Historia diecezji

Kalendarium Diecezji 1992-

Wpisany przez Admin

KALENDARIUM WAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ Z ŻYCIA DIECEZJI

ROK 1992

25 marca – Utworzenie Diecezji Rzeszowskiej przez Jana Pawła II. Biskupem Rzeszowskim został ks. bp Kazimierz Górny z Krakowa, biskupem pomocniczym ks. bp Edward Białogłowski z Przemyśla.

11 kwietnia – Ingres ks. bp. Kazimierza Górnego do katedry rzeszowskiej (fot. 1).

8 maja – Powołanie Caritas Diecezji Rzeszowskiej. Dyrektorem został ks. Stanisław Słowik (fot. 2).

11 czerwca – Pierwsze święcenia kapłańskie osiemnastu diakonów w katedrze rzeszowskiej (fot. 3).

23 sierpnia – Pierwsze diecezjalne dożynki w katedrze rzeszowskiej (fot. 4).

22 listopada – Utworzenie Diecezjalnego Studium Organistowskiego z siedzibą w klasztorze OO. Bernardynów w Rzeszowie. Dyrektorem został o. Cherubin Pająk.

19 grudnia – Święcenia diakonatu w katedrze rzeszowskiej.

ROK 1993

8 kwietnia – Utworzenie Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie. Rektorem został ks. Wiesław Szurek.

2 października – Otwarcie Poligrafii Wyższego Seminarium Duchownego. Dyrektorem został ks. Piotr Mierzwa.

15-16 października Kongres Trzeźwościowy w Rzeszowie.

19 listopada – Przybycie sióstr karmelitanek bosych do Rzeszowa.

ROK 1994

10 czerwca – Konsekracja ołtarza w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie, której dokonał ks. abp Józef Kowalczyk, nuncjusz apostolski w Polsce (fot. 5).

25 czerwca – Utworzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego Caritas w Myczkowcach. Dyrektorem został ks. Bogdan Janik (fot. 6).

8 grudnia- Uruchomienie rozgłośni diecezjalnego radia Via z siedzibą w Malawie. Dyrektorem został ks. Roman Jurczak.

24 grudnia – Utworzenie redakcji katolickiej przy Telewizji Rzeszów. Redaktorami zostali ks. Józef Brzostowski i ks. Marek Buchman.

ROK 1995

19 marca – Otwarcie Stacji Opieki Caritas w Ropczycach.

11  czerwca – Otwarcie Stacji Opieki Caritas w Kątach.

15 sierpnia – Oddanie do użytku po remoncie budynku przeznaczonego na Dom Biskupi (fot. 7).

15  października – Otwarcie Stacji Opieki Caritas w Tyczynie (fot. 8).

16  grudnia – Przybycie do Rzeszowa figury Matki Bożej Fatimskiej wędrującej po świecie (fot. 9).

ROK 1996

6 stycznia – Pożegnanie figury Matki Bożej Fatimskiej w kościele pw. św. Judy Tadeusza w Rzeszowie.

4 kwietnia – Przeniesienie kurii diecezjalnej do zaadoptowanego budynku przy ul. Zamkowej.

18 czerwca – Kapłański Dzień Maryjny w Dębowcu.

12-14 września – Konferencja Episkopatu Polski w Rzeszowie (fot. 10).

15 września – Koronacja Figury Matki Bożej Płaczącej w Dębowcu (fot. 11).

ROK 1997

4 maja – Koronacja Matki Bożej Łaskawej w Chmielniku.

31 sierpnia – Otwarcie Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Prezentek im. Jana Pawła II w Rzeszowie (fot. 12).

ROK 1998

29 stycznia — 5 lutego – Wizyta ks. bp. Kazimierza Górnego „ad Limina Apostolorum” w Rzymie.

1 października – Inauguracja działalności Muzeum Diecezjalnego. Dyrektorem został ks. Franciszek Dziedzic.

23-25 października – Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich (fot. 13).

30 października – Nadanie Szpitalowi Miejskiemu w Rzeszowie imienia Jana Pawła II.

Rok 1999

10 maja – Wmurowanie kamienia węgielnego w Instytucie Jana Pawła II w Rzeszowie (fot. 14).

29 maja – Diecezjalny Kongres Misyjny w Rzeszowie.

6-7 września – Ogólnopolski Zjazd Duszpasterzy Ludzi Pracy w Rzeszowie.

18  września – Poświęcenie Krzyża Milenijnego na Górze Grzywackiej w Kątach.

26 września – Uroczystości dziękczynne w Siedliskach k. Rzeszowa za beatyfikację ks. Józefa Kowalskiego (fot. 15).

17  października – Uroczystości dziękczynne w Ustrobnej za beatyfikację Stanisława Starowieyskiego.

24  października – Uroczystości dziękczynne w Czarnej k. Sędziszowa za beatyfikację ks. Romana Sitko.

8 grudnia – Uroczystości dziękczynne w rzeszowskiej Farze za beatyfikację Natalii Tułasiewicz.

25 grudnia – Otwarcie Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 – uroczystość w katedrze rzeszowskiej (fot. 16).

 Rok 2000 – ROK JUBILEUSZOWY

5 lutego – Rozpoczęcie peregrynacji obrazu Jezusa Miłosiernego w Diecezji Rzeszowskiej (fot. 17).

3 czerwca – Główne obchody jubileuszu diecezjalnego na placu przy katedrze rzeszowskiej. Przewodniczył metropolita przemyski ks. abp Józef Michalik (fot. 18).

27 czerwca – Otwarcie kanonicznego procesu dotyczącego życia i męczeństwa sługi Bożego ks. Władysława Findysza z Nowego Żmigrodu.

1 października – Otwarcie Domu Samotnej Matki w Rzeszowie prowadzonego przez siostry sercanki (fot. 19).

 

Rok 2001

5 stycznia – Zakończenie obchodów Roku Jubileuszowego w diecezji.

24 marca – Uroczyste otwarcie I Synodu Diecezji Rzeszowskiej (fot. 20).

19 kwietnia – Dzień świętości kapłańskiej księży Diecezji Rzeszowskiej na Jasnej Górze.

18-20 maja – Ogólnopolskie Forum Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy w Rzeszowie.

2 czerwca – Poświęcenie tablicy pamiątkowej na lotnisku w Jasionce z okazji pobytu Ojca Świętego Jana Pawła II w Rzeszowie.

16 września – Koronacja figury Matki Bożej w Ropczycach.

11 października – Pierwsza inauguracja roku akademickiego w Uniwersytecie Rzeszowskim (fot. 21).

13 października – Rozpoczęcie peregrynacji kopii obrazu MB Częstochowskiej w Diecezji Rzeszowskiej – uroczystość w Gorlicach (fot. 22).

 Rok 2002

19-23 marca — Rekolekcje w WSD – prowadzi Ks. Abp Ignacy Tokarczuk (fot. 23).

4 marca – Msza św. w intencji Biskupa Rzeszowskiego z okazji imienin.

30 maja – Uroczystość Bożego Ciała.

8 września – Koronacja obrazu MB Różańcowej w Czudcu (fot. 24).

13-19 października – Rekolekcje jesienne w WSD – prowadzi Ks. dr Krzysztof Wons.

Rok 2003

7 marca – Droga krzyżowa ulicami Rzeszowa na rozpoczęcie Wielkiego Postu.

22 marca – Uroczysta II sesja Synodu w katedrze.

3 maja – Uroczystości 3-majowe w Rzeszowie.

18 maja – Kanonizacja bł. J.S. Pelczara w Rzymie.

19 czerwca – Pierwszy koncert Jednego Serca Jednego Ducha”.

21 czerwca – Uroczysta III sesja Synodu w katedrze.

29 maja – Święcenia kapłańskie w katedrze (fot. 26).

16 października – 25 rocznica wyboru Jana Pawła II.

11 listopada – Rocznica odzyskania Niepodległości – Uroczysta Msza św. przy kościele Farnym (fot. 27).

22 listopada – Uroczysta IV sesja Synodu w katedrze.

Rok 2004

17 stycznia – Uroczysta V sesja Synodu w katedrze (fot. 28).

19 stycznia – Święto bł. Józefa Sebastiana Pelczara – patrona Diecezji Rzeszowskiej.

20 marca – Uroczysta VI sesja Synodu w katedrze rzeszowskiej.

11 listopada – Rocznica odzyskania Niepodległości – Uroczysta Msza św. przy kościele Farnym.

18 listopada – Wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny – Patronki Diecezji Rzeszowskiej.

20 listopada – Uroczysta sesja na zakończenie Synodu w katedrze (fot. 29).

21 listopada – Uroczystość Chrystusa Króla -święto patronalne AK i KSM (fot. 30).

Rok 2005

19 stycznia – Uroczystość św. Józefa Sebastiana Pelczara – patrona Diecezji Rzeszowskiej.

4 marca – Msza św. w intencji Biskupa Rzeszowskiego z okazji imienin.

4 kwietnia – Śmierć Ojca Świętego Jana Pawła II (fot. 31).

19 kwietnia – Wybór kardynała Józefa Ratzingera na papieża Benedykta XVI.

3 czerwca – Odpust w katedrze.

18-19 czerwca – Krajowy Kongres Eucharystyczny w Warszawie (fot. 32).

19 czerwca – Beatyfikacja ks. Władysława Findysza i Bronisława Markiewicza.

24 września – Diecezjalny Kongres Eucharystyczny.

18 listopada — Wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny – Patronki Diecezji Rzeszowskiej.

Rok 2006

3 marca – Droga krzyżowa ulicami Rzeszowa (fot. 33).

4 marca – Msza św. w intencji Biskupa Rzeszowskiego z okazji imienin.

3 maja – Uroczystości 3-majowe w Rzeszowie.

25-28 maja – Pielgrzymka papieża Benedykta XVI do Polski (fot. 34).

3 czerwca – Święcenia prezbiteratu w katedrze.

23 września – Kongres Akcji Katolickiej (aula WSD).

17 października – Inauguracja roku akademickiego w katedrze rzeszowskiej.

26 listopada – Obchody Uroczystości Chrystusa Króla w katedrze rzeszowskiej.

Rok 2007

24 marca – Obchody 15-lecia istnienia Diecezji Rzeszowskiej (fot. 35).

26 maja – Święcenia prezbiteratu w katedrze.

2 czerwca – Dzień kapłański w katedrze (fot. 36).

7 czerwca – Uroczystość Bożego Ciała – Msza św. i procesja ulicami miasta.

9 września – Koronacja MB Królowej Gór w Skalniku (fot. 37).

29 września – Edukacja patriotyczna (sympozjum dla nauczycieli).

14-20 października – Rekolekcje jesienne w WSD, prowadzone przez J.E. Ks. Biskupa Edwarda Dajczaka.

Rok 2008

20 marca – Wielki Czwartek – Msza św. Krzyżma w katedrze.

6 kwietnia – Spotkanie wielkanocne Stowarzyszenia Przyjaciół WSD – 15-lecie WSD i SPWSD (fot. 38).

10 maja – Święcenia prezbiteratu w katedrze rzeszowskiej.

22 maja – Uroczystość Bożego Ciała – Msza św. i procesja ogólnomiejska (fot. 39)-

14 czerwca – Dzień kapłański w Kobylance.

12 września – Ogłoszenie kościoła OO. Bernardynów w Rzeszowie bazyliką mniejszą.

11 listopada, – Rocznica odzyskania Niepodległości. Uroczysta Msza św. w kościele Farnym.

Rok 2009

4 marca – Msza św. w intencji Biskupa Rzeszowskiego z okazji imienin (fot. 40).

25 kwietnia – Sympozjum katechetyczne w WSD.

23 maja – Ogłoszenie tytułu bazyliki mniejszej dla kościoła farnego w Gorlicach pw. Narodzenia NMP.

30 maja – Święcenia prezbiteratu w katedrze rzeszowskiej (nr 41).

13 czerwca — Dzień Kapłański w Dębowcu (fot. 42).

19 czerwca – Rozpoczęcie Roku Kapłańskiego przez papieża Benedykta XVI.

13 października – Imieniny ks. biskupa Edwarda Białogłowskiego.

22 listopada – Uroczystość Chrystusa Króla -święto patronalne AK i KSM.

Rok 2010

19 stycznia – Dzień patrona diecezji św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie (fot. 43).

19 lutego – Droga krzyżowa ulicami Rzeszowa.

10 kwietnia – Katastrofa samolotu rządowego w Smoleńsku (zdj. 44).

17 kwietnia – Pielgrzymka seminariów na Jasną Górę.

11 maja – Sympozjum teologiczne – nowa ewangelizacja.

22 maja – Święcenia prezbiteratu w katedrze.

5 czerwca-Jubileusz 50-lecia kapłaństwa i 25-lecia sakry biskupiej Biskupa Rzeszowskiego Kazimierza Górnego (fot. 45).

6 czerwca – Jubileusz 400-lecia obecności Sióstr Wizytek w Jaśle.

11 czerwca – Zakończenie Roku Kapłańskiego (fot. 46).

Rok 2011

27 maja – Instalacja Kapituły Kolegiackiej w Jaśle.

2 czerwca – Uroczystości w katedrze z racji 20 rocznicy pobytu Jana Pawła II w Rzeszowie (fot. 47).

21 sierpnia – Dożynki diecezjalne przy katedrze.

23 sierpnia – Nadanie świątyni w Nowym Żmigrodzie tytułu Sanktuarium bł. Władysława Findysza.

17 września— Diecezjalny Zjazd Akcji Katolickiej w parafii Ustrobna, miejscu urodzenia patrona AK – bł. Stanisława Starowieyskiego.

1 października – Koronacja obrazu MB Szkaplerznej w parafii św. Krzyża w Rzeszowie (fot. 48).

11października – Inauguracja roku akademickiego uczelni Rzeszowa w katedrze.

20 listopada – Uroczystość Chrystusa Króla -święto patronalne AK i KSM.

Rok 2012

17 stycznia – Ogólnopolski Dzień Judaizmu w Rzeszowie (fot. 49).

10 marca – VIII Kongres Nauczycieli: Wychowywać – ewangelizując, ewangelizować – wychowując w WSD w Rzeszowie.

22 marca – Sympozjum poświęcone 20-leciu diecezji w WSD w Rzeszowie.

25 marca – 20-lecie diecezji – Msza św. w katedrze (fot. 50).

31 marca – Poświęcenie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży.

5 maja – 20-lecie Caritas Diecezji Rzeszowskiej.     50- 20-ieaeDiecezji Rzeszowskiej

19 maja – Koronacja Obrazu MB na Puszczy w Ostrowach Tuszowskich.

20 maja – Ogłoszenie kościoła sanktuaryjnego w Dębowcu Bazyliką mniejszą.

26 maja – Święcenia prezbiteratu w katedrze.

26 sierpnia – Dożynki diecezjalne przy katedrze.

12 września – Uroczystość Matki Bożej Pani Rzeszowa u OO. Bernardynów.

11 października – Rozpoczęcie Roku Wiary przez papieża Benedykta XVI (fot. 51).

11 października – Poświęcenie Instytutu Teologiczno-Pastoralnego w Rzeszowie (fot. 52).

Rok 2013

6 stycznia -Jubileusz 25-lecia święceń biskupich ks. bpa Edwarda Białogłowskiego (fot. 53).

19 stycznia – Uroczystość Patrona diecezji.

11 lutego – Dzień Chorego, centralna Uroczystość w Sanktuarium Pani Rzeszowa.

15 lutego – Droga krzyżowa ulicami Rzeszowa.

28 lutego – Rezygnacja Benedykta XVI z posługi papieskiej.

13 marca – Wybór kardynała Jorge Mario Bergoglio na papieża Franciszka.

24 marca – Niedziela Palmowa. Światowy Dzień Młodzieży w katedrze (fot. 54).

8 czerwca – Koronacja Obrazu MB Królowej Świata – Patronki Ludzkich Dróg w Sokołowie Młp. (fot. 56).

14 czerwca – Ojciec Święty Franciszek mianował nowym Biskupem Rzeszowskim Jana Wątrobę, dotychczasowego biskupa pomocniczego w Częstochowie.

14 lipca – Dziękczynienie za posługę pasterską pierwszego Biskupa Rzeszowskiego Kazimierza Górnego w katedrze.

20 lipca – Ingres nowego Biskupa Rzeszowskiego Jana Wątroby do katedry rzeszowskiej.

Rok 2014

 

Rok 2015

 

Rok 2016

 

Rok 2017