Dekanat Tyczyn Parafie

Kielnarowa

Wpisany przez Admin

Parafia Kielnarowa, pw. Wniebowstąpienia Pańskiego, Adres: Kielnarowa, 36-020 Tyczyn,
tel. 17 229 96 28

Parafia Kielnarowa

pw. Wniebowstąpienia Pańskiego
parafia erygowana:  22.11.1997 r.
Adres: Kielnarowa
36-020 Tyczyn,
tel. 17 229 96 28

Nazwa urzędowa: Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Kielnarowej

E-mail: E-mail: parafiakielnarowa@wp.pl;
www: parafiakienarowa.pl
gmina: Tyczyn, powiat: rzeszowski, województwo: podkarpackie

proboszcz: ks. mgr Sławomir Balawender, EC, od 2002-08-22

Historia:

Wieś Kielnarowa po raz pierwszy wzmiankowana była w XV w., choć zapewne powstała wcześniej. Pod względem kościelnym od początku swego istnienia należała do parafii w Tyczynie. Działania w kierunku utworzenia tam niezależnej parafii rozpoczął w latach 80-tych XX w. ks. Stanisław Król, proboszcz tyczyński, podejmując się budowy w Kielnarowej kościoła dojazdowego. Obiekt ten został wzniesiony w latach 1984-1987 według projektu Romana Orlewskiego i Władysława Jagiełły. Dnia 18.10.1987 r. poświęcił go pw. Wniebowstąpienia Pańskiego przemyski biskup pomocniczy Stefan Moskwa. Przy tym kościele biskup rzeszowski Kazimierz Górny utworzył najpierw w 1992 r., niezależny rektorat, a pierwszym rektorem mianował ks. Stanisława Krauza. W dniu 22.11.1997 r. bp Kazimierz Górny erygował w Kielnarowej samodzielną parafię i pierwszym jej proboszczem mianował Ks. Stanisława Zimnego. Terytorium parafii stanowi część wsi Kielnarowa, wydzielona z parafii Tyczyn i cześć wsi Chmielnik wydzielona z parafii w Chmielniku. Kolejny ks. proboszcz Sławomir Balawender podjął budowę plebanii, która została ukończona i poświęcona w 2014 r.

Kościół parafialny: murowany, wzniesiony w l. 1984 – 87, poświęcony 18 X 1987 r.

Odpust parafialny: Wniebowstąpienie Pańskie

Godziny mszy św.:

Kielnarowa, święta zniesione, czas letni i zimowy, 9.00; 18.00(17.00)
Kielnarowa, dzień powszedni, czas letni i zimowy, 18.00(17.00)
Kielnarowa, niedziele i święta, czas letni i zimowy, 8.00; 10.30;

Mieszkańcy parafii:
mieszkańców – 759, wiernych – 750, innowierców – 9, niewierzących – 0

Terytorium:
Kielnarowa, nry: 10-164, 223-292, 316-377.

Cmentarz: 0,87 ha, kaplica cmentarna wybudowana w latach 2003-2006.

Wydawnictwa o parafii:
Szypuła A., Historia nowych kościołów w Diecezji Przemyskiej 1966 – 1993, t. 2, Rzeszów 1997, s. 93-94.

Mapa Google: