Duszpasterstwa grup

Duszpasterstwo harcerzy i ZS “Strzelec”

Wpisany przez Admin

Diecezjalne Duszpasterstwo Harcerzy

Duszpasterz diecezjalny
Ks. dr Czesław Goraj, Duszpasterz diecezjalny od 05
Duszpasterze rejonowi:
Ks. mgr Józef Obłój, EC, Duszpasterz Rejonu Jasielskiego od 94
Ks. mgr Waldemar Krzeszowski, duszpasterz Rejonu Rzeszowskiego od 12

Duszpasterstwo Związku Strzeleckiego „Strzelec”

Duszpasterz
Ks. mgr Stanisław Szcząchor, Duszpasterz od 04
Ks. mgr lic. Krzysztof Gac, duszpasterz Jednostki 2051 w Sędziszowie Młp.