Dekanat Tyczyn Parafie

Lubenia

Wpisany przez Admin

Parafia Lubenia, pw. św. Urszuli, Adres: Lubenia 26, 36-042 Lubenia, tel. 17 871 00 06

Parafia Lubenia

pw. św. Urszuli
parafia erygowana:  1392 r.
Adres: Lubenia 26
36-042 Lubenia,
tel. 17 871 00 06
17 871 04 22 – wik.

Nazwa urzędowa: Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Urszuli w Lubeni

E-mail:
www:
gmina: Lubenia, powiat: rzeszowski, województwo: podkarpackie

proboszcz: ks. mgr Michał Szuma, RM, KKS, od 2002-08-22

Historia:

Początki wsi Lubenia sięgają zapewne czasów ruskich. Pierwsza jednak wzmianka pojawia się w dokumencie z 1359 r., w którym król Kazimierz Wielki powierzył trzem braciom: Pawłowi, Jakubowi i Mikołajowi osadzenie wsi Lubenia na prawie magdeburskim. Wtedy też zapewne powstała parafia, która po raz pierwszy w dokumentach pojawia się w roku 1392. Według tradycji Lubenia miała kilka kościołów drewnianych, które uległy zniszczeniu Pierwszy kościół w Lubeni drewniany, zniszczony przez upływ czasu bądź podczas licznych najazdów tatarskich, wymagał naprawy. W XVII w. z inicjatywą budowy nowej świątyni wyszedł właściciel wsi Mikołaj Rafał de Stangenberg Kostka, który na ten cel przeznaczył nawet pierwsze fundusze. Jednakże wówczas nie udało się zrealizować tego zamierzenia. Dopiero w I połowie XVIII w. wybudowano nowy kościół, również drewniany z murowaną zakrystią, pw. św. Urszuli i Towarzyszek, który konsekrował w 1745 r. biskup przemyski Wacław Hieronim Sierakowski. W grudniu 1923 r. probostwo w Lubeni objął ks. Józef Urbanek, który skupił wokół siebie liczną grupę parafian i doprowadził do zbudowania nowego, murowanego kościoła w latach 1926-1931. Pierwsze nabożeństwa w nowym kościele zaczęto odprawiać już w 1928 r. Natomiast stary kościół przeniesiono w 1929 r. do wydzielonej z terytorium parafii lubeńskiej nowej parafii w Straszydlu. Poświęcił go 08.12.1929 r. proboszcz lubeński. ks. Józef Urbanek. W kolejnych latach trwały prace przy kościele w Lubeni, końcowym etapem było ukończenie wieży w 1931 r. Po odpowiednim przygotowaniu w 1939 r. kościół został konsekrowany. W okresie powojennym za czasów proboszczowania ks. Stanisława Króla powstały na terenie parafii dwa nowe kościoły w Zarzeczu i Siedliskach. Kościół w Zarzeczu pw. NMP Matki Kościoła został wzniesiony w latach 1980-1982, poświęcił go 30.05.1982 r. bp Ignacy Tokarczuk. Kościół w Siedliskach pw. św. Józefa został wybudowany w latach 1979-1981 i poświęcony 22.03.1981 r. przez bpa Ignacego Tokarczuka. W 1982 r. w Siedliskach erygowano nową parafię.

Kościół parafialny: murowany, wzniesiony w l. 1926 – 31, konsekrowany w 1939 r.

Odpust parafialny: 21.10. i 25.03

Kościoły oraz kaplice filialne i zakonne:

Zarzecze, pw. NMP Matki Kościoła, kościół filialny

Godziny mszy św.:

Lubenia, niedziele i święta, czas letni i zimowy, 7.00, 9.00, 11.00, 16.00
Lubenia, dzień powszedni, czas letni i zimowy, 7.00, 18.00(17.00)
Lubenia, dzień powszedni, październik, listopad, 17.00
Zarzecze, niedziele i święta, czas letni i zimowy, 8.00, 15.00
Zarzecze, dzień powszedni, maj, czerwiec, 18.00

Mieszkańcy parafii:
mieszkańców – 3597, wiernych – 3537, innowierców – 60, niewierzących – 0

Terytorium:
Lubenia; Siedliska (nr 1-84, 101-102, 429-535), Zarzecze

Cmentarz: parafialny – 2 ha, kaplica cmentarna

Wydawnictwa o parafii:

Bielenda A., Lubenia. Dziejów wsi i parafii od czasów najdawniejszych do roku 1992, Lubenia 1992.
Bielenda A., Patruś T., Lubenia. Dzieje wsi i okolic, Lubenia 2009. Bielenda Aleksander, Zarys dziejów wsi od czasów najdawniejszych do roku 1992, (600-lecie parafii Lubenia 1392-1992);
Łuszczki W., Łuszczki A., Ksiądz Franciszek Łuszczki proboszcz w Lubeni w latach 1932-1955., Z dziejów i wspomnień mieszkańców Lubeni, Strzyżów 2013.

Mapa Google: