Zakony - teksty

Odpusty w Roku życia konsekrowanego

Wpisany przez Admin

15 grudnia 2014 r. biskup rzeszowski Jan Wątroba wydał “Dekret o ustanowieniu miejsc świętych i dni poświęconych życiu konsekrowanemu w Roku Życia Konsekrowanego na terenie diecezji rzeszowskiej”. Oto jego treść: W Kościele katolickim przeżywamy od pierwszej niedzieli Adwentu obecnego roku do 2 lutego 2016 r. Rok Życia Konsekrowanego. Zgodnie z postanowieniami Dekretu Penitencjarii Apostolskiej „O ustanowieniu warunków potrzebnych dla zyskania daru Odpustów w ciągu Roku Życia Konsekrowanego” z dnia 23 listopada 2014 r., można go uzyskać w następujący sposób:

a) w Rzymie przez pobożne uczestnictwo w międzynarodowych spotkaniach i uroczystościach określonych w odpowiednim kalendarzu Kongregacji Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego oraz przez pobożne rozważania, które powinny być zakończone Modlitwą Pańską, Wyznaniem wiary oraz pobożnymi wezwaniami do Najświętszej Maryi Panny;

b) każdorazowo poprzez udział w dniach diecezjalnych oraz uroczystościach z racji Roku Życia Konsekrowanego, którymi w naszej diecezji będą:
Uroczystość Objawienia Pańskiego – 6.01.2015 (Katedra Rzeszowska),
Święto Ofiarowania Pańskiego – 2.02.2015 r. (Bazylika oo. Bernardynów-Rzeszów),
Majowa Pielgrzymka osób konsekrowanych do Sanktuarium MB. Saletyńskiej w Dębowcu – 17.05.2015
Uroczystość Objawienia Pańskiego – 6.01.2016 (Katedra Rzeszowska),
Święto Ofiarowania Pańskiego – 2.02.2016 r. (Bazylika oo. Bernardynów-Rzeszów)

c) dla dobra duchowego wiernych Diecezji Rzeszowskiej postanawiam, że miejscami świętymi, za nawiedzenie których można uzyskać odpust zupełny, będą:
– Katedra Rzeszowska
– Bazylika OO. Bernardynów w Rzeszowie
– Kościół Księży Salezjanów w Rzeszowie
– Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Rzeszowie
– Kościół Ojców Dominikanów w Rzeszowie
– Kościół Misjonarzy Św. Rodziny w Rzeszowie
– Kościół Ojców Pijarów w Rzeszowie
– Kościół Ojców Kapucynów w Terliczce
– Klasztor Ojców Kapucynów w Sędziszowie Małopolskim
– Sanktuarium św. Antoniego w Jaśle
– Sanktuarium Pana Jezusa Ukrzyżowanego w Kobylance
– Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu
– Kościół Ojców Franciszkanów w Bieczu
– Kaplica Klasztorna Sióstr Karmelitanek w Rzeszowie
– Kościół Klasztorny Sióstr Wizytek w Jaśle

Nawiedzeniu tych miejsc powinien towarzyszyć udział w publicznie odmówionej Liturgii Godzin. Może to być także medytacja zakończona „Modlitwą Pańską, Wyznaniem wiary w jakiejkolwiek prawnej formule oraz pobożnymi wezwaniami do Najświętszej Maryi Panny”.

Osoby Życia Konsekrowanego i Wszystkich Diecezjan zawierzam opiece Matki Odkupiciela – Patronki Diecezji i z serca błogosławię: w Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

+ Jan Wątroba
Biskup Rzeszowski