Duszpasterstwa zawodów

Duszpasterstwo wojska i policji

Wpisany przez Admin

Duszpasterstwo wojskowe
Kapelan wojskowy
Ks. mgr Tomasz Anisiewicz, kapelan wojskowy od 04

Duszpasterstwo Związku Inwalidów Wojennych
Duszpasterz diecezjalny
Ks. mgr lic. Władysław Jagustyn, Kap. Hon. Ojca św., KKK,, duszpasterz diecezjalny od 08

Duszpasterstwo Związku Strzeleckiego „Strzelec”
Duszpasterz
Ks. mgr Stanisław Szcząchor, Duszpasterz od 04
Ks. mgr lic. Krzysztof Gac, duszpasterz Jednostki 2051 w Sędziszowie Młp.

Duszpasterstwo Policjantów Diecezji Rzeszowskiej
Duszpasterz
Ks. mgr Marek Buchman, EC, duszpasterz Policji od 12
Wojewódzki Ośrodek Duszpasterski Policji w Rzeszowie

Kapelan WODP
Ks. mgr Marek Buchman, EC, kapelan WODP w Rzeszowie od 12