Stowarzyszenia

Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców

Wpisany przez Admin

Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców

asystent kościelny

Ks. dr Janusz Podlaszczak, RM, zam. ul. Ks. J. Jałowego 37, 35-010 Rzeszów tel.17 853

24 82, , tel. 602 66 76 94, asystent kościelny od 2002-10-01

zastępca asystenta kościelnego

Ks. dr Piotr Sala, , zam. ul. Ariańska 4, 38-300 Gorlice tel.18 353 88 50, , tel. 531 01

24 44, zastępca asystenta kościelnego od 2002-10-01