarzy spalili kościół, wraz z ludźmi, podczas oktawy Bożego Ciała. Po tym kataklizmie parafianom służyła prowizoryczna kaplica do 1636 roku, gdy wybudowano kolejny drewniany kościół, który stał do 1745 roku. Ziemię pod świątynię ofiarował Mikołaj Rafał ze Sztambergu Kostka, starosta malborski. Po prawie stu latach, zniszczenia sprawiły, że kościół nie nadawał się do remontu. Ówczesny proboszcz ks. Stanisław Wacławski wybudował w latach 1740- 1750 nową kamienną świątynię, którą konsekrował bp Wacław Sierakowski z Przemyśla w 1755 r. Świątynia okazała się za mała dla potrzeb parafii. W 1891 roku ks. Franciszek Ksawery Majcher wydłużył kościół o 10 m. Natomiast w 1957 r. ks. Julian Pleśniak dobudował nawy boczne. Generalny remont przeprowadzono w 1977 r. Zakupiono też nowe organy 32-głosowe, które poświęcił w 1984 r. bp Ignacy Tokarczuk. W kościele znajduje się cudowny obraz Matki Bożej Łaskawej. Historycy datują jego powstanie na II poł. XVI wieku. Podanie głosi, że obraz ten ocalał nietknięty w zgliszczach świątyni w czasie najazdu tatarskiego w 1624 r. W 1721 r. bp Jan Krzysztof Szembek z Przemyśla zapisał w protokole wizytacyjnym, iż obraz doznaje czci i posiada 12 wotów i dwie korony. W 1750 r. obraz został umieszczony w ołtarzu głównym. Bp W. Sierakowski po wizytacji w 1755 r. zapisał, ze ponieważ wierni wypraszają sobie tutaj wiele łask, zmienia wezwanie parafii na: Matki Bożej Łaskawej. Nakazał również założenie księgi łask. Szczególnej łaski za wstawiennictwem Matki Bożej doznali mieszkańcy Chmielnika w 1943 r, gdy Niemcy wykryli prężnie działającą organizację Armii Krajowej i zapowiedzieli spalenie wioski. Za uratowanie wioski jej mieszkańcy przyrzekli Bogu i Matce Bożej wraz z ks. proboszczem Janem Kuźniarem pozłocić wielki ołtarz i sprawić korony i sukienki do obrazu. Od czasów posługi duszpasterskiej ks. Juliana Pleśniaka (1955-1971) rozpoczęto przygotowania materialne i duchowe do koronacji Obrazu Matki Bożej Łaskawej. W 1995 r. przeprowadzono generalną konserwację obrazu Matki Bożej, która przywróciła mu pierwotny wygląd. Korony poświęcił Ojciec św. Jan Paweł II w dniu 04.02.1997 r. w Watykanie. Koronacja nastąpiła w dniu 04.05.1997 r. Dokonali tego: bp rzeszowski Kazimierz Górny, metropolita przemyski abp Józef Michalik, bp Edward Białogłowski oraz bp Bolesław Taborski i bp Stefan Moskwa. W 1996 r. bp Edward Białogłowski poświęcił „Kalwarię” w Chmielniku. Dnia 10.06.1997 r. parafia w Chmielniku przekazała Ojcu św. w darze dom parafialny na Dom Formacji Katolickiej dla Diecezji Rzeszowskiej – jako wotum za koronację Obrazu Matki Bożej Łaskawej.

 

Kościół parafialny: murowany, wzniesiony w latach 1740 – 1750, konsekrowany 1755 r.

Odpust parafialny: MB Łaskawej – II sobota i niedziela maja; 24.08. (św. Bartłomieja)

Kościoły oraz kaplice filialne i zakonne:
Kaplica DPS pw. św. Ojca Pio, kaplica domowa DPS, wybudowana w 2010, murowana, poświęcona 23.09.2010, odpust: 23.09
Kaplica domowa Sióstr Felicjanek, pw. św. Feliksa z Kantalicjo, kaplica domowa

Godziny mszy św.:

Chmielnik, niedziele i święta, czas letni i zimowy, 7.15; 9.15; 11.15; 16.00;
Chmielnik, święta zniesione, czas letni i zimowy, 7.15; 9.15; 17.00 (zimą); 18.00 (latem)
Chmielnik, dzień powszedni, czas letni, 6.30, 18.00
Chmielnik, dzień powszedni, czas zimowy, 6.30, 17.00

Mieszkańcy parafii:
mieszkańców – 3036, wiernych – 2992, innowierców – 24, niewierzących – 3

Terytorium:
miejscowość Obszary Kielnarowskie (nr 139-183, 186, 188, 190-220), Chmielnik (nr 1-661, 690-785) bez trzech przysiółków: Przysiółek „Potoki”, (nr 415, 416, 420); Przysiółek „Bucznik” (nr 420, 460, 460a, 460b, 460c, 461 462 463a, 463b, 464b, 464 e, 455, 456, 547, 459, 453, 453a); Przysiółek „Za Lasem” ( 489, 490, 490a, 491, 492, 493, 494, 499, 500, 465, 465a, 466, 466a, 467a, 467b, 467c, 468a, 469, 470a, 470b, 470c, 470d, 470e, 470g, 471, 472a,472b, 473, 473a, 473b, 473b, 473c, 473d, 473e, 473f, 473g, 473h, 474a, 474b, 474c, 474d, 474e, 474f, 474h, 475, 476, 476a, 476b, 476d, 476g, 476h, 477, 477a, 477b, 477c, 477d, 478, 479, 479a, 480, 480a, 482, 482a, 483, 484a, 484c, 477, 700, 777, 800, 801, 800a, 808, 810, 812, 814, 817, 820).

 

Cmentarz: parafialny – 2 ha, kaplica cmentarna

 

Domy zakonne:
Siostry Felicjanki, Chmielnik 4, 36-016 Chmielnik, tel. 17 229 22 80, przełożona: : s. Maria Elwira Nieradka, 4 siostry

Wydawnictwa o parafii:
Kociubiński M., Panna Łaskawa w Chmielniku, Jarosław 1965;
Kuźniar P., Kult Matki Bożej Łaskawej w Chmielniku, mps;
Wołosz T., Ty, coś w Chmielniku, Rzeszów 1997.

Mapa Google: