Stowarzyszenia

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej

Wpisany przez Admin

1. Historia Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej to organizacja zrzeszająca młodych ludzi od 14 do 30 roku życia, rozwijająca ich w dziedzinie duchowości oraz przygotowująca do życia w społeczeństwie. Powstało ono oficjalnie 24 kwietnia 1993 r., chociaż pierwsze oddziały parafialne na terenie diecezji pojawiły się już rok wcześniej. Decyzją ks. biskupa Kazimierza Górnego księdzem asystentem odpowiedzialnym za duchowość KSM DRz został ks. Jan Szczupak. Od października 1995 r. nieprzerwanie funkcję tę pełni ks. Paweł Tomoń – diecezjalny duszpasterz młodzieży. Dużą rolę w początkach Stowarzyszenia odegrał również ks. Józef Obłój.

W skład pierwszego Zarządu wchodzili:

prezes: Bogusław Krzanowski
zastępca: Ryszard Sowa
skarbnik: Piotr Stopyra
sekretarz: Agnieszka Rutka
zastępca sekretarza: Małgorzata Maciejewska.

2. Działania KSM

KSM(3)Pierwsze duże inicjatywy KSM DRz cieszyły się tak dużym zainteresowaniem, że są kontynuowane do dziś. Były to: turnusy wakacyjne, dziś nazywane „Wakacjami z Bogiem” (przez ponad 20 lat odbywały się w następujących miejscowościach: Dołżyca, Wisłok Wielki, Desznica, Świątkowa Wielka, Lipinki, Smolany, Murzasichle) oraz złaziska – rekolekcje w drodze po Beskidach i Bieszczadach.

Elementami podtrzymującymi łączność wszystkich członków KSM DRz są coroczne zjazdy diecezjalne i spotkania opłatkowe. Od 2013 r. stałym punktem działalności Stowarzyszenia jest aktywne włączanie się w organizowany w Rzeszowie Festiwal Wiary, poprzez tworzenie diakonii młodzieży ewangelizującej rzeszowian na ulicach.

Pięknym dziełem KSM DRz są Dni Formacyjne (1°, 2° i Stopień Stałej Formacji.) DF-y są przeznaczone dla młodych od 16. roku życia, którzy chcą uczestniczyć w formacji ciągłej, a przez to stawać się chrześcijanami dojrzałymi do świadczenia o Chrystusie w każdej dziedzinie życia.

Obecnie KSM DRz liczy 106 czynnie działających oddziałów i kół, a na więcej jest ciągle GOTÓW!

 

3. Władze KSM

prezes

Paweł Grodzki

zastępca prezesa

Monika Ochałek

członek delegat do KR

Patryk Czech

sekretarz

Weronika Lepucka

zastępca sekretarza

Jadwiga Czachor

skarbnik

Sylwia Stanisz

członek zarządu

Piotr Karkut

Skład Komisji Rewizyjnej

Przewodniniczący

Edyta Ciężkowska

Z-ca Przewodniczacego

Aleksandra Bieniasz

Sekretarz KR

Ewa Kupiszewska