Dekanat Jasło - Wschód Parafie

Jasło – św. Stanisława

Wpisany przez Admin

Parafia Jasło – Św. Stanisława, pw.  Św. Stanisława Biskupa, Adres:  ul. Krasińskiego 4, 38-200 Jasło, tel. 720 35 87 36 – tel. dyżurny; 13 448 34 90 – prob

Parafia     Jasło – św. Stanisława

pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika
parafia erygowana:  01.06.1971 r.
Adres:  ul. Krasińskiego 4
38-200 Jasło,
tel. 720 35 87 36 – tel. Dyżurny
13 448 34 90 – prob.

Nazwa urzędowa: Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Jaśle

E-mail:  malykosciolek@gmail.com
www:   http://www.kosciolek.info
gmina: Jasło, powiat: jasielski, województwo: podkarpackie

proboszcz:   ks.  Tadeusz Paszek, RM, KKB,, od 1995-02-18

Historia:

Parafia pw. św. Stanisława w Jaśle została erygowana 01.06.1971 r. przez biskupa przemysjiego Ignacego Tokarczuka. Terytorium jej wydzielono z parafii farnej w Jaśle. Pierwszym proboszczem został ks. Stanisław Kołtak. Kościół parafialny stanowi dawna kaplica gimnazjalna, która stanowiła u swego początku integralną część jasielskiego Gimnazjum powstałego w 1868 r. Dnia 28.05.1892 r. położono kamień węgielny, a już 07.12.1893 r. kaplicę poświęcono. Inicjatorem budowy był dyrektor Gimnazjum Klemens Sienkiewicz. Opiekę nad kościołem sprawował katecheta szkolny. Po wysiedleniu mieszkańców Jasła w dniach 13-15.09.1944 r., kościół został spalony. Pozostały jedynie mury i sklepienie prezbiterium. W 1949 r. ukończono restaurację kościoła. W 1950 r. bp Franciszek Barda podniósł kaplicę do rangi kościoła filialnego, a rektorem mianował ks. Aleksandra Gotfryda. Przez całe lata trwało upiększanie kościoła i jego remonty. W 1974 r. wstawiono witraże. W 1976 r. zbudowano organy. Główny ołtarz przedstawia postać Matki Bożej, po bokach usytuowane są postacie św. Stanisława BM, patrona kościoła i św. Stanisława Kostki. Dwa ołtarze w nawach bocznych zostały wykonane przez braci Mieczysława i Romualda Naszkiewiczów z Jasła wg projektu artysty rzeźbiarza Stanisława Smoczeńskiego z Wojaszówki. Polichromię wnętrza zaprojektował i wykonał prof. Stanisław Jakubczyk. W latach 1980-1986 wybudowano dom parafialno-katechetyczny. W 1996 wykonano kute ogrodzenie. W 1999 r. wymieniono strop świątyni. W 2014 r. dokonano wymiany dachu: więźby i pokrycia blachy aluminiowo-cynkowej oraz rekonstrukcji wieżyczki z sygnaturką.

Kościół parafialny:   murowany, zbudowany w 1893 r., odbud. po 1945 r.; dawny gimnazjalny

Odpust parafialny:    08.05.

Godziny mszy św.:

Jasło – św. Stanisława, niedziele, czas letni i zimowy, 6.30, 7.30, 9.00, 10.15, 12.00, 18.00
Jasło – św. Stanisława, święta zniesione, czas letni i zimowy, 6.30, 7.30, 9.00, 16.30, 18.00
Jasło – św. Stanisława, dzień powszedni, czas letni i zimowy, 6.30, 7.00, 7.20, 18.00
Mieszkańcy parafii:
mieszkańców – 4600, wiernych – 4587, innowierców – 11, niewierzących – 2

Terytorium:
Jasło – ulice: Asnyka, Bednarska (5, 7, 9, 11 i domy prywatne), Bohaterów Monte Cassino, Czackiego, Dziedzica, Hubalczyków, Jagiełły (bloki nr 13 i domy prywatne 4-40), Karmelicka, Kołłątaja (2, 14, Koralewskiego, Kościuszki (nry parzyste od 2 do 14), Krakowska (nry nieparzyste), Krasińskiego (bloki 12, 13, 14, 15, 16, 17, 53, 55 i domy prywatne nr 3-60), Krótka, Kazimierza Wielkiego (domy nr parzyste 2-34), Madejewskich, Mickiewicza (bloki 1, 3, 5, 13, 21, 21a i domy prywatne do nr 37), Obrońców Westerplatte, Pawłowskiego, PCK, Plac Żwirki, Rynek (budynki nr parzyste 20-22), 17 Stycznia (nry nieparzyste 1-215), Skłodowskiej (4a, 4b i domy prywatne), Słowackiego (bloki nr 3, 5, 8, 14 i domy prywatne), Sokoła, Szajnochy (bloki 30, 32, 34 i domy prywatne 1-43), Tkaczowa, Wierzbowa, Zyndrama z Maszkowic, Żeromskiego.

Cmentarz:     komunalny, kaplica cmentarna

Wydawnictwa o parafii:
Świstak Z., Kaplica gimnazjalna w Jaśle. Z dziejów kościoła i parafii pod wezwaniem św.
Stanisława BM, Jasło 1992
Świstak Z., Kościółkowa parafia, Jasło

Foto kościoła: “Jaslo kosciol sw. Stanislawa 22.04.2009 p” autorstwa PrzykutaPrzykuta. Licencja CC BY-SA 3.0 na podstawie Wikimedia Commons.

Mapa Google: