Dekanat Rzeszów - Zachód Parafie

Mrowla

Wpisany przez Admin

Parafia Mrowla, pw. św. Łukasza Ewangelisty, Adres: Mrowla 79, 36-054 Mrowla, tel. 17 855 35 22

Parafia Mrowla

pw. św. Łukasza Ewangelisty
parafia erygowana:  1367-1373 r.
Adres:  Mrowla 79
36-054 Mrowla,
tel. 17 855 35 22
17 855 32 22 – wik.

Nazwa urzędowa: Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Łukasza Ew. w Mrowli

E-mail:
www:
gmina: Świlcza, powiat: rzeszowski, województwo: podkarpackie

proboszcz: ks. mgr Ryszard Tokarz, od 2009-08-23

Historia:

Mrowla koło Rzeszowa niegdyś wieś królewska, fundacji Króla Kazimierza Wielkiego w 1337 r., należąca do diecezji krakowskiej. Król Jan Olbracht erygował w niej parafię. W 1496 r. w Sandomierzu w święto św. Scholastyki Dziewicy, bp przemyski Jan z Targowiska fundację tę odnowił i pomnożył, a w 1696 r. król Jan III Sobieski potwierdził i powiększył uposażenie. Obecny kościół pw. św. Łukasza Ewangelisty, (nie wiadomo który z kolei) został wybudowany w latach 1895-1900 wg projektu architekta krakowskiego Sławomira Odrzywolskiego. Proboszczem wówczas był ks. Henryk Siarkowski. Roboty murarskie wykonał majster Mindowicz z Sieniawy. Kościół ten posiada kopię cudownego obrazu Matki Bożej Kochawińskiej z 1889 r. W kościele są ponadto zabytkowe organy z 1897 r., wykonane przez firmę Rieger – Kloss z Krnov (Czechy). Konsekracji nowej świątyni dokonał przemyski biskup pomocniczy Karol Józef Fischer 24.06.1905 r.

Kościół parafialny: murowany, wzniesiony w l. 1895-1900, konsekrowany 24 VI 1905 r.

Odpust parafialny: 18.10. i 19.03.

Kościoły oraz kaplice filialne i zakonne:

Kaplica domowa Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia, pw. Ducha Świętego, kaplica domowa, odpust: uroczystość Zesłania Ducha Świętego

Godziny mszy św.:

Mrowla, niedziele, czas letni i zimowy, 7.00, 9.00, 11.00, 17.00
Mrowla, święta, czas letni i zimowy, 7.00, 10.00, 18.00
Mrowla, dzień powszedni, czas letni i zimowy, 18.00

Mieszkańcy parafii:
mieszkańców – 1981, wiernych – 1981, innowierców – 0, niewierzących – 0

Terytorium:
Mrowla, Lipie.

Cmentarz: parafialny – 1 ha, kaplica cmentarna

Domy zakonne:

Kanoniczki Ducha Świętego, Mrowla 67, 36-054 Mrowla, tel. 784 571 644, przełożona: s. Majola Henryka Jankowska, 3 siostry

Mapa Google: