Duszpasterz odpowiada

Chrzest warunkowy

Wpisany przez Admin

Nie możemy mieć własnych dzieci, dlatego postanowiliśmy adoptować dziecko. Kończymy już czas przygotowania i już wkrótce będzie z nami trzyletnia Gabrysia. Jesteśmy katolikami i chcielibyśmy wychować ją po katolicku. Nie mamy jednak pewności, czy jest ochrzczona. Prawdopodobnie Gabrysia została ochrzczona, jednak nie otrzymaliśmy żadnego dokumentu potwierdzającego ten fakt, ani informacji, gdzie mogła być ochrzczona. Sprawdzaliśmy w parafii w pobliżu miejsca urodzenia, ale nie udało nam się tam znaleźć żadnych informacji. (…)

Alina i Andrzej

Sprawa Chrztu św. jest niezmiernie ważna, ponieważ sakrament ten jest konieczny do zbawienia i stanowi „bramę” do ważnego przyjęcia pozostałych sakramentów. Równocześnie, ponieważ Chrzest wyciska niezniszczalny charakter sakramentalny (por. kan. 845 § 1 KPK), nie wolno go powtarzać. Jeśli jednak istnieją poważne wątpliwości koniecznie należy ustalić, czy Chrzest został udzielony, i czy został udzielony ważnie, zwłaszcza jeśli dziecko zostało ochrzczone „z wody”, w niebezpieczeństwie śmierci, np. przez pielęgniarkę.
W przedstawionym przypadku należałoby sprawdzić, czy Gabrysia została ochrzczona w parafii zamieszkania rodziców bądź w parafii, gdzie znajduje się szpital (dziecko mogło być ochrzczone w szpitalu), lub też w parafii, na terenie której znajduje się dom dziecka. Być może w międzyczasie dziecko przebywało jeszcze na terenie innych parafii i tam zostało ochrzczone. Chodzi o przeprowadzenie w tej sprawie rzetelnych dociekań. Jeśli są jakieś poszlaki, iż dziecko zostało ochrzczone, należałoby sprawdzić wszystkie te ślady. Być może uda się dotrzeć do chrzestnych bądź świadków Chrztu św. Okres trzech lat nie jest zbyt długi i jeśli taki fakt miał miejsce, istnieje duże prawdopodobieństwo uzyskania świadectwa Chrztu św. bądź też udowodnienia przyjęcia go. Mogło być tak, iż Gabrysia została ochrzczona, ale fakt Chrztu nie został odnotowany w parafialnej księdze ochrzczonych.
Dopiero wówczas, gdy mimo wszechstronnych poszukiwań, nadal będzie uzasadniona wątpliwość w ustaleniu, Chrztu należy udzielić warunkowo (por. kan. 869 § 1 KPK). W takiej sytuacji trzeba zwrócić się do księdza proboszcza, by omówić problem oraz przedstawić rezultaty podjętych poszukiwań.
Sakramentu Chrztu św. w takich okolicznościach udziela się podobnie jak przy zwyczajnym Chrzcie św. Różnica jest jedynie w formule sakramentalnej, która brzmiałaby następująco: „Gabrielo, jeżeli nie zostałaś ochrzczona, ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”. Wykonuje się także wszystkie obrzędy uzupełniające. Fakt Chrztu zostaje odnotowany w Księdze Chrztów w waszej Parafii i tam w przyszłości będzie można uzyskać świadectwo Chrztu św.

ks. Janusz Sądel