Dekanat Sędziszów Małopolski Parafie

Kamionka

Wpisany przez Admin

Parafia Kamionka, pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, Adres: Kamionka 201, 39-122 Kamionka, tel. 17 223 30 52

Parafia Kamionka

pw. Podwyższenia Krzyża Świętego
parafia erygowana:  1985 r.
Adres:  Kamionka 201
39-122 Kamionka,
tel. 17 223 30 52
Nazwa urzędowa: Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kamionce

E-mail: kamionka@rzeszow.opoka.org.pl
www: http://www.kamionka.rzeszow.opoka.org.pl
gmina: Ostrów, powiat: ropczycko-sędziszowski, województwo: podkarpackie

proboszcz:   ks. mgr Piotr Stefański, , od 2009-08-23

Historia:

Nazwa Kamionki prawdopodobnie pochodzi od kamieni, które były tu wydobywane pod budowę ważnych obiektów, między innymi kościoła w Sędziszowie Młp. Notowana jest już w 1615 r. Prawie 4 wieki mieszkańcy Kamionki wędrowali 9-10 km na nabożeństwa do kościoła macierzystego w Czarnej. Od lat noszono się jednak z zamiarem budowy własnej kaplicy. Plany przerwała wojna w 1939 r. Mieszkańcy Kamionki, zmuszeni byli opuścić wieś na około 4 lata. Po zakończeniu wojny budowa kościoła nie była możliwa. Po usunięciu nauki religii ze szkół w 1960 r. zaistniała potrzeba zorganizowania lokalu na cele katechetyczne. Czasowo uczono w domach prywatnych. Dopiero w 1974 r. mieszkańcy wioski odkupili opuszczony dom i tam utworzono stały punkt katechetyczny, który przystosowano do nauczania religii oraz odprawiania Mszy św. W Wielką Środę 1975 r. odprawiono pierwszą Mszę św. Ks. Augustyn Podraza, ówczesny proboszcz z Czarnej gorliwie zajął się tworzeniem filii duszpasterskiej w Kamionce. Od 08.12.1975 r. rozpoczęto systematyczne odprawianie Mszy św. W dniu 19.05.1982 r. ks. Władysław Zima wystąpił do władz kościelnych i państwowych o zezwolenie na budowę nowej kaplicy w Kamionce. Pozwolenie wydano dnia 25.04.1985 r. W tym samym roku poświęcono krzyż oraz plac pod budowę nowej świątyni. Papież Jan Paweł II na Błoniach Krakowskich poświęcił kamień węgielny pod kościół w Kamionce. Dnia 10.07.1985 r. bp tarnowski Jerzy Ablewicz ustanowił parafię w Kamionce, pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża św. Nowa parafia została wyłączona z parafii Czarna Sędziszowska. Budowniczym kościoła i pierwszym proboszczem był ks. Władysław Skoczeń.

 

Kościół parafialny:   murowany, zbudowany w latach 1983-1986.

Odpust parafialny: niedziela przed lub po 14.09.

Kościoły oraz kaplice filialne i zakonne:

Kaplica DPS, pw. św. Brata Alberta, kaplica domowa, odpust 17.06.

Godziny mszy św.:

Kamionka, niedziele, czas letni i zimowy, 8.00, 10.00, 11.30 DPS
Kamionka, święta, czas letni i zimowy, 8.00, 18.00 (17.00)
Kamionka, dzień powszedni, czas letni i zimowy, 19.00 (17.00)

Mieszkańcy parafii:
mieszkańców – 925, wiernych – 925, innowierców – 0, niewierzących – 0

Terytorium:
Kamionka, Ruda (część), Żdżary (część).

Cmentarz: parafialny – 0,75 ha, kaplica cmentarna

Mapa Google: