Pismo święte

Komentarze do Pisma świętego

Wpisany przez Admin

Komentarze na stronie biblia.wiara.pl

http://biblia.wiara.pl/doc/423403.Komentarze-do-fragmentow-Pisma-Swietego

Komentarze na stronie Twoja Biblia

http://komentarze.twojabiblia.pl/

Komentarze do Lectio Divina

http://www.lectiodivina.pl/

Komentarze na stronie Orygenes.pl

http://www.orygenes.pl/

Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II :.

http://www.biblista.pl/

Ojcowie Dominikanie prezentują  komentarze na swojej stronie

http://www.tyniec.benedyktyni.pl/pl/komentarze-liturgiczne/

Cotygodniowe video-komentarze do niedzielnej liturgii

http://www.franciszkanska3.pl/ (komentarze są dostępne także na kanale YouTube).

Apostolat biblijny Księży Werbistów

http://www.bibliasvd.pl/

Biblia czyli Pismo święte  na stronie OPOKI

http://www.opoka.org.pl/nauczanie/biblia/

Komentarze biblijne

http://komentarzebiblijne.blogspot.com/