Dekanat Sokołów Małopolski Parafie

Kamień – św. Maksymiliana Kolbe

Wpisany przez Admin

Parafia Kamień pw. św. Maksymiliana Kolbe, Adres: ul. Krzywa Wieś 161, 36-053 Kamień, tel. 17 855 66 58

Świętego Maksymiliana Kolbe
parafia erygowana: 1988 r.
Adres: ul. Krzywa Wieś 161
36-053 Kamień,
tel. 17 855 66 58

Nazwa urzędowa: Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Maksymiliana Kolbe w Kamieniu

E-mail: parafiakw@gmail.com
www: http://www.parafiakw.opw.pl/
gmina: Kamień, powiat: rzeszowski, województwo: podkarpackie

proboszcz: ks. mgr Piotr Kuźniar, EC, od 2009-05-22

Historia:

Miejscowości Krzywa Wieś i Podlesie należały do parafii w Kamieniu. Pragnieniem ludzi było mieć własnego duszpasterza oraz świątynię. Msze św. niedzielne dla starszych i chorych w Podlesiu i Krzywej Wsi, jako zalążek duszpasterstwa, były okazyjnie odprawiane od 1975 r. w domach prywatnych. Z czasem odbywały się w każdą niedzielę. W 1981 r. padła propozycja budowy kościoła w Podlesiu, a Msze św. zaczęto odprawiać w zaadaptowanym magazynie na materiały budowlane. Po wybudowaniu kościoła w Podlesiu staraniem ks. Tadeusza Wójcickiego, Komitetu Budowy i mieszkańców Podlesia oraz parafian z Kamienia i Krzywej Wsi, w czasie jego poświęcenia w 1984 r. powstała propozycja przygotowania powołania samodzielnej parafii. Natomiast w 1983 r. w Krzywej Wsi poświęcono drewniany kościół – kaplicę, gdzie przeniesiono odprawianie Mszy św. z domów prywatnych. Od tego czasu także mieszkańcy Krzywej Wsi myśleli o utworzeniu samodzielnej jednostki duszpasterskiej. Obie miejscowości włączono więc do nowej parafii Krzywa Wieś – Podlesie, posiadającej wówczas kościół w Podlesiu i drewnianą kaplicę w Krzywej Wsi. Erygował ją dnia 12. 07. 1988 r. bp przemyski Ignacy Tokarczuk. Pierwszym proboszczem został ks. Stanisław Rydzik. Nowy proboszcz kontynuował rozpoczętą przez ks. Tadeusza Wójcickiego budowę nowego kościoła w Krzywej Wsi. Kościół parafialny w Krzywej Wsi został poświęcony 22. 09. 1991 r., zaś uroczystej konsekracji kościoła i ołtarza dokonał bp rzeszowski Kazimierz Górny w dniu 14.08.2008 r. Następnie, decyzją tegoż biskupa rzeszowskiego, w dniu 1.10.2009 r. z parafii Krzywa Wieś – Podlesie wyłączono miejscowość Podlesie, gdzie została erygowana samodzielna parafia Matki Bożej Częstochowskiej, której proboszczem został ks. mgr Stanisław Buszta.

 

Kościół parafialny: murowany, zbudowany w 1991 r., poświęcony 22.09.1991 r., dedykowany 14.08.2008 r.

Odpust parafialny: 14.08.;

Godziny mszy św.:

Kamień – św. Maksymiliana Kolbe, niedziele i święta, czas letni i zimowy, 8.00; 11.00
Kamień – św. Maksymiliana Kolbe, święta zniesione, czas letni, 8.00; 18.00 (17.00)
Kamień – św. Maksymiliana Kolbe, dzień powszedni, czas letni i zimowy, 18.00(17.00)

Mieszkańcy parafii:
mieszkańców – 651, wiernych – 651, innowierców – 0, niewierzących – 0

Terytorium:
Krzywa Wieś (nr 1-105, 107, 109, 124, 124a, 126); Podlesie (nr 1-5)

Cmentarz: parafialny – Kamień-Krzywa Wieś 0,80 ha;