Dekanat Sędziszów Małopolski Parafie

Góra Ropczycka

Wpisany przez Admin

Parafia Góra Ropczycka, pw. św. Jakuba Starszego Apostoła, Adres: Góra Ropczycka 120, 39-120 Sędziszów Młp., tel. 17 745 19 97

Parafia Góra Ropczycka

pw. św. Jakuba Starszego Apostoła
parafia erygowana:  1355 r.
Adres:  Góra Ropczycka 120
39-120 Sędziszów Młp.,
tel. 17 745 19 97

Nazwa urzędowa: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jakuba Starszego Apostoła w Górze Ropczyckiej

E-mail: parafia@goraropczycka.org
www: http://goraropczycka.org/

gmina: Sędziszów Młp., powiat: ropczycko-sędziszowski, województwo: podkarpackie

proboszcz: ks. dr Dariusz Trojnar, RM, od 2017 r.

Historia:

Parafia powstała w 1346 r. Do 1923 r. obejmowała cały teren wsi Góra Ropczycka, Zagorzyce, Szkodna i Gnojnica. Już przed 1595 r. istniała szkoła parafialna, która zakończyła działalność w pierwszej połowie XVIII w. W 1923 r. bp tarnowski Leon Wałęga wydzielił część Zagorzyc, część Gnojnicy i Szkodną i utworzył ekspozyturę w Zagorzycach, następnie w 1927 r. erygował tam samoistną parafię. Obecny kościół parafialny pw. św. Jakuba Starszego Apostoła jest czwartą świątynią w parafii. Poprzednie 3 kościoły drewniane: pierwszy wymieniony w „Liber beneficiorum” Jana Długosza istniał do ok. 1660 r. i uległ zniszczeniu. Następny zbudowany w 1683 r., rozebrany z powodu bardzo złego stanu technicznego w 1931 r. Trzeci tymczasowy barak drewniany, zbudowany w 1931 r. został sprzedany do parafii Niedźwiada w 1951 r. Obecny kościół parafialny zbudowany w latach 1949-1951, konsekrowany został przez bpa Karola Pękalę 20.06.1954 r. Wzniesiony w stylu współczesnym z reminiscencjami barokowymi, z kamienia i cegły, otynkowany, kryty dachówką, jednonawowy. Nad nawą duża wieżyczka z sygnaturką, wieloboczna z oryginalną latarnią. Wewnątrz polichromia figuralna wykonana w latach 1965 – 1966. Ołtarz główny kamienny, z tabernakulum rokokowym z drugiej połowy XVIII w. Dwa ołtarze boczne rokokowe, z elementami wcześniejszymi, drewniane. Chrzcielnica kamienna z herbem Potockich z przełomu XVII/XVIII w. z pokrywą rzeźbioną z 1952 r. Obok kościoła dzwonnica wolnostojąca w kształcie arkady, zwieńczonej trójkątnie, w niej 2 dzwony z 1949 r. Dnia 24.10.2004 r. bp Kazimierz Górny dokonał poświęcenia nowej kaplicy cmentarnej na cmentarzu parafialnym w Górze Ropczyckiej. W Gnojnicy Dolnej wybudowano kaplicę pw. św. Wojciecha, która jest użytkowana od 1991 r. Przebudowana w latach 1995-1997, została poświęcona przez bpa Kazimierza Górnego, 25.09.1997 r. W Zagorzycach Dolnych kaplica pod wezwaniem Niepokalanego Serca NMP, została wybudowana w 1939 r. jako kaplica zakonna. W latach 1998-2004 wybudowano w Zagorzycach Dolnych nową świątynię. Dnia 27.08.2006 r. parafia Zagorzyce została podzielona i miejscowość Zagorzyce Dolne stała się nową parafią.

 

Kościół parafialny: murowany, zbudowany w latach 1948-1951, poświęcony w 1954 r.

Odpust parafialny: niedziela przed lub po 25.07. i niedziela przed lub po 27. 06.;

Kościoły oraz kaplice filialne i zakonne:

Gnojnica, pw. św. Wojciecha, kościół filialny, odpust niedziela przed lub po 23.04.

Godziny mszy św.:

Góra Ropczycka, niedziele, czas letni i zimowy, 6.30, 9.00, 11.00, 15.30
Góra Ropczycka, święta zniesione, czas letni i zimowy, 6.30, 9.00, 18.00 (17.00)
Góra Ropczycka, dzień powszedni, czas letni, 6.30, 18.00 (17.00)
Gnojnica, niedziele i święta, czas letni i zimowy, 7.45
Mieszkańcy parafii:
mieszkańców – 2400, wiernych – 2400, innowierców – 0, niewierzących – 0

Terytorium:
Góra Ropczycka; Gnojnica (część),

Cmentarz: parafialny – 2,17 ha, kaplica cmentarna

Mapa Google: