Dekanat Rzeszów - Wschód Parafie

Malawa

Wpisany przez Admin

Parafia Malawa, pw. św. Wawrzyńca, Adres: Malawa 516, 36-007 Krasne, tel. 17 855 42 88

Parafia Malawa

pw. św. Wawrzyńca
parafia erygowana:  1483 r.
Adres:  Malawa 516
36-007 Krasne,
tel. 17 855 42 88
17 850 10 66 – wik

Nazwa urzędowa: Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Wawrzyńca w Malawie

E-mail:
www: http://malawa.parafia.info.pl/
gmina: Krasne, powiat: rzeszowski, województwo: podkarpackie

proboszcz:   ks. Marek Kiełbasa, EC, od 2002-11-15

Historia:

Początki parafii i kościoła w Malawie są nieznane. Na pewno jednak parafia powstała za Kazimierza Wielkiego, który przyłączył do Polski Ruś Czerwoną, a więc przed 1370 r. W aktach biskupich parafia wspomniana jest dopiero od 1549 r. Pierwszy, drewniany kościół parafialny pw. św. Wawrzyńca zbudowany w bliżej nie określonym czasie, został rozebrany z powodu wielkiej starości w 1720 r. Na tym samym miejscu, Józef Poniński dzierżawca Malawy, wybudował w 1721 r. nowy kościół, również drewniany, na dębowych podwalinach, kryty gontem, a w 1919 r. blachą. Później do tego kościoła dobudowano duży przedsionek. Niestety, ten drugi kościół spłonął 06.05.1921 r. Obecny kościół, murowany, parafia wybudowała własnymi siłami w ciągu dwóch lat, od 1921 da 1923 r. pod kierunkiem proboszcza ks. Franciszka Kotuli. Cały wystrój wewnętrzny kościoła, dostosowany do stylu neogotyckiego świątyni, wykonano również za tego proboszcza. Kościół został zbudowany w innym miejscu niż poprzednio, gdyż dawna parcela leżąca na wzgórzu była za mała. Poświęcił go bp Karol Józef Fischer w 1923 r., a konsekrował bp przemyski Franciszek Barda 27.09.1931 r. Parafia ma kościół dojazdowy pw. św. Marii Magdaleny, znajdujący się na najwyższym wzniesieniu podrzeszowskiej okolicy (399 m n.p.m.). Na temat początków istnienia kościółka nie dysponujemy dostatecznymi dokumentami historycznymi. Pierwsza wzmianka o drewnianym kościółku pochodzi z XVII w. Wynika z niej, iż jeszcze 1627 r. na górce w Malawie stał kościół, który ocalał jako jeden z nielicznych w okolicy, podczas niszczycielskiego najazdu Tatarów w 1624 r. Biskup Przemyski kazał go przenieść do sąsiedniej wioski Krasne, gdzie służył wiernym aż do 1741 r. W jej miejsce na wzgórzu wybudowano drewnianą kaplicę, która służyła do 1712 r. Wtedy kaplicę rozebrano, a na jej miejsce książę Jerzy Lubomirski wybudował nową kaplicę murowaną, także pw. św. Marii Magdaleny. U schyłku XVIII w. kościółek został opuszczony i uległ znacznemu zniszczeniu. Odbudowano go dopiero w 1847 r. Kolejne remonty kościółka miały miejsce w latach 1927, 1991, 2014. W 1994 r. obok kościółka wzniesiono wieżę nadawczą diecezjalnego Radia „VIA”.

Kościół parafialny:   murowany, wzniesiony w latach 1921-1923, konsekrowany 27 IX 1931 r.

Odpust parafialny:    10.08.; niedziela po 10.08

Kościoły oraz kaplice filialne i zakonne:

Malawa – Magdalenka, pw. św. Marii Magdaleny, kościół filialny, odpust 22. 07.

Godziny mszy św.:

Malawa, niedziele i święta, czas letni i zimowy, 7.30; 9.00; 10.30; 16.00
Malawa, święta zniesione, czas letni i zimowy, 7.30, 9.00, 16.00, 17.30
Malawa, dzień powszedni, czas letni i zimowy, 6.30; 18.00 (18.30 VII-VIII)
Malawa- Magdalenka, niedziele i święta, czas letni i zimowy, 12.00

Mieszkańcy parafii:
mieszkańców – 3100, wiernych – 3096, innowierców – 4, niewierzących – 0

Terytorium:
Malawa bez przysiólka Zagóra (numery 982 do 997, 966, 967 i 968 bez numerów 991a i 991b);

Cmentarz: parafialny – 1,2 ha, kaplica cmentarna

Wydawnictwa o parafii:
Hołota A., Jamrozek L., Malawa w czasach dawnych i dzisiaj, Rzeszów 2006.
Malak F., Sześć wieków parafii Malawa, „Kronika Diecezji Przemyskiej”, 56(1970), s. 158-163.

Mapa Google: