Duszpasterstwa grup

Duszpasterstwa trzeźwościowe

Wpisany przez Admin

Diakonia Krucjaty Wyzwolenia Człowieka Diecezji Rzeszowskiej

Duszpasterz diecezjalny:
Ks. Dariusz Mikrut, tel. 504 475 275, KOŁACZYCE, Duszpasterz diecezjalny od 10

Duszpasterstwo Kręgów AA

Duszpasterz diecezjalny grup samopomocowych:
Ks. Bogdan Tęcza, tel. 881 964 231, Kamionka, duszpasterz diecezjalny grup samopomocowych od 10

Duszpasterstwo Trzeźwościowe Diecezji Rzeszowskiej

DUSZPASTERZ DIECEZJALNY:
Ks. mgr Grzegorz Kot, tel. 730 535 717, RZESZÓW – Zalesie, duszpasterz diecezjalny od 16

Ośrodki pomocy dla osoób uzależnionych i ich rodzin:

Informator