Dekanat Wielopole Skrzyńskie Parafie

Łączki Kucharskie

Wpisany przez Admin

Parafia Łączki Kucharskie, pw. św. Bartłomieja Apostoła, Adres: Łączki Kucharskie 276, 36-106 Łączki Kucharskie, tel. 17 221 33 25

Parafia Łączki Kucharskie

pw. św. Bartłomieja
parafia erygowana:  1326 r.
Adres:  Łączki Kucharskie 276
36-106 Łączki Kucharskie,
tel. 17 221 33 25

Nazwa urzędowa: Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Bartłomieja w Łączkach Kucharskich

E-mail:
www: http://www.parafialaczkikucharskie.pl/
gmina: Ropczyce, powiat: ropczycko-sędziszowski, województwo: podkarpackie

proboszcz:   ks. mgr Marian Baran, EC, od 1998-03-12

Historia:

Pierwsza wzmianka o parafii w Łączkach Kucharskich pochodzi z 1326 r. Przy kościele od 1595 r. była szkoła. W 1721 r. jest wzmianka o istnieniu szpitala parafialnego. Z parafii w Łączkach na przestrzeni wieków zostało wydzielonych kilka nowych parafii. W 1596 r. biskup krakowski kard. J. Radziwiłł erygował parafię w Małej, w 1957 r. bp tarnowski Jan Stepa erygował parafię w Niedźwiadzie, zaś w 1982 r. bp tarnowski Jerzy Ablewicz erygował parafię w Gliniku. W styczniu 1851 r. spalił się drewniany kościół parafialny, podjęto więc w latach 1864-69 budowę nowego kościoła. Świątynia została konsekrowana 08.07.1892 r. przez bpa tarnowskiego Ignacego Łobosa. W 1913 r. podwyższono wieżę. Ponieważ kościół jest wybudowany w kotlinie na skrzyżowaniu źródeł wodnych, stale pękał i groziło mu zamknięcie. Ks. Stanisław Pękala w czasie remontu w 1956 r. odłączył nawę główną od wieży przez wybudowanie nowej ściany frontowej, ale dopiero odwodnienie i drenaż terenu w 1965 r. przyczyniły się do stabilizacji kościoła. W kościele wymieniono tynki, a w 1967 r. polichromię figuralną wykonał mgr Józef Kawałka z Krakowa. W latach 1974-77 zmieniono wystrój prezbiterium z marmurowym ołtarzem, wg projektu J. Klimka. Obok kościoła stoi dzwonnica z trzema dzwonami. Jeden z nich w czasie wojny uratowali parafianie przed konfiskatą. Dwa pozostałe odlano w 1956 r. Na terenie parafii znajduje się kościół dojazdowy w Broniszowie pw. św. Józefa Robotnika, wybudowane w latach 1987-1997, poświecony 21.06.1997 r.

 

Kościół parafialny: murowany, zbudowany w latach 1865-1869, poświęcony w 1892 r.

Odpust parafialny: niedziela po 24.08.

Kościoły oraz kaplice filialne i zakonne:

Broniszów, pw. św. Józefa Rzemieślnika, kościół filialny, odpust 01. 05.

Godziny mszy św.:

Łączki Kucharskie, niedziele i święta, czas letni i zimowy, 7.00, 8.45, 11.00, 16.00
Łączki Kucharskie, dzień powszedni, czas letni i zimowy, 6.30
Łączki Kucharskie, dzień powszedni, środa i piątek, 18.00, zimą – 16.00
Broniszów, niedziele i święta, czas letni i zimowy, 9.45, 16.00
Broniszów, dzień powszedni, czas letni i zimowy, 18.00, zimą – 16.00

Mieszkańcy parafii:
mieszkańców – 2712, wiernych – 2712, innowierców – 0, niewierzących – 0

Terytorium:
Łączki Kucharskie (część); Broniszów, Glinik (nr 405-416), Łupiny (nr 1-9), Niedżwiada (nr 1-55, 421-480), Stobierna – Pola Łopuchowskie (nr 1-26).

Cmentarz: parafialny – 1,82 ha, kaplica cmentarna

 
Mapa Google: