Stowarzyszenia

Katolickie Towarzystwo Śpiewacze Chór Chłopięco – Męski w Rzeszowie

Wpisany przez Admin

Katedralny Chór Chłopięco-Męski

“Pueri Cantores Resovienses”
35-304 Rzeszów, ul. Sikorskiego 21
tel. (17) 85 73 780
e-mail: resovienses@gmail.com
http://www.resovienses.org/main.htm

Prezes chóru: Stanisław Żyracki, tel. 535 538 222

Dyrygent: Marcin Florczak, tel. 604 394 372

Asystent kościelny: Ks. Jan Delekta, Kap. Honor. Ojca Świętego, KKK, zam. Al. Sikorskiego 21, 35-304 Rzeszów tel.17 865 46 46, asystent kościelny od 2012-07-27

Katedralny Chór Chłopięco-Męski “Pueri Cantores Resovienses” został założony w 1985 roku przez znaną i cenioną chórmistrzynię Urszulę Jeczeń-Biskupską. Początkowo nazywał się Rzeszowskim Chórem Chłopięco-Męskim i działał przy kościele Podwyższenia Krzyża w Rzeszowie.
W roku 1986 chór przeniósł swoją siedzibę do klasztoru O.O.Bernardynów w Rzeszowie. Wówczas prezesem chóru został Stanisław Żyracki.
Od 1989 roku funkcjonuje Katolickie Towarzystwo Chóru Chłopięco-Męskiego, którego celem jest wspieranie działalności zespołu. Inicjatorką i organizatorką tego zamierzenia była Urszula Jeczeń-Biskupska wraz z adwokatem Andrzejem Kurowskim, który opracował statut towarzystwa. Prezesem stowarzyszenia wybrano Bronisława Czubarę. Następnie funkcję tą pełnili Ryszard Bieniek, Paweł Niemiec. Obecnie prezesem stowarzyszenia jest Jerzy Wójcik.
Od 1993 roku chór działa pod patronatem Katedry Rzeszowskiej przyjmując nazwę Katedralnego Chóru Chłopięco-Męskiego “Pueri Cantores Resovienses”. Opiekunem chóru przez lata był proboszcz parafii Ks. Infułat Stanisław Mac. Obecnie nowy proboszcz Ks. Jan Delekta. W 1993 r. zespół stał się członkiem Polskiej i Światowej Federacji “Pueri Cantores”, której celem jest pielęgnowanie tradycji śpiewu chóralnego, rozwijanie kotaktów między chórami z różnych stron świata, szerzenie pokoju i religijne wychowanie młodzieży w oparciu
o ewangeliczny system wartości.
Głównym zadaniem chóru “Pueri Cantores Resovienses” jest oprawa muzyczna liturgii mszy św. Tradycją również stały się coroczne spotkania opłatkowe i wielkanocne.

W czerwcu 2010 roku chór “Pueri Cantores Resovienses” wystąpił w Katedrze Rzeszowskiej z okazji jubileuszu 25-lecia oraz pożegnał dyrygentkę Urszulę Jeczeń-Biskupską. Jej obowiązki przejął Marcin Florczak – absolwent Instytutu Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego.

/za stroną http://www.resovienses.org/main.htm/