Duszpasterstwa zawodów

Duszpasterstwo różnych grup zawodowych

Wpisany przez Admin

Duszpasterstwo Bankowców
Ks. dr Janusz Sądel, RM, KHKK, Duszpasterz diecezjalny od 00

Diecezjalne Duszpasterstwo Leśników
Ks.mgr Ryszard Madej, RM, Duszpasterz diecezjalny leśników od 13

Duszpasterstwo Ludzi Pracy
Ks. Stanisław Wójcik, Kap. Hon. Ojca św. diecezjalny duszpasterz Ludzi Pracy od 12
Ks. Tadeusz Paszek, RM, KKKB, Duszpasterz robotników w rejonie jasielskim od 98
Ks. mgr Stanisław Ruszel, EC duszpasterz robotników w rejonie gorlickim od 12
Ks. mgr Stanisław Kogut,EC, duszpasterz robotników w rejonie gorlickim od 10

Diecezjalne Duszpasterstwo Organistów
Duszpasterz diecezjalny
Ks. dr Andrzej Widak, RM, Duszpasterz diecezjalny od 02
duszpasterz w rejonie jasielskim
Ks. mgr Tadeusz Gąsiorowski, RM KKJ, duszpasterz w rejonie jasielskim od 11

Diecezjalne Duszpasterstwo Pracowników Gospodarki Leśnej Wodnej i Parków Narodowych
Duszpasterz diecezjalny
Ks. dr Jan Cebulak, RM, KHKKB, Duszpasterz diecezjalny od 99

Diecezjalne Duszpasterstwo Pracowników Nauki
Duszpasterz diecezjalny
Ks. dr Mirosław Twardowski, EC, Duszpasterz diecezjalny od 10

Diecezjalne Duszpasterstwo Rzemieślników
Duszpasterz diecezjalny
Ks. mgr lic. Władysław Jagustyn, Kap. Hon. Ojca św., KKK,, Duszpasterz diecezjalny od 02
rejonowy duszpasterz rzemieślników (rejon jasielsko-gorlicki)
Ks. mgr Tadeusz Gąsiorowski, RM, KKKJ, rejonowy duszpasterz rzemieślników (rejon
jasielsko-gorlicki) od 12

Diecezjalne Duszpasterstwo Służby Zdrowia
Duszpasterz diecezjalny
Ks. mgr Jacek Kaszycki, RM, Duszpasterz diecezjalny od 10

Diecezjalne Duszpasterstwo Sportowców
Diecezjalny referent ds. sportu
Ks. mgr Mariusz Nowak,  diecezjalny referent ds. sportu od 01

Diecezjalne Duszpasterstwo Środowisk Twórczych
Duszpasterz diecezjalny
Ks. mgr Franciszek Dziedzic, Kap. Hon. Ojca św., KHKK, Duszpasterz diecezjalny od 98