Dekanat Sokołów Małopolski Parafie

Kamień – MB Częstochowskiej

Wpisany przez Admin

Parafia Kamień pw. Matki Bożej Częstochowskiej, Adres: ul. Podlesie 230, 36-053 Kamień, tel. 512 98 00 26

Parafia Kamień – MB Częstochowskiej

pw. Matki Bożej Częstochowskiej
parafia erygowana:  01.10.2009
Adres: ul. Podlesie 230
36-053 Kamień,
tel. 512 98 00 26

Nazwa urzędowa: Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Kamieniu

E-mail:
www:
gmina: Kamień, powiat: rzeszowski, województwo: Podkarpackie

proboszcz: ks. mgr Stanisław Buszta, od 2009-10-01

Historia:

Miejscowość Kamień Podlesie przynależała pierwotnie do parafii w Kamieniu. Od 1975 roku msze święte niedzielne dla starszych i chorych odprawiane były w domach prywatnych. Wzrost liczby mieszkańców miejscowości zrodził inicjatywę budowy własnej świątyni w Kamieniu Podlesiu. Plac pod budowę przekazała Stanisława Koleśnikowicz, niedługo później postawiono magazyn na materiały budowlane, który po stosownej adaptacji stał się miejscem sprawowania kultu. Zawiązany Komitet Budowy, wraz z parafianami pod przewodnictwem ówczesnego proboszcza ks. prał. Tadeusza Wójcickiego, podjął budowę nowego kościoła. Jego poświęcenia dokonał bp przemyski Ignacy Tokarczuk w 1984 r. W dniu 03.07.1988 r. bp Ignacy Tokarczuk erygował nową parafię Krzywa Wieś – Podlesie pw. Matki Bożej Częstochowskiej i św. Maksymiliana. Pierwszym proboszczem nowej parafii został ks. Stanisław Rydzik. Staraniem ks. proboszcza i parafian przygotowano kościół pw. Matki Bożej Częstochowskiej do konsekracji oraz podjęto budowę kościoła i plebanii w Krzywej Wsi. Kościół w Kamieniu Podlesiu został konsekrowany 22.09.1991 r. Erygowany został także cmentarz parafialny w Kamieniu Podlesiu. Po śmierci ks. Stanisława Kosa – drugiego proboszcza parafii – 03.05.2009 r. decyzją bpa Kazimierza Górnego parafia Krzywa Wieś – Podlesie została podzielona na dwie oddzielne placówki: parafię pw. św. Maksymiliana Kolbe w Krzywej Wsi oraz parafię pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Kamieniu Podlesiu. Nowym proboszczem parafii został mianowany ks. Stanisław Buszta. Zmiany administracyjne w 2016 roku włączyły miejscowość Kamień Podlesie do miejscowości Kamień. W ostatnich latach budowano w Kamieniu Podlesiu plebanię, którą ukończono w 2016 r.
Kościół parafialny: murowany, zbudowany w 1984 r.

Odpust parafialny: 26.08.

Godziny mszy św.:

Kamień – MB Częstochowskiej, święta zniesione, czas letni i zimowy, 7.30, 18.00 (17.00)
Kamień – MB Częstochowskiej, niedziele i święta, czas letni i zimowy, 7.30, 10.30
Kamień – MB Częstochowskiej, dzień powszedni, czas letni i zimowy, 18.00 (17.00)

Mieszkańcy parafii:
mieszkańców – 570, wiernych – 570, innowierców – 0, niewierzących – 0

Terytorium:
Kamień – Podlesie oprócz numerów 1-6 oraz 108-117.

Cmentarz: parafialny, 1,0 ha

Mapa Google: