Dekanat Sokołów Małopolski Parafie

Górno

Wpisany przez Admin

Parafia Górno, pw. Ofiarowania NMP, Adres: ul. Centralna 104, 36-051 Górno, tel. 17 772 87 20

Parafia Górno

pw. Ofiarowania NMP
parafia erygowana:  15.01.1599 r.
Adres:  ul. Centralna 104
36-051 Górno,
tel. 17 772 87 20
17 772 85 70 – wik.
17 772 89 60 – kapelan

Nazwa urzędowa: Parafia Rzymskokatolicka pw. Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w Górnie

E-mail: e-mail: poczta@parafiagorno.pl
www: www.parafiagorno.pl
gmina: Sokołów Młp., powiat: rzeszowski, województwo: podkarpackie

proboszcz: ks. mgr Jan Lib, RM, KKKL, od 1990-12-18

Historia:

Parafia Górno została erygowana przez biskupa krakowskiego kard. Jerzego Radziwiłła 15.01.1599 r. Jej terytorium wydzielono z parafii Bieliny. Pierwszy kościół drewniany wraz z wyposażeniem oraz grunty i inne dochody dla każdego proboszcza ufundowali właściciele dóbr rudnicko-kopeckich: Katarzyna Ulińska, wdowa po Piotrze i jej syn Stanisław, podczaszy ziemi przemyskiej. Świątynia pierwsza przetrwała prawie 200 lat. Drugi kościół drewniany wybudował ks. proboszcz Antoni Peszkowski pod koniec lat siedemdziesiątych XVII w. a poprzedni został rozebrany. Nowy kościół został konsekrowany w 1792 r. Niestety w 1794 r. strawił go pożar. Trzeci kościół, również drewniany, wybudował ks. Jan Rossadziński w 1809 r. Kościół ten podczas wizytacji kanonicznej w 1852 r. konsekrował bp przemyski Franciszek Wierzchlejski. Świątynia spłonęła 23.10.1903 r. Czwarty kościół, murowany, wybudowano wg projektu architekta lwowskiego Jana Sas-Zubrzyckiego w latach 1911-1913 za proboszcza Franciszka Bielawskiego, przy dużej pomocy wikariusza ks. Jana Obary. Poświęcenia kościoła dokonał w dniu 14.07.1913 r. bp Karol Józef Fischer, sufragan przemyski. On też konsekrował kościół w dniu 05.06.1929 r. Zbudowany jest on z czerwonej cegły na cokole kamiennym z profilowanym gzymsem, w stylu neogotyckim, na rzucie krzyża łacińskiego, trójnawowy. Z terytorium parafii Górno zostały wydzielone parafie: Kamień w 1907 r. i Łowisko w 1975 r. W 1925 r. połowę Dołęgi – przysiółka – dołączono do Wólki Niedźwiedzkiej, a w 1938 r. część Korczowisk i Biedaczowa do parafii Mazury.

Kościół parafialny: murowany, zbudowany w 1912 r., poświęcony w 1913 r., konsekrowany w 1929 r.

Odpust parafialny: 21.11- Ofiarowania NMP. i 16.07.- MB Szkaplerznej;

Kościoły oraz kaplice filialne i zakonne:

Markowizna, pw. Miłosierdzia Bożego, kościół filialny, odpust II Niedziela Wielkanocy
Górno – DPS, pw. Podwyższenia Krzyża św., kaplica domowa, odpust 14.09.
Górno – Kaplica Hospicjum “Dom Sue Ryder – Onkologia”, pw. św. Kamila de Lelis, kaplica domowa, odpust 14.07.

Godziny mszy św.:

Górno, niedziele, czas letni i zimowy, 7.30, 11.00, 18.00(17.00)
Górno, święta zniesione, czas letni i zimowy, 9.00, 18.00(17.00)
Górno, dzień powszedni, czas letni i zimowy, 7.00, 18.00(17.00)
DPS w Górnie, dzień powszedni, czas letni i zimowy, 18.30 (15.00)
DPS w Górnie, niedziele i święta, czas letni i zimowy, 10.00
Hospicjum Sue Ryder, niedziele, czas letni i zimowy, 14.00
Markowizna, święta znisone, czas letni i zimowy, 16.00 (15.00)
Markowizna, niedziele, czas letni i zimowy, 9.30

Mieszkańcy parafii:
mieszkańców – 1960, wiernych – 1960, innowierców – 0, niewierzących – 0

Terytorium:
Górno, ulice: Rzeszowska, Pańska, Centralna, Sanatoryjna, Górki, Kościelna, Sportowa, Sosnowa, Akacjowa, Leśna, Zagrodowa, Majdan, Kwiatowa, Polna, Dołęga (1-36), Meszne, Zaborze, Zaciszna;
Miejscowości: Markowizna, Krzywa Wieś (nr 110-122, 127-150).

Cmentarz: parafialny – 1 ha, kaplica cmentarna

Wydawnictwa o parafii:
Ożóg Krzysztof., prof., Dzieje parafii Górno, Rzeszów 1999;
Lib Jan, ks., Posługa duszpasterska w zakładach leczniczo-opiekuńczych w Górnie w latach 1949-2001, „Rocznik Sokołowski”, Nr 5 (2003), s. 9-103.

Mapa Google: