Dekanat Sokołów Małopolski Parafie

Kamień – Najświętszego Serca Pana Jezusa

Wpisany przez Admin

Parafia Kamień, pw. Najświętszego Serca Jezusowego, Adres: Kamień 293, 36-053 Kamień, tel. 17 855 66 06

Parafia Kamień- Najświętszego Serca Pana Jezusa

pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
parafia erygowana:  04.06.1907 r.
Adres:  Kamień 293
36-053 Kamień,
tel. 17 855 66 06

Nazwa urzędowa: Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kamieniu

E-mail: kamien@rzeszow.opoka.org.pl
www: www.kamien.edl.pl
gmina: Kamień, powiat: rzeszowski, województwo: podkarpackie

proboszcz: ks. mgr Marian Gwizdak, RM, od 2008-08-24

Historia:

Wieś Kamień została założona w 1578 r. przez Stefana Batorego jako wieś królewska. Kamień nie miał własnej parafii przez ponad 300 lat. W 1599 r. został przyłączony przez bpa krakowskiego Jerzego Radziwiłła do parafii Górno. Później, w 1603 r. bp krakowski Bernard Maciejowski wcielił Kamień do parafii Jeżowe. Następnie wieś ta należała po części do obydwu sąsiednich parafii (od 1702 r.) W 1891 r. powstała myśl budowy kościoła w Kamieniu, którą podjęto z entuzjazmem. W dniu 15.06.1901 r. kościół został konsekrowany przez bpa Karola Józefa Fischera, sufragana przemyskiego, pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa. Plan budowy wykonał architekt Teodor Talowski. Wraz z budową kościoła rozpoczęli mieszkańcy starania o erygowanie w Kamieniu samoistnej parafii. W dniu 04.06.1907 r. bp przemyski Józef Sebastian Pelczar erygował nową parafię. Pierwszym duszpasterzem – administratorem w Kamieniu był ks. Ignacy Antoniewski, a pierwszym proboszczem – ks. Paweł Malinowski. Po zbudowaniu kościoła kontynuowano wyposażenie wnętrza. Zakupiono w Wiedniu ołtarz wielki w stylu gotyckim z polichromowaną rzeźbą Najświętszego Serca Pana Jezusa ukazującego się grupie parafian z duszpasterzem w centralnej części ołtarza. Po obu stronach ołtarza umieszczone są figury naturalnej wielkości świętych polskich patronów: św. Wojciecha, św. Stanisława bpa, św. Kazimierza Królewicza i św. Stanisława Kostki. W 1937 r. zbudowano stylowe organy. Następnie sprawiono ołtarze boczne, dzwony, które zostały zabrane przez Niemców. Obecnie są nowe, wykonane w latach pięćdziesiątych. Kościół po II wojnie światowej otrzymał polichromię. Zaraz po zbudowaniu kościoła stanęła nowa plebania. Ustalone przy erygowaniu granice parafii pozostały aż do 1988 r., w którym z parafii Kamień została wydzielona nowa parafia Krzywa Wieś – Podlesie.

 

Kościół parafialny: murowany, zbudowany w latach 1891-1900, konsekrowany w 1901 r.

Odpust parafialny: Uroczystość NSPJ i ostatnia niedziela października (MB Różańcowej)

Kościoły oraz kaplice filialne i zakonne:

Kamień – Błonie, pw. MB Królowej Świata, kościół filialny, odpust 22.08.
Kaplica Sióstr Służebniczek Dębickich, pw. bł. Edmunda Bojanowskiego, kaplica domowa, odpust 07.08.

Godziny mszy św.:

Kamień, niedziele i święta, czas letni i zimowy, 7.00; 9.30; 11.00; 18.00 (17.00)
Kamień, dzień powszedni, czas zimowy, 7.00; 17.00
Kamień, dzień powszedni, czas letni, 7.00; 18.00
Kamień – Błonie, niedziele i święta, czas letni i zimowy, 8.15

Mieszkańcy parafii:
mieszkańców – 2996, wiernych – 2995, innowierców – 1, niewierzących – 0

Terytorium:
Kamień, Błonie, Nowy Kamień.

Cmentarz: parafialny – 1,82 ha, kaplica cmentarna

Domy zakonne:

Siostry Służebniczki NMP Dębickie, Nowy Kamień 12, 36-053 Kamień, tel. 17 855 63 01, Przełożona: s. Bernadetta Graniczny, 3 siostry.

Wydawnictwa o parafii:
Story M., Duszpasterstwo przy parafii Kamień k./Rudnika nad Sanem w latach 1907-1939, Kamień 2005.

Mapa Google: