Biskup Rzeszowski Bp Jan Wątroba

List Biskupa Rzeszowskiego o finale Festiwalu Wiary w Rzeszowie

Wpisany przez Admin

5 czerwca 2014 r. biskup rzeszowski Jan Wątroba napisał list zachęcający do udziału w finale Festiwalu Wiary, który odbędzie się od 18 do 21 czerwca. Oto treść listu:

Umiłowani w Chrystusie Bracia i Siostry!

Drodzy Kapłani i Osoby życia konsekrowanego!
Zapraszam wszystkich do wzięcia udziału w finale Festiwalu Wiary, który już po raz drugi przeżywać będziemy w Rzeszowie w dniach od 18 do 21 czerwca.
Wraz z Organizatorami proszę, by środa 18 czerwca – pierwszy dzień finału Festiwalu Wiary, była dniem postu i pokuty za popełniane grzechy. Św. Paweł Apostoł Narodów w liście do Rzymian napisał: „Wszyscy (bowiem) zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej” (Rz 3, 23). Jako grzesznicy potrzebujemy nawrócenia. Niech dzień postu i pokuty przyniesie błogosławione owoce nawrócenia dla nas wszystkich. Wieczorem tego dnia, w Wigilię Uroczystości Bożego Ciała o godz. 19.00 w Hali Widowiskowo – Sportowej na Podpromiu w Rzeszowie, będziemy sprawo-wać nabożeństwo przebłagalne i adorować Chrystusa w Jego krzyżu. Będzie to też czas przystę-powania do spowiedzi i pojednania z braćmi i siostrami. Zapraszam wszystkich kapłanów, siostry zakonne i wiernych świeckich do modlitwy przebłagalnej za nasze grzechy.
Czwartek – Uroczystość Bożego Ciała – będzie dniem naszego świadectwa i uwielbienia Chrystusa obecnego w Eucharystii. Najpierw w procesjach eucharystycznych wyruszymy na ulice naszych miast i wiosek, a wieczorem spotkamy się w rzeszowskim Parku Sybiraków na kolejnym koncercie uwielbienia: „Jednego Serca Jednego Ducha”. Wyjątkowym wydarzeniem tego wieczo-ru, będzie uroczyste przyjęcie krzyża Światowych Dni Młodzieży i ikony Matki Bożej Salus Populi Romani. Krzyż ten przemierzył wszystkie kontynenty świata. Będzie to okazja do modlitwy w intencji Światowych Dni Młodzieży, które będziemy przeżywać w roku 2016 również w naszej diecezji. W następnych dniach, po Bożym Ciele, w piątek i w sobotę odbędą się dwudniowe reko-lekcje ewangelizacyjne w Hali na Podpromiu w Rzeszowie pod hasłem: „Skosztujcie i zobaczcie jak dobry jest Pan” (Ps 34, 9). Będzie to czas odnowienia osobistego spotkania z Jezu-sem Chrystusem, który chce nam okazywać swoją dobroć. Aby wziąć udział w rekolekcjach nale-ży dokonać rejestracji na stronie www.festiwalwiary.pl
Zachęcam do udziału zwłaszcza tych, którzy chcą pogłębić swą wiarę oraz tych których wiara oziębła i którzy oddalili się od Kościoła. Ufam, że katechezy, świadectwa i wspólna modlitwa w czasie tych rekolekcji, staną się dla nas doskonałą okazją do odkrycia na nowo piękna relacji z naszym Panem.
Organizatorom i Uczestnikom Finału Festiwalu Wiary błogosławię

+ Jan Wątroba
Biskup Rzeszowski