Duszpasterstwa grup

Inne duszpasterstwa

Wpisany przez Admin

Apostolstwo Krwi Chrystusa Diecezji Rzeszowskiej
Duszpasterz diecezjalny
Ks. mgr Henryk Wojtyło, Kap. Hon. Ojca św. Duszpasterz diecezjalny od 00
Diecezjalne Duszpasterstwo Kobiet
Duszpasterz diecezjalny
Ks. mgr lic. Krzysztof Gołąbek, EC Duszpasterz diecezjalny od 10

Diecezjalne Duszpasterstwo Mężczyzn
Duszpasterz diecezjalny
Ks. dr Stanisław Mazur, RM,KKKJ, Duszpasterz diecezjalny od 01

Diecezjalne Duszpasterstwo Róż Różańcowych
duszpasterz diecezjalny
Ks. dr Jan Koc, Kap. Hon. Ojca św., KHKK, duszpasterz diecezjalny od 10
duszpasterz w rejonie rzeszowskim
Ks. dr Tadeusz Wyskiel, RM, KHKK, duszpasterz w rejonie rzeszowskim od 01
Ks. dr Jan Koc, Kap. Hon. Ojca św., KHKK, duszpasterz w rejonie rzeszowskim od 00
duszpasterz w rejonie jasielskim
Ks. mgr Jerzy Uchman, EC, duszpasterz w rejonie jasielskim od 11

Duszpasterstwo Charytatywne Diecezji Rzeszowskiej
Duszpasterz diecezjalny
Ks. mgr Stanisław Słowik, Kap. Hon. Ojca św., KKK,, Duszpasterz diecezjalny od 92
Duszpasterstwo Ekumeniczne
Duszpasterz diecezjalny
Ks. dr Stanisław Kamiński, EC, Duszpasterz diecezjalny od 01

Duszpasterstwo Okręgu Podkarpackiego Związku Piłsudczyków
Duszpasterz Okręgu Podkarpackiego Związku Piłsudczyków
Ks. dr Adam Podolski, RM, duszpasterz Okręgu Podkarpackiego Związku Piłsudczyków od 01

Duszpasterstwo Powołaniowe Diecezji Rzeszowskiej
Duszpasterz diecezjalny
Ks. dr Stanisław Kamiński, EC, Duszpasterz diecezjalny od 02

Duszpasterstwo Rycerstwa Niepokalanej
Duszpasterz diecezjalny
Ks. dr Jan Koc, Kap. Hon. Ojca św., KHKK, Duszpasterz diecezjalny od 01

Duszpasterstwo Sybiraków
Duszpasterz diecezjalny
Ks. Stanisław Mac, Protonotariusz Apostolski, KKK, Duszpasterz diecezjalny od 92

Duszpasterstwo Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej
Duszpasterz Okręgu Rzeszów
Ks. mgr lic. Władysław Jagustyn, Kap. Hon. Ojca św., KKK,, duszpasterz Okręgu Rzeszów od 08

Duszpasterstwo Tradycji Łacińskiej
Moderator diecezjalny
Ks. dr Krzysztof Tyburowski, EC, moderator diecezjalny od 07
aystent moderatora
Ks. mgr Dariusz Mikrut, asystent moderatora od 08
Duszpasterstwo Trzeciego Zakonu Franciszkańskiego
vacat