Dekanat Sędziszów Małopolski Parafie

Nockowa

Wpisany przez Admin

Parafia Nockowa, pw. św. Michała Archanioła, Adres: Nockowa 49, 39-124 Iwierzyce, tel. 17 222 10 32

Parafia Nockowa

pw. św. Michała Archanioła
parafia erygowana:  XIV w.
Adres: Nockowa 49
39-124 Iwierzyce,
tel. 17 222 10 32
17 222 11 12 – wik.

Nazwa urzędowa: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Nockowej

E-mail: parafianockowa@rp.home.pl
www: www.parafianockowa.pl
gmina: Iwierzyce, powiat: ropczycko-sędziszowski, województwo: podkarpackie

proboszcz: ks. mgr Ryszard Polański,  EC, od 2016-08-23

Historia:

Parafia Nockowa powstała prawdopodobnie w II poł. XIV w. (po 1374 r.). Pierwsza pisemna wzmianka o niej pochodzi z 1470 r. Początkowo do parafii należały wioski: Nockowa, Iwierzyce, Wiercany, Wiśniowa i Bystrzyca. W 1933 r. bp tarnowski Leon Wałęga utworzył w Bystrzycy oddzielną placówkę duszpasterską. Na terenie parafii istniała szkoła założona przed 1595 r. i szpital dla ubogich, który uposażył w 1631 r. Mikołaj Spytek Ligęza. Szpital ten funkcjonował jeszcze na początku XX w. Obecny kościół pod wezwaniem św. Michała Archanioła został wzniesiony w 1859 r. staraniem ks. Stanisława Nikliborca przy wydatnym wsparciu finansowym dziedzica Wiśniowej, Leopolda Szumskiego. Zbudowano go na miejscu zniszczonej przez pożar drewnianej świątyni. Był to jednonawowy kamienny budynek bez wyraźnych cech stylowych. Konsekrował go 23 lipca 1869 r. bp tarnowski Alojzy Pukalski. W latach późniejszych kościół był rozbudowywany. Nawy boczne dobudowano w 1897 r. wg projektu architekta Karola Dziewońskiego. W latach 1958-1961 staraniem ówczesnego proboszcza ks. Kazimierza Dzierwy, dobudowano zakrystię, kaplicę Miłosierdzia Bożego z wieżą wg projektu architekta Antoniego Mazura. Wielokrotnie zmieniany był także wystrój wnętrza kościoła. Obecnie wnętrze kościoła zaprojektował i wykonał artysta Maciej Kauczyński z Krakowa w latach 1982-1987. Na terenie parafii znajdują się dwie kaplice dojazdowe: w Będzienicy i w Wiercanach. Kaplica pw. Matki Kościoła w Będzienicy została wybudowana w latach 1984-1988 wg projektu architekta Stanisława Kubalca z Tarnowa. Poświęcenia kaplicy dokonał 10.08.1986 r. bp Piotr Bednarczyk z Tarnowa. W Wiercanach znajduje się kaplica dojazdowa pw. Przemienienia Pańskiego wybudowana w latach 1989-1991 i poświęcona 04.08.1991 r. przez bp Władysława Bobowskiego z Tarnowa. Na cmentarzu parafialnym znajduje się kaplica pw. Matki Bożej Bolesnej wybudowana w 1951 r. a znacznie została rozbudowana w latach 1994-1995. Poświęcił ją 29.10.1995 r. bp pomocniczy diecezji rzeszowskiej Edward Białogłowski. W kościele znajdują się 4 obrazy Patryka Kutzera z 1866 r.

Kościół parafialny: murowany, zbudowany w latach 1859-1863, poświęcony w 1869 r.

Kaplica dojazdowa w Będzienicy (foto: parafia)

Kaplica dojazdowa w Będzienicy (foto: parafia)

Kaplica dojazdowa w Wiercanach (foto: parafia)

Kaplica dojazdowa w Wiercanach (foto: parafia)

Odpust parafialny: Ostatnia Niedziela września

Kościoły oraz kaplice filialne i zakonne:

Będzienica, pw. NMP Matki Kościoła, kościół filialny, odpust Święto NMP Matki Kościoła

Wiercany, pw. Przemienienia Pańskiego, kościół filialny, odpust 06. 08.

Godziny mszy św.:

Nockowa, niedziele i święta, czas letni i zimowy, 7.00, 9.15, 11.00, 15.30
Nockowa, święta zniesione, czas letni i zimowy, 9.00, 15.30, 18.00 (17.00)
Nockowa, dzień powszedni, czas letni i zimowy, 6.30, 18.30, (17.00)
Będzienica, niedziele i święta, czas letni i zimowy, 8.00, 10.00
Będzienica, święta zniesione, czas letni i zimowy, 18.00 (17.00)
Będzienica, środy i I piątek, czas letni i zimowy, 18.00 (17.00)
Wiercany, niedziele i święta, czas letni i zimowy, 8.00

Mieszkańcy parafii:
mieszkańców – 4442, wiernych – 4437, innowierców – 5, niewierzących – 0

Terytorium:
Nockowa, Będzienica, Iwierzyce, Olimpów, Wiercany, Wiśniowa (część),

Cmentarz: parafialny – 1,50 ha, kaplica cmentarna

Wydawnictwa o parafii:
Nabożny Marcin ks., Kościół pw. Świętego Michała Archanioła w Nockowej, Krosno 2009.

Mapa Google: