Dekanat Strzyżów Parafie

Dobrzechów

Wpisany przez Admin

Parafia Dobrzechów, pw. św. Stanisława Biskupa, Adres: Dobrzechów 281, 38-100 Strzyżów, tel. 17 276 39 22

Parafia Dobrzechów

pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika
parafia erygowana:  1277 r.
Adres: Dobrzechów 281
38-100 Strzyżów,
tel. 17 276 39 22

Nazwa urzędowa: Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Dobrzechowie

E-mail: dobrzechow@rzeszow.opoka.org.pl
www: www.dobrzechow.parafia.info.pl
gmina: Strzyżów, powiat: strzyżowski, województwo: podkarpackie

proboszcz: ks. mgr lic. Maciej Figura, RM, od 2004-08-28

Historia:

Dobrzechów już pod koniec XII w. był własnością potężnego rodu małopolskiego – Bogoriów. W XIII w. w dokumentach można spotkać następujące nazwy Dobrzechowa: Dobrecow, Dobrechow, Dobregov. Pierwszą znaną datą z dziejów Dobrzechowa jest rok 1185, kiedy to „Comes Nicolaus de Bogoria” przekazał wieś cystersom koprzywnickim. W dokumencie z 21.03.1277 r. wśród wymienianych miejscowości należących do cystersów znajduje się Dobrzechów. Natomiast w dokumencie z 1.07.1279 r. określającym kto ma płacić dziesięciny klasztorowi w Koprzywnicy oprócz Dobrzechowa wymieniane są dwie miejscowości z parafii, a mianowicie Tułkowice i Kożuchów. Były to osady rycerskie i należały prawdopodobnie do rodowych posiadłości Bogoriów. Parafia została erygowana przed 1277 r. i należy do najstarszych w diecezji rzeszowskiej. Pierwszy przełom w dziejach parafii nastąpił w 1423 r. opat Mikołaj Suchorabski określił wtedy uposażenie kościoła i prawdopodobnie odnowił go. W 1452 r. wydzieliła się przejściowo (na 100 lat) z okręgu dobrzechowskiego nowa parafia obejmująca Kozłówek i Oparówkę. Prawo patronatu należało najpierw do cystersów, którzy utrzymali się tu do 1786 r. dbając o stan kościoła i wsi klasztornych przez 600 lat. Pod koniec XVIII w. Dobrzechów przeszedł z prawem patronatu w ręce J. A. Skrzyńskiego, a później A. E. Koźmiana. Ostatnimi patronami (od 1863) byli Roman i Władysław Michałowscy. W 1917 r. powstała oddzielna parafia Wysoka Strzyżowska licząca wówczas ponad 2500 wiernych. W 1934 wybudowano drewniany kościół w Grodzisku, a w roku następnym utworzono tam parafię liczącą około 1500 katolików. Na terenie parafii istniała na przełomie XVI i XVII w. szkoła. Największy rozwój szkolnictwa parafialnego nastąpił jednak dopiero za czasów ks. F. Buchwalda, który założył kilka nowych szkół. W jego ślady wstąpił ks. Fischer i Dzierżyński. Istniał też przy kościele od ok. 1624 r. „szpital”, a raczej przytułek dla ubogich i starców uposażony z kasy cystersów i Trzecieskich. Spalił się na pocz. XIX wieku. W Kozłówku istnieje kaplica (zbudowana w 1881 r.) z rozwiniętym kultem św. Doroty. Istnieją też kaplice na cmentarzu z 1834 i na Kolonii Dobrzechowskiej z 1885 r. Poprzedni drewniany kościół, zapewne jeszcze w wieku XIV był kilkakrotnie gruntownie przebudowywany i remontowany. W latach 161416 dobudowano kaplicę, podmurowano fundamenty i konsekrowano ją w 1616 r. W okresie 1676-83 dobudowano murowane prezbiterium i wstawiono kilka nowych ołtarzy. Kościół znów został konsekrowany w 1683 r. Rozebrano go w 1897 r. Inicjatorem budowy obecnego kościoła był ks. Feliks Buchwald proboszcz dobrzechowski (1854-87). Zebrał on i pozostawił swemu następcy ks. Karolowi Fischerowi (1888-99) ok. 120 tys. koron. Fischer przystąpił niezwłocznie przy pełnym poparciu r. Michalowskiego do budowy nowego kościoła. Budowa wg planów arch. Teodora Talowskiego w stylu neogotyckim, z niektórymi elementami romańskimi ma 46 m. dł. i wieżę o wys. 57 m. Za czasów ks. Fischera stanęła jeszcze w kościele ambona i ołtarz Matki Bożej. Następny proboszcz T. Dzierżyński (1899-1903) urządził wnętrze kościoła oraz uporządkował jego otoczenie. Ks. proboszcz W. Wnęk (1903-18) postarał się w 1908 r. o główny ołtarz wykonany (jak i kilka innych) przez artystę A. Samka z Bochni. W bogatej artystycznej oprawie znajduje się tu wizerunek Chrystusa ukrzyżowanego wykonany przez wybitnego artystę Alfreda Dauna. Konsekracji kościoła dokonał 26.09.1908 r. biskup Karol Fischer (budowniczy kościoła) w towarzystwie bpa przemyskiego Józefa Sebastiana Pelczara. Polichromię kościoła wykonał Stanisław Jakubczyk z Krakowa w 1955 r. W ołtarzu bocznym znajduje się obraz Matki Bożej Częstochowskiej zwany Matką Bożą Dobrzechowską, który od XVII w. jest otoczony kultem.

 

Dobrzechow_wnetrze_parafia

Kościół parafialny – wnętrze (foto: parafia)

Kościół

Kościół parafialny (foto: parafia)

Kozłówek - kaplica św. Doroty (foto: parafia)

Kozłówek – kaplica dojazdowa św. Doroty (foto: parafia)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kościół parafialny: murowany, zbudowany w latach 1888-1893, konsekrowany w 1908 r.

Odpust parafialny: 08.05. i ostatnia niedziela sierpnia (MB Dobrzechowskiej);

Kościoły oraz kaplice filialne i zakonne:

Kozłówek, pw. św. Doroty, kościół filialny, odpust 06. 02.

Godziny mszy św.:

Dobrzechów, niedziele i święta, czas letni i zimowy, 7.00, 8.30, 10.45, 16.00
Dobrzechów, dzień powszedni, czas letni, 7.00, 18.00
Dobrzechów, dzień powszedni, czas zimowy, 7.00, 17.00
Kozłówek, niedziele i święta, czas letni i zimowy, 9.30

Mieszkańcy parafii:
mieszkańców – 4262, wiernych – 4242, innowierców – 15, niewierzących – 5

Terytorium:

Dobrzechów; Grodzisko (część), Kalembina, Kozłówek, Kożuchów, Markuszowa, Różanka (część), Tułkowice.

Cmentarz: parafialny – 1,50 ha, kaplica cmentarna

Wydawnictwa o parafii:
Grzebień L., Dzieje Parafii Dobrzechowskiej, Dobrzechów 1995;

Mapa Google: